REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna. Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

IZ ŠTAMPE IZAŠLA I DRUGA ZBIRKA ROMSKIH PRIČA POD UREDNIŠTOM HEDINE TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ

U petak, 5. 11. 2021., na Dan romskog jezika, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu održana je promocija knjige Romske priče (Zbirka II). O prvoj zbirci pisali smo ovdje. Izdavači su isti: Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) i Zemaljski muzej. Osim što je izdavač, FOD BiH je i finansirao projekt. Isti je i tim koji je radio na knjizi kao i urednica knjige Hedina Tahirović-Sijerčić. Druge su, naravno, priče. Njih 133, što s prethodnom zbirkom čini 320 priča. I dalje se radi o pričama koje je prikupio Rade Uhlik, jedan od najznačajnijih svjetskih romologa, od 1928 do 1968, najviše u BiH, ali i u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Više >>

STVARNO GRAĐANSTVO POSJEDUJE ZNANJE O RELIGIJI I S NAUČNE TAČKE GLEDIŠTA

Intervju: TIM JANSEN Tim Jansen, predsjednik  međunarodnog religiološkog udruženja – IAHR (International Association for the History of Religions), gostovao je u četvrtak, 23. 9., u sklopu Regionalne religiološke mreže na Drugoj religiološkoj konferenciji o temi „Religija i javna škola“ koja je održana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Konferenciju je finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH. Na konferenciji je razgovarano o modelima izučavanja religije u regiji, ali i u Skandinavaji. Jansen je upravo jedan od najvećih autoriteta kad je u pitanju izučavanje religije po skandinavskom modelu. Ukratko, taj model podrazumijeva pristup religiji kao općeljudskom, sociološkom fenomenu u cilju razvoja kritičko-analitičkog pristupa religijskim sadržajima. Kroz religijske sadržaje učenici pokušavaju da pojasne svoje poglede na svijet bez obzira na to da li su religiozni ili ne. O konferenciji detaljnije možete pročitati ovdje. Prisustvo Karla Jansena iskoristili smo da s njim razgovaramo konfensionalnom modelu izučavanja religije u Bosni i Hercegovini kroz predmet Vjeronauka te kako prevazići kontroverze koje se u vezi s tim javljaju.

Više >>

BOOKSTAN I OSNAŽIVANJE MLADIH KNJIŽEVNIH KRITIČARA

Već šestu godinu u Sarajevu se održava književni festival Bookstan, a u sklopu njega i radionice za mlade književne kritičare. Ove godine radionica se održavala od 4. do 10. jula. Održavanje tih radionica finansijski osigurava Fond otvoreno društvo BiH. Da se radi o nečem dobrom i kvalitetnom govori i činjenica da pojedinim polaznicima i polaznicama ovih radionica ovo nije prvi put da učestvuju na njima. Meliha Hadžimehmedagić je bila 2016., 2019. i ove godine: „Ovo mi je treća godina da dolazim i svaki put imam osjećaj da sam nešto novo naučila“, kaže Meliha. Književnokritičku scenu smatra zatvorenom, a priliku za njeno otvaranje vidi u širenju kruga ljudi koji se njom bave čemu radionice doprinose: „Bilo bi dobro da je malo manje hermetički zatvoren krug ljudi koji se tim bavi i da se otvore više prema književnosti nego jedni prema drugima.“

Više >>

Program stipendija za razvoj politika (PDFP) pokrenut je 2004. godine s glavnim ciljem da poboljša istraživanje i dijalog o politikama u BiH i da doprinesemo razvoju zdrave kulture kreiranja politike zasnovane na informativnim i empirijski utemeljenim političkim opcijama. Tokom desetljeća, 102 kolega imale su priliku sarađivati ​​sa Fondom otvoreno društvo u provođenju istraživanja politike, pisanju studije i izvještaja o politici i angažovanju u zagovaranju, te širenju preporuka o politici. Politički izazovi s kojima se suočila BiH bili su višestruki kada smo započeli program 2003/04.

Kroz desetljeće programa, program pristupanja EU dobio je ogroman zamah i BiH je napravila značajne korake u tom smjeru. Veza ove trostruke tranzicije, zajedno s obećanjima o stabilnoj evropskoj destinaciji, bila je u središtu političkog rada koji je obavljen u zajednici.

 

Više detalja se može pronaći u publikaciji Selected stories of PDFP program 2004 - 2014.

 

PDFP 2005

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Aida Spahić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aleksandar Draganić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Almir Maljević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dino Đipa   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nejra N. Čengić, Mia Sidran, Haris Abaspahić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Rebeka Kotlo   Sažetak / Summary   Studija / Study
Analiza - Popravke ili prepravke   Sažetak / Summary    
         

PDFP 2006

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adisa Omerbegović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Adnan Efendić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Daria Duilović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Darko Datzer   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dejan Vanjek   Sažetak / Summary   Studija / Study
Gorana Mlinarević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nataša Zrilić   Sažetak / Summary   Studija / Study 
Reuf Bajrović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2007

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Aleksandra Nikolić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Alija Mujčinagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emir Dervišević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Irena Jankulov   Sažetak / Summary   Studija / Study
Lejla Huskić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Majda Bečirević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Miroslav Živanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Naida Trkić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nikolina Obradović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nisveta Osmić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Taida Begić   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2008

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adnan Efendić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aida Vežić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amer Džihana   Sažetak / Summary   Studija / Study
Denisa Sarajlić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dragan Ivanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Milena Kozomara   Sažetak / Summary   Studija / Study
Naida Čaršimamović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nina Karađinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Samra Šuškić Bašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Sanel Huskić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Šejla Mujanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2009

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Ahmet Alibašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amina Mulabdić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Abrahamsdotter   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirela Ibrahimagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nina Branković   Sažetak / Summary   Studija / Study
Ognjen Đukić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Sabina Čudić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma O. Agović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Svjetlana Derajić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Zlatiborka P. Momčinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2010

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Anđela Lalović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Azra Bečirović, Amer Demirović, Rusmir Šabeta   Sažetak / Summary   Studija / Study
Ehlimana Alibegović-Goro   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmina Gavrankapetanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasna Jelisić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Lidija Pisker   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mersudin Pružan, Arben Murtezić, Samir Husić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirna Doyle   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nebojša Kuruzović, Slađana J. Ćerketa   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2011

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adrijana Hanušić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aid Smajić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Alma Šakota   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amra Fetahović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amra Hodžić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Elma Demir   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmina Ivanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Marko Martić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Rijad Kovač   Sažetak / Summary   Studija / Study
Tatjana Slijepčević   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2012

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Damir Mehmedbašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Davor Marko   Sažetak / Summary   Studija / Study
Edina Vejzagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Čerimović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmin Ramović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Maria L. Čatić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirela Kadić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Vanja Milašinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2013

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adnan Kadribašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Adnan Ovčina   Sažetak / Summary   Studija / Study
Azra Atlić-Smajlović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Edina Đurković   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Čosić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Maja Savić-Bojanić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Merima Avdagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Predrag Puharić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Snježana Đuričić   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2014

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Azra Pilavdžić, Emir Skopljak   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma M. Džonlić, Mia Karamehić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nino Serdarević, Jasmin Halebić, Alma Zildžić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Boriša Mraović, Aiša Telalović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma Porobić, Selma Mameledžija   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nađa Azra Uzunović, Zana Karkin   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.