SAVE THE DATE | Tirana Civil Society and Think Tank Forum, October 14-15, 2023

The Open Society Foundations–Western Balkans (OSF-WB), mandated by the Government of Albania as the current holder of the Presidency of the Berlin Process, and in collaboration with the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) and with the Cooperation and Development Institute (CDI), is organizing this year’s Civil Society & Think Tank Forum 2023 (CSF 2023). 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

Više >>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM DEŠAVANJA U BANJA LUCI

 Sarajevo; 19.03.2023.

  Sankcionisati sve odgovorne za nasilje nad aktivistima civilnog društva počinjenog u Banja Luci dana

 18.03.2023.

  Fond otvoreno društvo BiH najoštrije osuđuje nasilje organizovano protiv građana i aktivista civilnog društva u Banja Luci, istovremeno pozivajući sve institucije, posebno policijske, tužilačke i sudske vlasti u Republici Srpskoj, na hitnu reakciju, te procesuiranje i sankcionisanje svih odgovornih. Cijelo saopštenje dostupno ovdje.

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

Program stipendija za razvoj politika (PDFP) pokrenut je 2004. godine s glavnim ciljem da poboljša istraživanje i dijalog o politikama u BiH i da doprinesemo razvoju zdrave kulture kreiranja politike zasnovane na informativnim i empirijski utemeljenim političkim opcijama. Tokom desetljeća, 102 kolega imale su priliku sarađivati ​​sa Fondom otvoreno društvo u provođenju istraživanja politike, pisanju studije i izvještaja o politici i angažovanju u zagovaranju, te širenju preporuka o politici. Politički izazovi s kojima se suočila BiH bili su višestruki kada smo započeli program 2003/04.

Kroz desetljeće programa, program pristupanja EU dobio je ogroman zamah i BiH je napravila značajne korake u tom smjeru. Veza ove trostruke tranzicije, zajedno s obećanjima o stabilnoj evropskoj destinaciji, bila je u središtu političkog rada koji je obavljen u zajednici.

 

Više detalja se može pronaći u publikaciji Selected stories of PDFP program 2004 - 2014.

 

PDFP 2005

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Aida Spahić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aleksandar Draganić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Almir Maljević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dino Đipa   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nejra N. Čengić, Mia Sidran, Haris Abaspahić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Rebeka Kotlo   Sažetak / Summary   Studija / Study
Analiza - Popravke ili prepravke   Sažetak / Summary    
         

PDFP 2006

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adisa Omerbegović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Adnan Efendić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Daria Duilović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Darko Datzer   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dejan Vanjek   Sažetak / Summary   Studija / Study
Gorana Mlinarević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nataša Zrilić   Sažetak / Summary   Studija / Study 
Reuf Bajrović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2007

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Aleksandra Nikolić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Alija Mujčinagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emir Dervišević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Irena Jankulov   Sažetak / Summary   Studija / Study
Lejla Huskić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Majda Bečirević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Miroslav Živanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Naida Trkić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nikolina Obradović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nisveta Osmić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Taida Begić   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2008

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adnan Efendić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aida Vežić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amer Džihana   Sažetak / Summary   Studija / Study
Denisa Sarajlić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dragan Ivanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Milena Kozomara   Sažetak / Summary   Studija / Study
Naida Čaršimamović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nina Karađinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Samra Šuškić Bašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Sanel Huskić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Šejla Mujanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2009

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Ahmet Alibašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amina Mulabdić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Abrahamsdotter   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirela Ibrahimagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nina Branković   Sažetak / Summary   Studija / Study
Ognjen Đukić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Sabina Čudić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma O. Agović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Svjetlana Derajić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Zlatiborka P. Momčinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2010

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Anđela Lalović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Azra Bečirović, Amer Demirović, Rusmir Šabeta   Sažetak / Summary   Studija / Study
Ehlimana Alibegović-Goro   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmina Gavrankapetanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasna Jelisić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Lidija Pisker   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mersudin Pružan, Arben Murtezić, Samir Husić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirna Doyle   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nebojša Kuruzović, Slađana J. Ćerketa   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2011

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adrijana Hanušić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aid Smajić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Alma Šakota   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amra Fetahović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amra Hodžić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Elma Demir   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmina Ivanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Marko Martić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Rijad Kovač   Sažetak / Summary   Studija / Study
Tatjana Slijepčević   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2012

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Damir Mehmedbašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Davor Marko   Sažetak / Summary   Studija / Study
Edina Vejzagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Čerimović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmin Ramović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Maria L. Čatić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirela Kadić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Vanja Milašinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2013

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adnan Kadribašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Adnan Ovčina   Sažetak / Summary   Studija / Study
Azra Atlić-Smajlović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Edina Đurković   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Čosić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Maja Savić-Bojanić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Merima Avdagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Predrag Puharić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Snježana Đuričić   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2014

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Azra Pilavdžić, Emir Skopljak   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma M. Džonlić, Mia Karamehić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nino Serdarević, Jasmin Halebić, Alma Zildžić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Boriša Mraović, Aiša Telalović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma Porobić, Selma Mameledžija   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nađa Azra Uzunović, Zana Karkin   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.