OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK!

WE ARE THRILLED TO INTRODUCE THE OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK! 

 

Exciting News!

Celebrating 30 years of transformative impact, the #OpenSocietyFoundations has cultivated a global family of change-makers dedicated to fostering connections, friendships, and a shared commitment to societal openness and values.  

 

Više >>

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

Program stipendija za razvoj politika (PDFP) pokrenut je 2004. godine s glavnim ciljem da poboljša istraživanje i dijalog o politikama u BiH i da doprinesemo razvoju zdrave kulture kreiranja politike zasnovane na informativnim i empirijski utemeljenim političkim opcijama. Tokom desetljeća, 102 kolega imale su priliku sarađivati ​​sa Fondom otvoreno društvo u provođenju istraživanja politike, pisanju studije i izvještaja o politici i angažovanju u zagovaranju, te širenju preporuka o politici. Politički izazovi s kojima se suočila BiH bili su višestruki kada smo započeli program 2003/04.

Kroz desetljeće programa, program pristupanja EU dobio je ogroman zamah i BiH je napravila značajne korake u tom smjeru. Veza ove trostruke tranzicije, zajedno s obećanjima o stabilnoj evropskoj destinaciji, bila je u središtu političkog rada koji je obavljen u zajednici.

 

Više detalja se može pronaći u publikaciji Selected stories of PDFP program 2004 - 2014.

 

PDFP 2005

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Aida Spahić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aleksandar Draganić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Almir Maljević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dino Đipa   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nejra N. Čengić, Mia Sidran, Haris Abaspahić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Rebeka Kotlo   Sažetak / Summary   Studija / Study
Analiza - Popravke ili prepravke   Sažetak / Summary    
         

PDFP 2006

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adisa Omerbegović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Adnan Efendić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Daria Duilović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Darko Datzer   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dejan Vanjek   Sažetak / Summary   Studija / Study
Gorana Mlinarević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nataša Zrilić   Sažetak / Summary   Studija / Study 
Reuf Bajrović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2007

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Aleksandra Nikolić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Alija Mujčinagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emir Dervišević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Irena Jankulov   Sažetak / Summary   Studija / Study
Lejla Huskić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Majda Bečirević   Sažetak / Summary   Studija / Study
Miroslav Živanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Naida Trkić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nikolina Obradović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nisveta Osmić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Taida Begić   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2008

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adnan Efendić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aida Vežić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amer Džihana   Sažetak / Summary   Studija / Study
Denisa Sarajlić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Dragan Ivanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Milena Kozomara   Sažetak / Summary   Studija / Study
Naida Čaršimamović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nina Karađinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Samra Šuškić Bašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Sanel Huskić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Šejla Mujanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2009

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Ahmet Alibašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amina Mulabdić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Abrahamsdotter   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirela Ibrahimagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nina Branković   Sažetak / Summary   Studija / Study
Ognjen Đukić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Sabina Čudić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma O. Agović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Svjetlana Derajić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Zlatiborka P. Momčinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2010

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Anđela Lalović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Azra Bečirović, Amer Demirović, Rusmir Šabeta   Sažetak / Summary   Studija / Study
Ehlimana Alibegović-Goro   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmina Gavrankapetanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasna Jelisić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Lidija Pisker   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mersudin Pružan, Arben Murtezić, Samir Husić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirna Doyle   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nebojša Kuruzović, Slađana J. Ćerketa   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2011

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adrijana Hanušić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Aid Smajić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Alma Šakota   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amra Fetahović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Amra Hodžić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Elma Demir   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmina Ivanović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Marko Martić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Rijad Kovač   Sažetak / Summary   Studija / Study
Tatjana Slijepčević   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2012

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Damir Mehmedbašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Davor Marko   Sažetak / Summary   Studija / Study
Edina Vejzagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Čerimović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Jasmin Ramović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Maria L. Čatić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Mirela Kadić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Vanja Milašinović   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2013

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Adnan Kadribašić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Adnan Ovčina   Sažetak / Summary   Studija / Study
Azra Atlić-Smajlović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Edina Đurković   Sažetak / Summary   Studija / Study
Emina Čosić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Maja Savić-Bojanić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Merima Avdagić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Predrag Puharić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Snježana Đuričić   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

PDFP 2014

Autor(i)   Sažetak (BS / ENG)   Studija (BS / ENG)
Azra Pilavdžić, Emir Skopljak   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma M. Džonlić, Mia Karamehić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nino Serdarević, Jasmin Halebić, Alma Zildžić   Sažetak / Summary   Studija / Study
Boriša Mraović, Aiša Telalović   Sažetak / Summary   Studija / Study
Selma Porobić, Selma Mameledžija   Sažetak / Summary   Studija / Study
Nađa Azra Uzunović, Zana Karkin   Sažetak / Summary   Studija / Study
         

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >