REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna. Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

IZ ŠTAMPE IZAŠLA I DRUGA ZBIRKA ROMSKIH PRIČA POD UREDNIŠTOM HEDINE TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ

U petak, 5. 11. 2021., na Dan romskog jezika, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu održana je promocija knjige Romske priče (Zbirka II). O prvoj zbirci pisali smo ovdje. Izdavači su isti: Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) i Zemaljski muzej. Osim što je izdavač, FOD BiH je i finansirao projekt. Isti je i tim koji je radio na knjizi kao i urednica knjige Hedina Tahirović-Sijerčić. Druge su, naravno, priče. Njih 133, što s prethodnom zbirkom čini 320 priča. I dalje se radi o pričama koje je prikupio Rade Uhlik, jedan od najznačajnijih svjetskih romologa, od 1928 do 1968, najviše u BiH, ali i u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Više >>

STVARNO GRAĐANSTVO POSJEDUJE ZNANJE O RELIGIJI I S NAUČNE TAČKE GLEDIŠTA

Intervju: TIM JANSEN Tim Jansen, predsjednik  međunarodnog religiološkog udruženja – IAHR (International Association for the History of Religions), gostovao je u četvrtak, 23. 9., u sklopu Regionalne religiološke mreže na Drugoj religiološkoj konferenciji o temi „Religija i javna škola“ koja je održana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Konferenciju je finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH. Na konferenciji je razgovarano o modelima izučavanja religije u regiji, ali i u Skandinavaji. Jansen je upravo jedan od najvećih autoriteta kad je u pitanju izučavanje religije po skandinavskom modelu. Ukratko, taj model podrazumijeva pristup religiji kao općeljudskom, sociološkom fenomenu u cilju razvoja kritičko-analitičkog pristupa religijskim sadržajima. Kroz religijske sadržaje učenici pokušavaju da pojasne svoje poglede na svijet bez obzira na to da li su religiozni ili ne. O konferenciji detaljnije možete pročitati ovdje. Prisustvo Karla Jansena iskoristili smo da s njim razgovaramo konfensionalnom modelu izučavanja religije u Bosni i Hercegovini kroz predmet Vjeronauka te kako prevazići kontroverze koje se u vezi s tim javljaju.

Više >>

BOOKSTAN I OSNAŽIVANJE MLADIH KNJIŽEVNIH KRITIČARA

Već šestu godinu u Sarajevu se održava književni festival Bookstan, a u sklopu njega i radionice za mlade književne kritičare. Ove godine radionica se održavala od 4. do 10. jula. Održavanje tih radionica finansijski osigurava Fond otvoreno društvo BiH. Da se radi o nečem dobrom i kvalitetnom govori i činjenica da pojedinim polaznicima i polaznicama ovih radionica ovo nije prvi put da učestvuju na njima. Meliha Hadžimehmedagić je bila 2016., 2019. i ove godine: „Ovo mi je treća godina da dolazim i svaki put imam osjećaj da sam nešto novo naučila“, kaže Meliha. Književnokritičku scenu smatra zatvorenom, a priliku za njeno otvaranje vidi u širenju kruga ljudi koji se njom bave čemu radionice doprinose: „Bilo bi dobro da je malo manje hermetički zatvoren krug ljudi koji se tim bavi i da se otvore više prema književnosti nego jedni prema drugima.“

Više >>

 

O Programu...

East-East: Program prekogranične saradnje (East-East: Beyond Borders Program - EE:BBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava, ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva.

Program je pokrenut 1991. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Europu, te centralnu Aziju, specifično u kontekstu post-socijalističke tranzicije. U to vrijeme, g. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: „Ljudi treba da putuju, da upoznaju jedni druge, razmjenjuju mišljenja i iskustva. Postoji toliko toga što ljudi iz Centralne i Istočne Europe mogu ponuditi jedni drugima, toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. Ovaj region bi trebao oživjeti.

EE:BBP se od strane Fondacija otvoreno društvo - Soros fondacija implementira u Albaniji, Armeniji, Azerbejđanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Kazakhstanu, Kosovu, Kirgistanu, Latviji, Makedoniji, Moldaviji, Mongoliji, Srbiji, Tađikistanu, Turskoj i Ukraini, te u saradnji sa partnerima u Sloveniji, Rusiji, Hrvatskoj, Litvaniji, Slovačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj republici, Estoniji i Mađarskoj.

Od 2010. godine se pokreću nove aktivnosti na širenju East-East programa u pokušaju uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih Afričkih zemalja, te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.

Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz Centralne i JI Europe, te centralne Azije, i ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena, uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu, kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku Programa.

 

Projekti

U skladu s procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH, te u skladu sa strategijom FOD BiH, strategija programa se zasniva regionalnoj i međunarodnoj saradnji koja podrazumijeva 2 strateška cilja, i to:

 1. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija, tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije, i
 2. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva

 

Projektni troškovi

Troškovi koji mogu ili ne mogu biti podržani u okviru projekata apliciranih prema EE:BBP su:

Za aktivnosti u zemlji (hosting projekti):

 • Smještaj
 • Ishrana
 • Prijevoz
 • Prevođenje

Za učešće u podržanim inicijativama / putovanja izvan BiH:

 • Putovanja
 • Vize
 • Osiguranja

Stavke finansijske podrške koje mogu biti razmatrane u okviru prihvatljivih aplikacija, ali se ne preferiraju:

 • Plate, usluge, naknade
 • Honorari za eksperte
 • Analize i/ili Istraživanja
 • Publikacije
 • Izrada Website-a
 • Monitoring
 • Najam prostora za sastanke
 • Administrativni troškovi
 • Brošure, Kancelarijski pribor, Kopiranje
 • Računovodstvene / Bankovne naknade
 • Olovke, bedževi, majice i sl.

Stavke finansijske podrške koje se NE podržavaju:

 • Dnevnice
 • Rekreativne aktivnosti
 • Nabavka opreme (računarske, kancelarijske, itd.)
 • Raznovrsni direktni i indirektni torškovi koji su nedefinisani i bez detaljnih opisa

Aktivnosti koje EE:BBP NE podržava su:

 • Individualna putovanja / Učešće na konferencijama
 • Godišnje konferencije
 • Svjetski kongresi
 • Umjetničke produkcije ili događaji
 • Naučni skupovi
 • Konsultacije
 • Viša edukativna istraživanja
 • Prevodilačke / Izdavačke projekte
 • Poslovne / komercijalne / profitne aktivnosti

 

Uslovi i način apliciranja projekata prema EE:BBP su:

Osnovni uslovi:

 • Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:BBP mora imati najmanje jednu partnersku organizaciju u nekoj od država u kojima postoji EE:BBP ili institucionalni partner, a koja/i će isti projekat prezentovati, organizovati ili održati u svojoj zemlji.
 • Uz aplikaciju je potrebno dostaviti ovjerenu pismenu potvrdu od strane partnera o učešću u projektu, kao i kopiju rješenja o registraciji partnera u matičnoj zemlji
 • Projekat za koji se traže sredstva mora biti dugoročan, odnosno u trajanju od najmanje jedne (1) godine,

U aplikaciji se moraju decidno navesti sljedeće informacije:

 • cilj projekta
 • ciljana/e skupina/e
 • detaljan plan budućih aktivnosti (follow-up)
 • očekivani rezultat/i
 • faze projekta (ukoliko postoje)
 • precizan budžet po stavkama (pogledati navedene stavke koje EE:BBP ne pokriva ili se ne preferiraju)
 • precizan tabelarni prikaz zasebnih budžeta po zemljama, izveden iz ukupnog budžeta, i podijeljen na putne i ostale troškove

Organizacija koja s projektom aplicira za sredstva kod EE:BBP trebala bi imati bar još jednog donatora, pogotovo ako se radi o većim iznosima tražene donacije (preko 15.000 €/$).

Od organizacije koja aplicira za sredstva kod EEP-a mogu biti tražene ovjerene potvrde o odobrenim sredstvima od drugih donatora, kao i završni računi za prethodni period od 2 godine.

 

Način popunjavanja i dostavljanja aplikacije:                                                     

 • Prvi korak prilikom apliciranja jeste dostavljanje koncepta projekta, na engleskom jeziku i na namjenskom obrascu,
 • Koncept i aplikaciju obavezno ispunjavati direktno na obrascima koje možete preuzeti sa ove web stranice,
 • Ispod svakog naslova / pitanja potrebno je prekucavati ili samo dodati vlastiti tekst, koji predstavlja odgovor na pitanje,
 • I koncept i aplikacija se dostavljaju isključivo elektronskim putem (E-mail).

Rokovi za predaju i obradu koncepta i aplikacije:                                                     

 • Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:BBP popunjeni konceptni obrazac mora dostaviti u FOD BiH, koordinatoru Programa, minimalno deset (10) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta,
 • Vrijeme predviđeno za obradu koncepta i odgovor aplikantu je četrnaest (14) radnih dana, što je vrijeme predviđeno za konsultacije koordinatora/saradnika EE:BBP iz svih zemalja koje su uključene u projekat,
 • Ukoliko je odgovor na koncept pozitivan, od aplikanta će se zatražiti kompletna aplikacija (NE dostavljati koncept i aplikaciju istovremeno!),
 • Vrijeme predviđeno za obradu aplikacije i odgovor aplikantu je osam (8) sedmica, odnosno 40 radnih dana.

Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:BBP-a, a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela, odnosno evaluacije i odobravanja ili odbijanja na lokalnom nivou (FOD BiH), nakon čega se, u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou, ista prosljeđuje u EE:BBP mrežu i centralu Programa u Londonu na zajedničko odlučivanje,  gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove.

Aplikacije koje ne zadovoljavaju gore navedene uslove neće biti razmatrane!

 

Odgovornosti aplikanta/organizatora u slučaju odobravanja projekta:

 • Otvaranje namjenskog bankovnog podračuna za sredstva primljena od EE:BBP,
 • Pokrivanje i vođenje evidencije o svim troškova projekta u državi,
 • Pokrivanje putnih troškova učesnika iz drugih država,
 • Isplatu tzv. putne stipendije* učesnicima koji dolaze iz drugih država, kao i domaćim učesnicima koji putuju u druge države u okviru odobrenog projekta (*Putna stipendija podrazumijeva jednokratni iznos od 80,00KM namijenjen sitnim usputnim troškovima učesnika, a koji EE:BBP odobrava u sklopu odobrenog projekta. Ovaj iznos nije potrebno pravdati računima, a aplikant je obavezan predvidjeti ovaj iznos za svakog pojedinačnog učesnika koji će putovati preko granice matične države, te ga navesti u budžetu projekta kao stavku "Travel stipend" ili "Pocket money".)
 • Narativno i finansijsko izvještavanje o svakoj fazi projekta, u roku od 15 dana nakon njenog okončanja,
 • Dostavljanje finalnih izvještaja po okončanju projekta, u roku od 30 dana.

Program je zatvoren 2013. godine.

Obilježavanje 20 godina

Povodom obilježavanja 20 godina postojanja i rada Fondacija otvoreno društvo na prostoru bivše Jugoslavije, od 30.09. do 01.10.2011. u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom: "Suočavanje s prošlošću / Kreiranje budućnosti".

Više >

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.