SAVE THE DATE | Tirana Civil Society and Think Tank Forum, October 14-15, 2023

The Open Society Foundations–Western Balkans (OSF-WB), mandated by the Government of Albania as the current holder of the Presidency of the Berlin Process, and in collaboration with the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) and with the Cooperation and Development Institute (CDI), is organizing this year’s Civil Society & Think Tank Forum 2023 (CSF 2023). 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

Više >>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM DEŠAVANJA U BANJA LUCI

 Sarajevo; 19.03.2023.

  Sankcionisati sve odgovorne za nasilje nad aktivistima civilnog društva počinjenog u Banja Luci dana

 18.03.2023.

  Fond otvoreno društvo BiH najoštrije osuđuje nasilje organizovano protiv građana i aktivista civilnog društva u Banja Luci, istovremeno pozivajući sve institucije, posebno policijske, tužilačke i sudske vlasti u Republici Srpskoj, na hitnu reakciju, te procesuiranje i sankcionisanje svih odgovornih. Cijelo saopštenje dostupno ovdje.

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

 

O Programu...

East-East: Program prekogranične saradnje (East-East: Beyond Borders Program - EE:BBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava, ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva.

Program je pokrenut 1991. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Europu, te centralnu Aziju, specifično u kontekstu post-socijalističke tranzicije. U to vrijeme, g. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: „Ljudi treba da putuju, da upoznaju jedni druge, razmjenjuju mišljenja i iskustva. Postoji toliko toga što ljudi iz Centralne i Istočne Europe mogu ponuditi jedni drugima, toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. Ovaj region bi trebao oživjeti.

EE:BBP se od strane Fondacija otvoreno društvo - Soros fondacija implementira u Albaniji, Armeniji, Azerbejđanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Kazakhstanu, Kosovu, Kirgistanu, Latviji, Makedoniji, Moldaviji, Mongoliji, Srbiji, Tađikistanu, Turskoj i Ukraini, te u saradnji sa partnerima u Sloveniji, Rusiji, Hrvatskoj, Litvaniji, Slovačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj republici, Estoniji i Mađarskoj.

Od 2010. godine se pokreću nove aktivnosti na širenju East-East programa u pokušaju uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih Afričkih zemalja, te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.

Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz Centralne i JI Europe, te centralne Azije, i ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena, uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu, kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku Programa.

 

Projekti

U skladu s procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH, te u skladu sa strategijom FOD BiH, strategija programa se zasniva regionalnoj i međunarodnoj saradnji koja podrazumijeva 2 strateška cilja, i to:

 1. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija, tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije, i
 2. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva

 

Projektni troškovi

Troškovi koji mogu ili ne mogu biti podržani u okviru projekata apliciranih prema EE:BBP su:

Za aktivnosti u zemlji (hosting projekti):

 • Smještaj
 • Ishrana
 • Prijevoz
 • Prevođenje

Za učešće u podržanim inicijativama / putovanja izvan BiH:

 • Putovanja
 • Vize
 • Osiguranja

Stavke finansijske podrške koje mogu biti razmatrane u okviru prihvatljivih aplikacija, ali se ne preferiraju:

 • Plate, usluge, naknade
 • Honorari za eksperte
 • Analize i/ili Istraživanja
 • Publikacije
 • Izrada Website-a
 • Monitoring
 • Najam prostora za sastanke
 • Administrativni troškovi
 • Brošure, Kancelarijski pribor, Kopiranje
 • Računovodstvene / Bankovne naknade
 • Olovke, bedževi, majice i sl.

Stavke finansijske podrške koje se NE podržavaju:

 • Dnevnice
 • Rekreativne aktivnosti
 • Nabavka opreme (računarske, kancelarijske, itd.)
 • Raznovrsni direktni i indirektni torškovi koji su nedefinisani i bez detaljnih opisa

Aktivnosti koje EE:BBP NE podržava su:

 • Individualna putovanja / Učešće na konferencijama
 • Godišnje konferencije
 • Svjetski kongresi
 • Umjetničke produkcije ili događaji
 • Naučni skupovi
 • Konsultacije
 • Viša edukativna istraživanja
 • Prevodilačke / Izdavačke projekte
 • Poslovne / komercijalne / profitne aktivnosti

 

Uslovi i način apliciranja projekata prema EE:BBP su:

Osnovni uslovi:

 • Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:BBP mora imati najmanje jednu partnersku organizaciju u nekoj od država u kojima postoji EE:BBP ili institucionalni partner, a koja/i će isti projekat prezentovati, organizovati ili održati u svojoj zemlji.
 • Uz aplikaciju je potrebno dostaviti ovjerenu pismenu potvrdu od strane partnera o učešću u projektu, kao i kopiju rješenja o registraciji partnera u matičnoj zemlji
 • Projekat za koji se traže sredstva mora biti dugoročan, odnosno u trajanju od najmanje jedne (1) godine,

U aplikaciji se moraju decidno navesti sljedeće informacije:

 • cilj projekta
 • ciljana/e skupina/e
 • detaljan plan budućih aktivnosti (follow-up)
 • očekivani rezultat/i
 • faze projekta (ukoliko postoje)
 • precizan budžet po stavkama (pogledati navedene stavke koje EE:BBP ne pokriva ili se ne preferiraju)
 • precizan tabelarni prikaz zasebnih budžeta po zemljama, izveden iz ukupnog budžeta, i podijeljen na putne i ostale troškove

Organizacija koja s projektom aplicira za sredstva kod EE:BBP trebala bi imati bar još jednog donatora, pogotovo ako se radi o većim iznosima tražene donacije (preko 15.000 €/$).

Od organizacije koja aplicira za sredstva kod EEP-a mogu biti tražene ovjerene potvrde o odobrenim sredstvima od drugih donatora, kao i završni računi za prethodni period od 2 godine.

 

Način popunjavanja i dostavljanja aplikacije:                                                     

 • Prvi korak prilikom apliciranja jeste dostavljanje koncepta projekta, na engleskom jeziku i na namjenskom obrascu,
 • Koncept i aplikaciju obavezno ispunjavati direktno na obrascima koje možete preuzeti sa ove web stranice,
 • Ispod svakog naslova / pitanja potrebno je prekucavati ili samo dodati vlastiti tekst, koji predstavlja odgovor na pitanje,
 • I koncept i aplikacija se dostavljaju isključivo elektronskim putem (E-mail).

Rokovi za predaju i obradu koncepta i aplikacije:                                                     

 • Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:BBP popunjeni konceptni obrazac mora dostaviti u FOD BiH, koordinatoru Programa, minimalno deset (10) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta,
 • Vrijeme predviđeno za obradu koncepta i odgovor aplikantu je četrnaest (14) radnih dana, što je vrijeme predviđeno za konsultacije koordinatora/saradnika EE:BBP iz svih zemalja koje su uključene u projekat,
 • Ukoliko je odgovor na koncept pozitivan, od aplikanta će se zatražiti kompletna aplikacija (NE dostavljati koncept i aplikaciju istovremeno!),
 • Vrijeme predviđeno za obradu aplikacije i odgovor aplikantu je osam (8) sedmica, odnosno 40 radnih dana.

Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:BBP-a, a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela, odnosno evaluacije i odobravanja ili odbijanja na lokalnom nivou (FOD BiH), nakon čega se, u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou, ista prosljeđuje u EE:BBP mrežu i centralu Programa u Londonu na zajedničko odlučivanje,  gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove.

Aplikacije koje ne zadovoljavaju gore navedene uslove neće biti razmatrane!

 

Odgovornosti aplikanta/organizatora u slučaju odobravanja projekta:

 • Otvaranje namjenskog bankovnog podračuna za sredstva primljena od EE:BBP,
 • Pokrivanje i vođenje evidencije o svim troškova projekta u državi,
 • Pokrivanje putnih troškova učesnika iz drugih država,
 • Isplatu tzv. putne stipendije* učesnicima koji dolaze iz drugih država, kao i domaćim učesnicima koji putuju u druge države u okviru odobrenog projekta (*Putna stipendija podrazumijeva jednokratni iznos od 80,00KM namijenjen sitnim usputnim troškovima učesnika, a koji EE:BBP odobrava u sklopu odobrenog projekta. Ovaj iznos nije potrebno pravdati računima, a aplikant je obavezan predvidjeti ovaj iznos za svakog pojedinačnog učesnika koji će putovati preko granice matične države, te ga navesti u budžetu projekta kao stavku "Travel stipend" ili "Pocket money".)
 • Narativno i finansijsko izvještavanje o svakoj fazi projekta, u roku od 15 dana nakon njenog okončanja,
 • Dostavljanje finalnih izvještaja po okončanju projekta, u roku od 30 dana.

Program je zatvoren 2013. godine.

Obilježavanje 20 godina

Povodom obilježavanja 20 godina postojanja i rada Fondacija otvoreno društvo na prostoru bivše Jugoslavije, od 30.09. do 01.10.2011. u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom: "Suočavanje s prošlošću / Kreiranje budućnosti".

Više >

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.