OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK!

WE ARE THRILLED TO INTRODUCE THE OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK! 

 

Exciting News!

Celebrating 30 years of transformative impact, the #OpenSocietyFoundations has cultivated a global family of change-makers dedicated to fostering connections, friendships, and a shared commitment to societal openness and values.  

 

Više >>

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

 

O Programu...

East-East: Program prekogranične saradnje (East-East: Beyond Borders Program - EE:BBP) podržava internacionalne kolaboracije unutar civilnog društva i nevladinih organizacija u cilju razmjene iskustava, ekspertiza i znanja kako bi se unaprijedili principi otvorenog društva.

Program je pokrenut 1991. godine i fokusirao se na centralnu i istočnu Europu, te centralnu Aziju, specifično u kontekstu post-socijalističke tranzicije. U to vrijeme, g. George Soros je opisao cijelu ideju kao promociju kooperativnosti: „Ljudi treba da putuju, da upoznaju jedni druge, razmjenjuju mišljenja i iskustva. Postoji toliko toga što ljudi iz Centralne i Istočne Europe mogu ponuditi jedni drugima, toliko načina na koje mogu jedni drugima pomoći. Oni bi se trebali uključiti u proces tranzicije zajedno. Ovaj region bi trebao oživjeti.

EE:BBP se od strane Fondacija otvoreno društvo - Soros fondacija implementira u Albaniji, Armeniji, Azerbejđanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Kazakhstanu, Kosovu, Kirgistanu, Latviji, Makedoniji, Moldaviji, Mongoliji, Srbiji, Tađikistanu, Turskoj i Ukraini, te u saradnji sa partnerima u Sloveniji, Rusiji, Hrvatskoj, Litvaniji, Slovačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj republici, Estoniji i Mađarskoj.

Od 2010. godine se pokreću nove aktivnosti na širenju East-East programa u pokušaju uvezivanja određenih inicijativa zemalja koje su već uključene u program sa inicijativama iz nekih Afričkih zemalja, te eventualno i nekih zemalja Latinske Amerike.

Inicijative koje se apliciraju za podršku Programa potiču iz Centralne i JI Europe, te centralne Azije, i ravnopravno se evaluiraju od strane relevantnih fondacija i/ili partnerskih organizacija. Program odobrava finansijsku podršku za troškove internacionalnih razmjena, uključujući i troškove u zemlji vezane za internacionalnu razmjenu, kao i putne troškove učesnika s namjerom da im se omogući odlazak i učešće po inicijativi koja prima podršku Programa.

 

Projekti

U skladu s procijenjenom društveno-političkom situacijom u BiH, te u skladu sa strategijom FOD BiH, strategija programa se zasniva regionalnoj i međunarodnoj saradnji koja podrazumijeva 2 strateška cilja, i to:

 1. Obezbjeđivanje jače i aktivnije uloge organizacija civilnog društva u procesima EU integracija, tako što će im se omogućiti bolja informiranost i opremljenost radi ostvarenja snažnije pregovaračke pozicije, i
 2. Inspirisanje aktera civilnog društva u BiH da kreiraju sveobuhvatnu strategiju i stvore koaliciju oko zajedničkih ciljeva

 

Projektni troškovi

Troškovi koji mogu ili ne mogu biti podržani u okviru projekata apliciranih prema EE:BBP su:

Za aktivnosti u zemlji (hosting projekti):

 • Smještaj
 • Ishrana
 • Prijevoz
 • Prevođenje

Za učešće u podržanim inicijativama / putovanja izvan BiH:

 • Putovanja
 • Vize
 • Osiguranja

Stavke finansijske podrške koje mogu biti razmatrane u okviru prihvatljivih aplikacija, ali se ne preferiraju:

 • Plate, usluge, naknade
 • Honorari za eksperte
 • Analize i/ili Istraživanja
 • Publikacije
 • Izrada Website-a
 • Monitoring
 • Najam prostora za sastanke
 • Administrativni troškovi
 • Brošure, Kancelarijski pribor, Kopiranje
 • Računovodstvene / Bankovne naknade
 • Olovke, bedževi, majice i sl.

Stavke finansijske podrške koje se NE podržavaju:

 • Dnevnice
 • Rekreativne aktivnosti
 • Nabavka opreme (računarske, kancelarijske, itd.)
 • Raznovrsni direktni i indirektni torškovi koji su nedefinisani i bez detaljnih opisa

Aktivnosti koje EE:BBP NE podržava su:

 • Individualna putovanja / Učešće na konferencijama
 • Godišnje konferencije
 • Svjetski kongresi
 • Umjetničke produkcije ili događaji
 • Naučni skupovi
 • Konsultacije
 • Viša edukativna istraživanja
 • Prevodilačke / Izdavačke projekte
 • Poslovne / komercijalne / profitne aktivnosti

 

Uslovi i način apliciranja projekata prema EE:BBP su:

Osnovni uslovi:

 • Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:BBP mora imati najmanje jednu partnersku organizaciju u nekoj od država u kojima postoji EE:BBP ili institucionalni partner, a koja/i će isti projekat prezentovati, organizovati ili održati u svojoj zemlji.
 • Uz aplikaciju je potrebno dostaviti ovjerenu pismenu potvrdu od strane partnera o učešću u projektu, kao i kopiju rješenja o registraciji partnera u matičnoj zemlji
 • Projekat za koji se traže sredstva mora biti dugoročan, odnosno u trajanju od najmanje jedne (1) godine,

U aplikaciji se moraju decidno navesti sljedeće informacije:

 • cilj projekta
 • ciljana/e skupina/e
 • detaljan plan budućih aktivnosti (follow-up)
 • očekivani rezultat/i
 • faze projekta (ukoliko postoje)
 • precizan budžet po stavkama (pogledati navedene stavke koje EE:BBP ne pokriva ili se ne preferiraju)
 • precizan tabelarni prikaz zasebnih budžeta po zemljama, izveden iz ukupnog budžeta, i podijeljen na putne i ostale troškove

Organizacija koja s projektom aplicira za sredstva kod EE:BBP trebala bi imati bar još jednog donatora, pogotovo ako se radi o većim iznosima tražene donacije (preko 15.000 €/$).

Od organizacije koja aplicira za sredstva kod EEP-a mogu biti tražene ovjerene potvrde o odobrenim sredstvima od drugih donatora, kao i završni računi za prethodni period od 2 godine.

 

Način popunjavanja i dostavljanja aplikacije:                                                     

 • Prvi korak prilikom apliciranja jeste dostavljanje koncepta projekta, na engleskom jeziku i na namjenskom obrascu,
 • Koncept i aplikaciju obavezno ispunjavati direktno na obrascima koje možete preuzeti sa ove web stranice,
 • Ispod svakog naslova / pitanja potrebno je prekucavati ili samo dodati vlastiti tekst, koji predstavlja odgovor na pitanje,
 • I koncept i aplikacija se dostavljaju isključivo elektronskim putem (E-mail).

Rokovi za predaju i obradu koncepta i aplikacije:                                                     

 • Organizacija koja aplicira za sredstva kod EE:BBP popunjeni konceptni obrazac mora dostaviti u FOD BiH, koordinatoru Programa, minimalno deset (10) sedmica prije vremena/datuma predviđenog za otpočinjanje aktivnosti iz projekta,
 • Vrijeme predviđeno za obradu koncepta i odgovor aplikantu je četrnaest (14) radnih dana, što je vrijeme predviđeno za konsultacije koordinatora/saradnika EE:BBP iz svih zemalja koje su uključene u projekat,
 • Ukoliko je odgovor na koncept pozitivan, od aplikanta će se zatražiti kompletna aplikacija (NE dostavljati koncept i aplikaciju istovremeno!),
 • Vrijeme predviđeno za obradu aplikacije i odgovor aplikantu je osam (8) sedmica, odnosno 40 radnih dana.

Razlog za ovaj vremenski rok su procedure koje aplikacija mora proći tokom evaluacijskog procesa u mreži EE:BBP-a, a te procedure se sastoje iz dva (2) dijela, odnosno evaluacije i odobravanja ili odbijanja na lokalnom nivou (FOD BiH), nakon čega se, u slučaju da je aplikacija odobrena na lokalnom nivou, ista prosljeđuje u EE:BBP mrežu i centralu Programa u Londonu na zajedničko odlučivanje,  gdje se donosi konačna odluka da li aplikacija/projekat zadovoljava uslove.

Aplikacije koje ne zadovoljavaju gore navedene uslove neće biti razmatrane!

 

Odgovornosti aplikanta/organizatora u slučaju odobravanja projekta:

 • Otvaranje namjenskog bankovnog podračuna za sredstva primljena od EE:BBP,
 • Pokrivanje i vođenje evidencije o svim troškova projekta u državi,
 • Pokrivanje putnih troškova učesnika iz drugih država,
 • Isplatu tzv. putne stipendije* učesnicima koji dolaze iz drugih država, kao i domaćim učesnicima koji putuju u druge države u okviru odobrenog projekta (*Putna stipendija podrazumijeva jednokratni iznos od 80,00KM namijenjen sitnim usputnim troškovima učesnika, a koji EE:BBP odobrava u sklopu odobrenog projekta. Ovaj iznos nije potrebno pravdati računima, a aplikant je obavezan predvidjeti ovaj iznos za svakog pojedinačnog učesnika koji će putovati preko granice matične države, te ga navesti u budžetu projekta kao stavku "Travel stipend" ili "Pocket money".)
 • Narativno i finansijsko izvještavanje o svakoj fazi projekta, u roku od 15 dana nakon njenog okončanja,
 • Dostavljanje finalnih izvještaja po okončanju projekta, u roku od 30 dana.

Program je zatvoren 2013. godine.

Obilježavanje 20 godina

Povodom obilježavanja 20 godina postojanja i rada Fondacija otvoreno društvo na prostoru bivše Jugoslavije, od 30.09. do 01.10.2011. u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom: "Suočavanje s prošlošću / Kreiranje budućnosti".

Više >

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >