REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna. Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

IZ ŠTAMPE IZAŠLA I DRUGA ZBIRKA ROMSKIH PRIČA POD UREDNIŠTOM HEDINE TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ

U petak, 5. 11. 2021., na Dan romskog jezika, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu održana je promocija knjige Romske priče (Zbirka II). O prvoj zbirci pisali smo ovdje. Izdavači su isti: Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) i Zemaljski muzej. Osim što je izdavač, FOD BiH je i finansirao projekt. Isti je i tim koji je radio na knjizi kao i urednica knjige Hedina Tahirović-Sijerčić. Druge su, naravno, priče. Njih 133, što s prethodnom zbirkom čini 320 priča. I dalje se radi o pričama koje je prikupio Rade Uhlik, jedan od najznačajnijih svjetskih romologa, od 1928 do 1968, najviše u BiH, ali i u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Više >>

STVARNO GRAĐANSTVO POSJEDUJE ZNANJE O RELIGIJI I S NAUČNE TAČKE GLEDIŠTA

Intervju: TIM JANSEN Tim Jansen, predsjednik  međunarodnog religiološkog udruženja – IAHR (International Association for the History of Religions), gostovao je u četvrtak, 23. 9., u sklopu Regionalne religiološke mreže na Drugoj religiološkoj konferenciji o temi „Religija i javna škola“ koja je održana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Konferenciju je finansijski podržao Fond otvoreno društvo BiH. Na konferenciji je razgovarano o modelima izučavanja religije u regiji, ali i u Skandinavaji. Jansen je upravo jedan od najvećih autoriteta kad je u pitanju izučavanje religije po skandinavskom modelu. Ukratko, taj model podrazumijeva pristup religiji kao općeljudskom, sociološkom fenomenu u cilju razvoja kritičko-analitičkog pristupa religijskim sadržajima. Kroz religijske sadržaje učenici pokušavaju da pojasne svoje poglede na svijet bez obzira na to da li su religiozni ili ne. O konferenciji detaljnije možete pročitati ovdje. Prisustvo Karla Jansena iskoristili smo da s njim razgovaramo konfensionalnom modelu izučavanja religije u Bosni i Hercegovini kroz predmet Vjeronauka te kako prevazići kontroverze koje se u vezi s tim javljaju.

Više >>

BOOKSTAN I OSNAŽIVANJE MLADIH KNJIŽEVNIH KRITIČARA

Već šestu godinu u Sarajevu se održava književni festival Bookstan, a u sklopu njega i radionice za mlade književne kritičare. Ove godine radionica se održavala od 4. do 10. jula. Održavanje tih radionica finansijski osigurava Fond otvoreno društvo BiH. Da se radi o nečem dobrom i kvalitetnom govori i činjenica da pojedinim polaznicima i polaznicama ovih radionica ovo nije prvi put da učestvuju na njima. Meliha Hadžimehmedagić je bila 2016., 2019. i ove godine: „Ovo mi je treća godina da dolazim i svaki put imam osjećaj da sam nešto novo naučila“, kaže Meliha. Književnokritičku scenu smatra zatvorenom, a priliku za njeno otvaranje vidi u širenju kruga ljudi koji se njom bave čemu radionice doprinose: „Bilo bi dobro da je malo manje hermetički zatvoren krug ljudi koji se tim bavi i da se otvore više prema književnosti nego jedni prema drugima.“

Više >>
Prometej.ba

PROMETEJ

Cilj web portala Prometej.ba je pružiti čitaocima objektivne analitičke i informativne tekstove o stvarima koje se tiču velikog dijela javnosti u BiH. Radi se o propitivanju političkih, kulturnih, medijskih, obrazovnih i drugih praksi. Cilj je, također, uticati i na podizanje nivoa odgovornosti  javnih glasila prema javnom mnijenju. Za Prometej pišu brojni neovisni intelektualci što ima značajan uticaj na ostvarenje njegove misije.

 

Revizor

REVIZOR

Fanzin Revizor je inicijativa grupe teoretičara, umjetnika i aktivista iz Bihaća, Tuzle, Banja Luke i Rijeke koji se bave kritičkom teorijom, društveno odgovornim i proaktivnim projektima, umjetnošću i dizajnom. Do sada su objavljena četiri broja fanzina i dostupni suovdje. Cilj fanzina je afirmacija kritičke misli, praksi otvorenog i civilnog društva te njegovanje dijaloga i pluralizma.

 

Bookstan

BOOKSTAN

FOD BH podržava Program edukacije i promocije mladih književnih kritičara u oblasti književnosti, umjetnosti, kulture, novinarstva koji se odvija kroz književne radionice u sklopu festivala književnosti Bookstan. Program je reakcija na stanje javnog diskursa u Bosni i Hercegovini koje karakteriše izostanak kritičkog mišljenja i aktivističkog djelovanja, ali i ambicije da se takva situacija promijeni.

     

Analiziraj.ba

ANALIZIRAJ.BA

Medijsku watchdog platformu Analiziraj.ba održava Udruženje Centar za analizu medija i politike. Glavni cilj projekta Analiziraj.ba je podstaći građane da kritički propituju medijske sadržaje i zahtijevaju odgovornost kako od izabranih zvaničnika, tako i od novinara i urednika. Istovremeno, ovaj projekt nastoji doprinijeti izgradnji kredibilnih medija koji će biti u službi javnosti.

 

OnlineCitaonica

ONLINE ČITAONICA ZA AKCIJU

Riječ i djelo: onlajn čitaonica za akciju  je platforma čiji je cilj informisanje o savremenim kretanjima na polju društvenog djelovanja različitih vaninstitucionalnih političkih aktera širom svijeta, radi učenja i razvoja takvih aktera u Bosni i Hercegovini.

 

     

Nomad

NOMAD

Portal NOMAD se profilira kao “portal za čitanje, ne za klikanje”. Autori Nomada pišu o svim društveno relevantnim temama analitički. Na Nomadu se mogu naći i prevedeni sadržaji etabliranih novinara i medija iz svijeta.  U 2019. godini NOMAD će dodatno promovirati autore iz regije koji objavljuju na portalu kroz ediciju Savremeni autori. Tu su i dvije dodatne edicije. Važna djela regionalne književnosti i publicistike, te objavljivanje klasičnih djela svjetske književnosti i publicistike iz područja “public domaina”.

 

HistorijskiMuzej

HISTORIJSKI MUZEJ

Historijski muzej BiH ima našu višegodišnju kontinuiranu podršku. Projekt koji će provoditi 2019. nosi naziv: Laboratorija za kontinuirano promišljanje o prošlosti: Novi koncept stalne postavke muzeja. Cilj je dodatno osnažiti instituciju, a izložbu učiniti laboratorijom za promišljanje i učenje s tendencijom da postane relevantan istraživački centar. Više na Muzej.ba.

 

 

Alternativni glasovi

Alternativni glasovi u javnom prostoru naziv je programa kroz koji dajemo podršku civilnim inicijativama, organizacijama i pojedincima koji rade na dekonstrukciji i demistifikaciji etnonacionalnog narativa, preuzimanju kontrole nad javnim dobrima i javnim prostorima u svrhu zadržavanja njihove javne namjene, te zahtijevaju odgovornost u radu javnih institucija i službenika.

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.