SAVE THE DATE | Tirana Civil Society and Think Tank Forum, October 14-15, 2023

The Open Society Foundations–Western Balkans (OSF-WB), mandated by the Government of Albania as the current holder of the Presidency of the Berlin Process, and in collaboration with the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) and with the Cooperation and Development Institute (CDI), is organizing this year’s Civil Society & Think Tank Forum 2023 (CSF 2023). 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

Više >>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM DEŠAVANJA U BANJA LUCI

 Sarajevo; 19.03.2023.

  Sankcionisati sve odgovorne za nasilje nad aktivistima civilnog društva počinjenog u Banja Luci dana

 18.03.2023.

  Fond otvoreno društvo BiH najoštrije osuđuje nasilje organizovano protiv građana i aktivista civilnog društva u Banja Luci, istovremeno pozivajući sve institucije, posebno policijske, tužilačke i sudske vlasti u Republici Srpskoj, na hitnu reakciju, te procesuiranje i sankcionisanje svih odgovornih. Cijelo saopštenje dostupno ovdje.

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>
Prometej.ba

PROMETEJ

Cilj web portala Prometej.ba je pružiti čitaocima objektivne analitičke i informativne tekstove o stvarima koje se tiču velikog dijela javnosti u BiH. Radi se o propitivanju političkih, kulturnih, medijskih, obrazovnih i drugih praksi. Cilj je, također, uticati i na podizanje nivoa odgovornosti  javnih glasila prema javnom mnijenju. Za Prometej pišu brojni neovisni intelektualci što ima značajan uticaj na ostvarenje njegove misije.

 

Revizor

REVIZOR

Fanzin Revizor je inicijativa grupe teoretičara, umjetnika i aktivista iz Bihaća, Tuzle, Banja Luke i Rijeke koji se bave kritičkom teorijom, društveno odgovornim i proaktivnim projektima, umjetnošću i dizajnom. Do sada su objavljena četiri broja fanzina i dostupni suovdje. Cilj fanzina je afirmacija kritičke misli, praksi otvorenog i civilnog društva te njegovanje dijaloga i pluralizma.

 

Bookstan

BOOKSTAN

FOD BH podržava Program edukacije i promocije mladih književnih kritičara u oblasti književnosti, umjetnosti, kulture, novinarstva koji se odvija kroz književne radionice u sklopu festivala književnosti Bookstan. Program je reakcija na stanje javnog diskursa u Bosni i Hercegovini koje karakteriše izostanak kritičkog mišljenja i aktivističkog djelovanja, ali i ambicije da se takva situacija promijeni.

     

Analiziraj.ba

ANALIZIRAJ.BA

Medijsku watchdog platformu Analiziraj.ba održava Udruženje Centar za analizu medija i politike. Glavni cilj projekta Analiziraj.ba je podstaći građane da kritički propituju medijske sadržaje i zahtijevaju odgovornost kako od izabranih zvaničnika, tako i od novinara i urednika. Istovremeno, ovaj projekt nastoji doprinijeti izgradnji kredibilnih medija koji će biti u službi javnosti.

 

OnlineCitaonica

ONLINE ČITAONICA ZA AKCIJU

Riječ i djelo: onlajn čitaonica za akciju  je platforma čiji je cilj informisanje o savremenim kretanjima na polju društvenog djelovanja različitih vaninstitucionalnih političkih aktera širom svijeta, radi učenja i razvoja takvih aktera u Bosni i Hercegovini.

 

     

Nomad

NOMAD

Portal NOMAD se profilira kao “portal za čitanje, ne za klikanje”. Autori Nomada pišu o svim društveno relevantnim temama analitički. Na Nomadu se mogu naći i prevedeni sadržaji etabliranih novinara i medija iz svijeta.  U 2019. godini NOMAD će dodatno promovirati autore iz regije koji objavljuju na portalu kroz ediciju Savremeni autori. Tu su i dvije dodatne edicije. Važna djela regionalne književnosti i publicistike, te objavljivanje klasičnih djela svjetske književnosti i publicistike iz područja “public domaina”.

 

HistorijskiMuzej

HISTORIJSKI MUZEJ

Historijski muzej BiH ima našu višegodišnju kontinuiranu podršku. Projekt koji će provoditi 2019. nosi naziv: Laboratorija za kontinuirano promišljanje o prošlosti: Novi koncept stalne postavke muzeja. Cilj je dodatno osnažiti instituciju, a izložbu učiniti laboratorijom za promišljanje i učenje s tendencijom da postane relevantan istraživački centar. Više na Muzej.ba.

 

 

Alternativni glasovi

Alternativni glasovi u javnom prostoru naziv je programa kroz koji dajemo podršku civilnim inicijativama, organizacijama i pojedincima koji rade na dekonstrukciji i demistifikaciji etnonacionalnog narativa, preuzimanju kontrole nad javnim dobrima i javnim prostorima u svrhu zadržavanja njihove javne namjene, te zahtijevaju odgovornost u radu javnih institucija i službenika.

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.