OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK!

WE ARE THRILLED TO INTRODUCE THE OSF WESTERN BALKANS ALUMNI NETWORK! 

 

Exciting News!

Celebrating 30 years of transformative impact, the #OpenSocietyFoundations has cultivated a global family of change-makers dedicated to fostering connections, friendships, and a shared commitment to societal openness and values.  

 

Više >>

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

S ciljem da se dobrinese reformi obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, Program za obrazovanje Fonda otvoreno društvo BiH podržao je i objavio niz publikacije kojima se daje analiza trenutnog stanja u obrazovnim politikama, te se određuju smjernice i preporuke za uređenje istog prema savremenim standardima i kriterijima.

Dio publikacija se tiče analize udžbenika koji se koriste u školama. Takve analize su su pokazale da se u školama ne govori o univerzalnim ljudskim vrijednostima, niti se iste štite, dok su, sa druge strane, u prvom planu nacionalni i partikularni interesi.

Osim analize udžbenika, zbog specifičnosti društvenog konteksta, dio publikacija analizira i daje preporuke kako se treba odvijati religijska nastava, komparirajući ovdašnje stanje sa drugim evropskim zemljama.

Publikacije sadrže niz istraživanja (ispitivanje stavova roditelja i učenika o nastavnim planovima i programima i vrijednostima koje se promoviraju, istraživanje stanja po pitanju privatnih instrukcija, itd).

Akcenat je stavljen i na pitanje kolektivnog pamćenja i načinu na koji će nastava historije izučavati događaje iz bliže prošlosti, s akcentom na raspad Jugoslavije i rat koji je uslijedio.

 

Obrazovanje u BiH: Čemu (ne)učimo djecu (2018)

ObrazovanjeUBiH CemuneUcimoDjecu18Prva analiza udžbenika koju su Fond otvoreno društvo BiH i proMENTE socijalna istraživanja proveli 2007. godine upravo je imala za cilj da utvrdi i definiše temeljne principe i vrijednosti koje obrazovni sistem promoviše na primjeru nacionalne grupe predmeta. Rezultati su pokazali da obrazovanje, po svojim sadržajima i strukturi, potiče segregaciju i podjelu unutar bosanskohercegovačkog društva. Utvrđeno je da udžbenici, umjesto da obezbijede znanja i vještine potrebne za život u pluralnom društvu, doprinose stvaranju antagonizama i služe kao instrument za razdvajanje učenika po etničkoj osnovi. Rezultati su također pokazali da udžbenici ne podržavaju individualiziran pristup u nastavi, kritičko mišljenje i istraživanje.
U međuvremenu je u Bosni i Hercegovini u okviru reforme obrazovanja uvedena nova koncepcija devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja prema kojoj je “krajnja svrha obrazovanja unapređenje kvalitete života“, a promjene u odgoju i obrazovanju su orijentisane na “demokratizaciju i humanizaciju obrazovnog sistema, s fokusom na osposobljavanje učenika da zadovolji vlastite potrebe i potrebe suvremenog, demokratskog društva“. U skladu s ovim modelom nove škole kao “profesionalne zajednice koja uči“, razvijeni su i novi udžbenici za svih devet razreda osnovne škole, koji su danas u upotrebi.
U analizi se nastojalo ustanoviti u kojoj mjeri su “novi“ udžbenici nacionalne grupe predmeta u skladu sa savremenim pedagoškim principima koje zagovara nova koncepcija obrazovanja, kao što su interkulturalnost, univerzalne vrijednosti i ljudska prava, integrisano učenje i poučavanje i razvijanje kritičkog mišljenja.
Istraživanje su proveli timovi eksperata i ekspertkinja za pojedinačne predmete – maternji jezik, istoriju, geografiju i vjeronauk, koristeći metodu analize sadržaja u toku školske 2015/2016. godine.
Nadamo se da će nalazi i preporuke koje proizlaze iz istraživanja doprinijeti unapređenju kvaliteta udžbenika u kontekstu aktuelne kurikularne reforme koja se pokreće na različitim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini s ciljem da mladim ljudima obezbijedi ključne kompetencije potrebne za lično ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje.

PUBLIKACIJA >

Kako smo (se) mijenjali: Iskustva u transformaciji obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (2008)

Terrice Bassler, Buybook, Sarajevo

Kako smo se mijenjaliKnjiga je sačinjena od mnogih glasova o obrazovnim promjenama kako bi se komplimentirali zvanični izvještaji i naučna istraživanja. Ovakvi radovi ocjenjuju obrazovni sektor pojedine zemlje, daju „brojke“, izvještavaju o putovanjima poduzetim sa ciljem prikupljanja činjenica, daju preporuke, opravdavaju politike, podrobno pobrajaju investicije i na druge načine udovoljavaju zahtjevima birokratije i tvorenjima politike.

Kontekst obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi raznolik je i pun kontradikcija. Dešavaju se proboji i povremeni trijumfi, kao što su mirovni dogovor ili izbori koji nagovještavaju bolja vremena, pokretanje procesa nacionalne reforme obrazovanja ili usvajanje legislative, odobrenje novog projekta ili programa, pojava i dobar prijem udžbenika ili modela obrazovanja.

Posljedice komunizma u Jugoistočnoj Evropi su još pogoršane nasilnim konfliktima koji su planuli u nekim republikama bivše Jugoslavije. Vlade nekada koriste škole kao izraz ili agenta ideologije ili nacionalizma, dok se zajednice i školski profesionalci mogu boriti tek da održe nastavni proces u životu.

Rezultat napora Instituta otvoreno društvo i lokalnih NVO-a koji se bave obrazovanjem, je zbirka od jedanaest priča o promjenama iz devet različitih zemalja. Svi autori/ce rođeni/e su i odrasli u Jugoistočnoj Evropi, osim jedne autorice koja je rođena Amerikanka, koja je živjela i radila u različitim dijelovima Jugoistočne Evrope u proteklih deset godina.

Kolektivno pamćenje i obnova društva u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini (2007)

Tommaso Diegoli, Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2007

Kolektivno pamcenje i obnova drustvaRaspad Jugoslavije uslovio je novi kontekst i nova dešavanja na tlu bivše države, što je omogućilo kreiranju različitih interpretacija onoga što se dogodilo i formiranja različitih istina o istome, bez da se utvrdi metoda i način na koji će se doći do činjenica i na osnovu činjenica odrediti stav i praska ponašanja.

Na svim poljima društva uključujući i obrazovanje radilo se na proizvodnji mišljenja i stavova koji su bili politički podobni određenom kolektivu. Uspostavio se kolektivni model pamćenja, zanemaren je faktor individualnog sjećanja i kreiralo se društvo zasnovano na falsificiranim činjenicama.

O tom modelu pamćenja i izgradnje poslijeratnog društva u Bosni i Hercegovini govori studija Kolektivno pamćenje i obnova društva u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, s akcentom na obrazovni sistem.

Studija računa na to da je obrazovanje jedna od glavnih tačaka u rekonstrukciji društva, što su potvrdili i mnogi međunarodni i domaći akteri u BiH, te s toga predlaže neke modele reforme obrazovnog sistema kako bi se suzbilo dalje širenje politički podobnih interpretacija istorije.

Autor, između ostaloga, pokušava odgovoriti na pitanje koji pristup kolektivnom pamćenju može ponuditi perspektivu izbjegavanja ponovnog nasilja u BiH?

Kako bi bio što bliže odgovoru, rad je organiziran kroz uvodni dio, koji se tiče opće teorije kolektivnog pamćenja, te studije slučaja. Nakon toga slijedi općenito poglavlje kao analiza relevantnih faktora u procesu kolektivnog pamćenja, uz poseban osvrt na kontekst Bosne prije i poslije rata od 1992-95.

Također, studija se bavi specifičnostima politike pamćenja u BiH, analizirajući osnovne obrasce od društvenog do pojedinačnog nivoa.

Preuzmite publikaciju OVDJE.

Prava cijena obrazovanja: Monitoring privatnih instrukcija (2007)

Monitoring privatnih instrukcija

Dženana Trbić (ur.), Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2007

Prava cijena obrazovanjaRaspadom socijalističkog društvenog sistema, obrazovni sistem je počinjao biti dio privatnog (privatne instrukcije i podučavanja), što je postalo dominantno u odnosu na prethodni sistem.

Studija “Prava cijena obrazovanja Monitoring privatnih instrukcija” predstavlja pregled privatnih instrukcija i njihovu važnost za obrazovanje u devet zemalja nastalih raspadom socijalističkog organiziranja društva (Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Hrvatska, Litvanija, Mongolija, Poljska, Slovačka i Ukrajina).

Kako je u predgovoru studije naglasila jedna od autorica projekta Virginia Budiene, izvještaj istražuje na koji način otvaranje slobodnog tržišta za privatne instrukcije utiče na obrazovanje, uključujući i pristup visokoškolskim institucijama, u devet zemalja koje su ranije imale socijalistički društveni sistem, te je prvi pokušaj u zemljama bivšeg socijalističkog bloka da se sistematično dokumentuju opšte karakteristike privatnih instrukcija, uključujući njihov obim, troškove, geografsku raširenost; glavne faktore koji obilježavaju potražnju za privatnim instrukcijama, te obrazovne, društvene i ekonomske implikacije na obrazovni sistem.

Osim komparativnog pregleda stanja privatnih instrukcija, drugi dio knjige je rezervisan za izvještaj iz Bosne i Hercegovine, koji, između ostaloga, kaže da je postojanje privatnih instrukcija u srednjim školama evidentno, te da je jedan od bitnih ekonomskih i društvenih fenomena koji nisu zvanično prepoznati, proučeni i regulisani.

Također, izvještaj pokazuje kako učenici i roditelji u Bosni i Hercegovini svjesni potrebe za privatnim instrukcijama i njih posmatraju kao investiciju sa društvenim i ekonomskim povratom. Istraživanje pokazuje kako privatne instrukcije nisu dio sistema obrazovanja, te kako je nužno da postanu.

Osim komparativnog pregleda i izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, publikacija sadrži i vrijedne nalaze i odgovore na neka od pitanja važna za bolju organizaciju domaćeg obrazovnog sistema.

Studiju su inicirali i podržali Program podrške obrazovanju Instituta Otvoreno društvo i Mreža centara za obrazovne politike, a provela ju je Inicijativa otvorenog društva za monitoring u obrazovanju.

Preuzmite publikaciju OVDJE.

Religija i školovanje u otvorenom društvu: Okvir za informirani dijalog (2007)

Okvir za informirani dijalog

Dženana Trbić (ur.), Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2007

Religija i skolovanje u ODNa koji način školovanje doprinosi društvenoj toleranciji ili netoleranciji, stereotipima i predrasudama, pitanje je koje, između ostalih, postavljaju autori istraživanja “Religijsko školovanje u otvorenom društvu”, dajući tako okvir za informirani dijalog o ovom i sličnim pitanjima.

U uvodu istraživanja stoji da raspoložive komparativne informacije pokazuju da je religijsko obrazovanje već prisutno kao obavezni ili izborni predmet u mnogim školskim sistemima Evrope i svijeta. Tamo gdje religijsko obrazovanje ne postoji kao predmet obično postoji neka vrsta obrađivanja religije kao teme ili kao aspekta u nekom drugom predmetu, kao na primjer u historiji, književnosti, filozofiji ili sociologiji. Rijedak je - možda čak i nepostojeći - sistem školovanja u kojem je formalno iskustvo djetetovog učenja potpuno nijemo, neutralno ili objektivno u prenošenju poruka o religiji i vrijednostima vezanim za religijsku tradiciju.

U ovom komparativnom pregledu nudi se slika stanja religijskog obrazovanja u zemljama regiona kao i u nekim evropskim društvima, te se tako religijsko obrazovanje jedne države predstavlja drugoj kako bi se na najbolji način otvorio dijalog o rješenju nekih problema vezanih za ovu oblast.

Autori su svjesni toga da studija ne nudi jednostavne odgovore, te ne zastupa određena stajališta. Ona ne zagovara niti bilo koji pojedinačni pristup religiji i školovanju koji se može primijeniti u svim kontekstima. Ona je uglavnom, iako ne isključivo, usmjerena na evropski komparativni kontekst i organizirana je oko sljedećih pitanja:

 • Što podrazumijevamo pod religijom i školovanjem?
 • Kakav je odnos između prava pojedinca, religije i školovanja u otvorenom, demokratskom, pluralističkom društvu?
 • Postoji li “međunarodna konvencija” ili “evropski standard” o religiji i školovanju u otvorenom društvu?
 • Da li u školama treba postojati poduka o religijama? Ako da, zbog čega i kakva poduka je potrebna?
 • Koja je adekvatna uloga države (i njenog odnosa s religijskim institucijama) u odnosu na religiju i školovanje u otvorenom društvu?

Preuzmite publikaciju OVDJE.

Istraživanje stavova roditelja i učenika o vrijednostima u nastavnim planovima i programima i udžbenicima (2007)

Istraživanje stavova roditelja i učenika o vrijednostima u nastavnim planovima i programima i udžbenicima

Dženana Trbić, Snježana Hasanagić, Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2007

CuD Istrazivanje stavova roditeljaIstraživanja stavova roditelja i učenika o vrijednostima u nastavnim programima i udžbenicima u osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini predstavlja prvi pokušaj da se nakon rata u BiH na sistematski način ispitaju i dokumentuju stavovi roditelja i učenika kao krajnjih korisnika obrazovnog sistema.

Cilj istraživanja je bio da se utvrde stavovi učenika i roditelja o temeljnim principima koje promoviše obrazovni sistem i primjeni tih principa u nacionalnoj grupi predmeta.

Istraživanje je pokazalo da učenici i roditelji podržavaju zakonske principe i reformska obećanja, istovremeno ocjenjujući da nivo provedenosti istih u obrazovnoj praksi i strukturama nije zadovoljavajući. To bi značilo da krajnji korisnici ne smatraju da obrazovanje u BiH priprema mlade osobe za život u multikulturnom društvu u duhu ljudskih prava i pripadnosti Bosni i Hercegovini kao njihovoj političkoj zajednici, a po principu pune građanske ravnopravnosti.

Rezultati pokazuju da ispitanici iz svih dijelova BiH žele iste promjene u obrazovnom sistemu, pri čemu su najujednačeniji stavovi pripadnika konstitutivnih naroda koji su na određenom području u manjini.

U školama se potencira izučavanje kulture jednog naroda, i to onog koji je većinski na datom području, što naročito pogađa roditelje i učenike koji se nalaze u položaju manjine. Skoro polovina ispitanika procjenjuje da je obrazovni sistem BiH jednonacionalni. Četvrtina učenika koji su bili obuhvaćeni ovim istraživanjem, te trećina roditelja, procjenjuje da je prisutna diskriminacija na nacionalnoj, vjerskoj i ekonomskoj osnovi, gdje je jako zabrinjavajuća činjenica postojanja dvije škole pod jednim krovom.

Rezultati anketa koje su provedene pokazuju da se može zaključiti da ispitanici iz različitih dijelova BiH žele iste promjene u obrazovnom sistemu:

 • U udžbenicima bi se trebalo na prvom mjestu učiti o BiH, a nakon toga o svakom narodu pojedinačno ili o susjednim zemljama;
 • Sadržaj udžbenika nacionalne grupe predmeta treba da se promijeni tako da se govori o pripadnicima sva tri naroda i nacionalnih manjina, a ne samo o jednom;
 • Trebaju da budu zastupljeni sadržaji koji razvijaju međusobno razumijevanje, toleranciju i solidarnost među narodima BiH;
 • Promijeniti dosadašnji način obrade istorijskog razvoja BiH, na način da se postigne dogovor svih aktera o zajedničkom viđenju istorijskog razvoja BiH, koji će se onda prezentovati u udžbenicima, i navesti perspektive svih naroda pri obradi istorijskog razvoja BiH u udžbenicima;
 • Udžbenici istorije trebaju obrađivati i period od 1992. godine do danas;
 • Trebalo bi dogovoriti jedinstvenu jezičku politiku koja bi rezultirati dogovorom u vezi sa nazivom jezika, gramatike i načine upotrebe i izučavanja jezika;
 • U škole je pored vjeronauke potrebno uvesti i predmet koji će podučavati o svim svjetskim religijama na objektivan način;
 • Nadležnosti za obrazovanje trebaju da budu na državnom nivou.

Preuzmite publikaciju OVDJE.

Čemu učimo djecu: Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta (2007)

CuD Analiza sadrzaja udzbenikaČemu učimo djecu: Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta

Dženana Trbić (ur.), Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2007

 

Analiza sadržaja udžbenika koji se koriste u bh. školama imala je za cilj:

 • Ispitati do kojeg su stepena udžbenici i nastavni planovi i programi unutar tri obrazovna sistema u BiH u skladu sa zakonskim propisima i relevantnim dokumentima o reformi obrazovnog sistema;
 • Steći uvid u uticaj obrazovnog sistema na proces socijalne kohezije i kreiranje pozitivnog stava prema vlastitoj državi, te na promovisanje poštovanja različitosti i uvažavanja njenog značaja;
 • Stvoriti pretpostavke za javnu debatu o sadržajima udžbenika i NPP te izmjenu sadržaja u skladu sa zakonima i dokumentima usvojenim u procesu reforme obrazovanja;
 • Pripremiti osnovu i platformu za reformu obrazovne politike kao konceptualni i praktični okvir reforme Nastavnog plana i programa.

Analiza udžbenika je dio šire inicijative FOD BiH u kojoj se preispituju elementi dvostruke prirode obrazovanja u BiH dvanaest godina nakon završetka rata koji je rezultirao podjelom zemlje i njenog obrazovnog sistema po etničkoj osnovi. S jedne strane, potencira se sistem u kojem se promoviše uvažavanje etničke i kulturološke različitosti kao preduvjeta opstanka i razvoja cjelokupnog društva, a sa druge strane se razvija ljubav prema državi BiH.

Analizom, koja je urađena u suradnji sa proMENTE socijalna istraživanja, obuhvaćeno je 145 udžbenika koji se koriste u nastavi predmeta nacionalne grupe (maternji jezik, geografija i istorija) i vjeronauke od 5. do 9. razreda osnovnih škola i u svim razredima srednje škole sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Udžbenici koji su korišteni u analizi su bili zvanični udžbenici u školskoj 2005/06 što znači da su ih odobrile nadležna ministarstva obrazovanja.

Istraživanjem su obuhvaćeni sadržaj udžbenika, što je bio i primarni zadatak istraživanja, i njihove opšte karakteristike, kao što su format, grafička obrada, poštivanje pedagoških normi i principa, podsticanje razvoja kritičkog mišljenja kod učenika. Kriteriji analize su formulisani na temelju Okvirnog zakona BiH o osnovnim i srednjim školama, te Obećanja u sklopu reforme obrazovanja:

 • Razvijanje svijesti o pripadnosti državi BiH;
 • Učenje o vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i tradiciji u skladu sa civilizacijskim tekovinama, i učenje o drugima u duhu poštivanja različitosti i kultivisanja međusobnog razumijevanja i solidarnosti između svih naroda, etničkih grupa i zajednica u BiH;
 • Promovisanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i priprema svakog pojedinca za život u društvu zasnovanom na principima demokratije i vladavine prava putem razvoja kritičkog mišljenja od najranijeg doba.

Na osnovu analize udžbenika nacionalne grupe predmeta i vjeronauke na području čitave Bosne i Hercegovine, mogu se donijeti sljedeći zaključci:

 • U svim udžbenicima se nalaze sadržaji koji mogu poslužiti kao pozitivni primjeri podučavanja učenika o pripadnosti Bosni i Hercegovini i zajedničkom naslijeđu svih naroda koji žive na prostoru BiH;
 • Međutim, udžbenici nacionalne grupe predmeta i vjeronauke potiču segregaciju društva jer su u svojoj osnovi jednonacionalni i ne obezbjeđuju znanje i vještine za život u multikulturnom društvu, te samim tim nisu u skladu sa Zakonima i Obećanjima, kao ni sa principima obrazovanja za otvoreno društvo;
 • Udžbenici sadrže dijelove koji različitosti u BiH interpretiraju primarno kao problem, a vrlo rijetko kao bogatstvo ili potencijal;
 • Koriste se stereotipni prikazi naroda BiH kako bi se održala i dodatno razvijala pozitivna slika o vlastitom narodu i negativna slika o drugim narodima; pri tome su pripadnici manjina, i naročito Romske manjine potpuno zanemareni
 • Nedovoljno potiču razvoj kritičkog mišljenja kod učenika i ne potiču inkluziju u obrazovanju;
 • Veliki je broj primjera gdje se krše osnovna individualna i grupna ljudska prava, a malo primjera za promociju univerzalnih ljudskih prava;
 • Koncepcijom ne podržavaju individualizovani pristup neophodan za uključivanje posebnih grupa učenika u zvanični obrazovni sistem;

Preuzmite publikaciju OVDJE.

Religija i školovanje u otvorenom društvu: Preispitivanje modela religijskog obrazovanja u BiH (2009)

Preispitivanje modela religijskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Ahmet Alibašić, Sabina Čudić ( et. al.), Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 2009

RiSuOD Preispitivanje modela rel obrazovanjaPublikacija je nastala u okviru „Programa podrške istraživanjima u oblasti javnih politika“ koje je pokrenuto od strane Fonda otvoreno društvo BiH početkom 2004. godine. Cilj programa je unapređenje istraživanja i analize javnih politika kako bi se potakao dijalog i razvio takav način donošenja odluka koji će počivati na relevantnim informacijama i realnim opcijama.

U istraživanjima koja su provedena i prikazana u ovoj publikaciji preispituje se uloga religijskog obrazovanja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, razmatraju se različiti modeli njegove primjene i predlažu opcije za unapređenje kako bi se adekvatnije odgovorilo zahtjevima multikonfesionalnog društva, integracije i izgradnje mira.

Publikacija pokušava da definiše status religije u državnim školama u Bosni i Hercegovini, koji bi bio u skladu sa relevantnim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i koji bi omogućio religiji da doprinese uspješnom upravljanju pluralističkim demokratskim društvom. Predlaže se rješenje prema kojem religija neće biti izvor problema, nego dio rješenja na način da djeci pomogne da izgrade svoje međuvjerske kompetencije, a istovremeno očuvaju svoj identitet.

Provedena je analiza sadržaja udžbenika i materijala koji su u upotrebi na vjerskoj pouci kad je vjeronauka uvedena prvi put u toku 1990-ih, te su ti nalazi upoređeni sa postojećim stručnim procjenama i analizama sadržaja udžbenika koji se trenutno koriste. Utvrđeno je da trenutni model vjeronauke ima visoku stopu odobravanja, zadovoljava zahtjeve vjerskih zajednica, te je uglavnom usklađen sa državnim zakonima i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine. Način izvođenja ovog modela vjerskog obrazovanja izaziva zabrinutost zbog njegovog negativnog uticaja na socijalnu koheziju, diskriminaciju manjina i ponekad neprilagođenost materijala dobi učenika.

Poboljšanje trenutne politike uključuje:

 • Reviziju nastavnih planova i programa, udžbenika i nastavnih metoda vjeronauke, te kontinuiranu obuku njenih nastavnih kadrova;
 • Razvoj alternativnog predmeta;
 • Uvođenje obaveznog jednogodišnjeg predmeta religijskih studija (kultura religije) u osnovnim i srednjim školama.

Preuzmite publikaciju OVDJE.

Minimalni standardi obrazovanja: Pripremljenost, intervencija, oporavak (2011)

Inter-Agency Network for Education in Emergencies, Fond Otvoreno Društvo BH, Sarajevo 2011

Minimalni standardi obrazovanjaHumanitarna pomoć je sve donedavno podrazumijevala hranu, privremeni smještaj, vodu i sanitarije, te zdravstvenu njegu, obrazovanje je spadalo u dugoročniji rad i razvoj i nije bilo nužno za intervencije u vanrednim situacijama. Međutim, prepoznata je uloga obrazovanja u održavanju i spašavanju života, pa se sada smatra ključnim da obrazovanje bude dio humanitarnih intervencija.

Priručnik o minimalnim standardima sadrži 19 standarda, a svaki je popraćen ključnim aktivnostima i smjernicama. Ima za cilj unaprijediti kvalitet obrazovne pripremljenosti, intervencije i oporavka, povećati pristup bezbjednim i relevantnim mogućnostima za učenje i osigurati odgovornost za pružanje ovih usluga.

Smjernice iz Priručnika o minimalnim standardima su osmišljene za upotrebu u kriznim intervencijama u čitavom nizu situacija uključujući prirodne nepogode i sukobe, situacije postepenog i rapidnog pogoršanja, kao i vanredna stanja u ruralnim i urbanim okruženjima. Fokus Priručnika je na osiguranju kvalitetne, koordinirane humanitarne intervencije: ispunjavanje obrazovnih prava i potreba ljudi pogođenih kriznom situacijom kroz procese koji potvrđuju njihovo dostojanstvo. Također je važno koordinirati humanitarnu i razvojnu pomoć u obrazovnom sektoru, posebno u sredinama koje su pogođene sukobima.

Nacionalizam i obrazovanje: studija slučaja BiH (2012)

Midhat Kapo, Fond otvoreno društvo BiH, 2012

Nacionalizam i obrazovaje

”Nacionalizam i obrazovanje: studija slučaja Bosna i Hercegovina” Midhata Kape jedan je od rijetkih istraživačkih radova koji daje pregled obrazovanja i školstva u Bosni i Hercegovini od doba osmanske okupacije do danas, pa je, uz sve druge pohvale, i zbog toga zaslužio da bude ukoričen i ponuđen kao nezaobilazna literatura budućim istraživačima.

Akcenat u radu stavljen je na period novije historije, odnosno na recentne politike unutar obrazovnog sistema, kao i na period koji im je prethodio. Istraživanje obuhvata odnose između ”obrazovanja za sve” i ovdašnjih etnonacionalističkih politika, te nudi modele kroz koje se taj odnos može prevazići.

Istraživanje je sažeto u pet velikih cjelina, od uvoda (Obrazovanje između potreba društva i politike) do zaključnih razmatranja (Obrazovanje kao instrument pacifikacije etnopolisa). Između navedena dva, autor se posvetio temama unutar poglavlja “Obrazovanje unutar sociološke misli: Od ideološkog aparata do instrumenta razvoja”, “Uloga obrazovanja u konstrukciji novih političkih identiteta na južnoslavenskom prostoru do 1918.”, “Studija slučaja: Obrazovanje u Bosni i Hercegovini pod teretom etnonacionalizama (1996. – 2007.)

Autor ukazuje na cilj koji mora biti fokus u sljedećim inicijativama rješavanja zamršenog problema obrazovnog sistema: prekid sa duboko ukorijenjenjenom tradicijom nacionalnih podjela i korištenja obrazovanja u političke svrhe. Konačnim raskidom sa ovom besplodnom tradicijom, moglo bi doći do finalnog preporoda društva čije je obrazovanje jedno od najjačih oružja za promjenu.

Fond otvoreno društvo BiH se potpisuje kao izdavač, a knjiga je objavljena tokom ljeta 2012. godine u sklopu Programa podrške obrazovanju.

Publikacija >>

 

Analiza NPP-a za devetogodišnje osnovno obrazovanje u KS (2012)

U drugoj polovini 2011. godine Radna grupa formirana od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo izvršila je Analizu Nastavnih planova i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje koji su razvijeni u proteklih sedam godina kao dio procesa reforme i uvođenja nove odgojno-obrazovne koncepcije. Cilj Analize je bio utvrditi da li su i u kojem obimu principi i ciljevi iz reformskih dokumenata pretočeni u konkretne sadržaje, programske zahtjeve i zadatke u NPP-ima.

Kao uzorak je odabran po jedan razred iz svake trijade (III, VI i VIII), pri čemu je analizirana cjelovita organizacija i struktura NPP-a, uvođenje kurikularnog pristupa, odgojno-obrazovnih oblasti i razvojnih ciklusa, kao i uvažavanje pedagoških principa savremenog odgojno-obrazovnog sistema i nastavne prakse.

Rezultati analize su pokazali da je reforma provedena samo formalno uvođenjem devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja podjeljenog u tri ciklusa. Suštinski, NPP je zadržao sve karakteristike tradicionalnog programa sa krajnje preskriptivnim sadržajima koji su odvojeni u zasebne predmete i sa dominantno frontalnom metodom rada. Kao takav on ne odgovara ni potrebama bosanskohercegovačkog društva ni specifičnim obrazovnim potrebama djeteta.

Zaključci i preporuke proizašle iz Analize ukazuju na potrebu za restuktuiranjem NPP-a, odnosno izradu novog, savremenog kurikuluma organizovanog kroz trijade i utemeljnog na ishodima učenja.

To prvenstveno znači kreiranje jedinstvenog Okvirnog kurikuluma u kome bi bili definisani svi bitni elementi obrazovnog sistema i koji bi poslužio kao osnova za izradu zajedničkih jezgri, programa za pojedina nastavna područja, kao i školskog i razrednog kurikuluma.

Posebno je važno da izrada novog kurikuluma uvaži i u potpunosti integriše principe savremene odgojno-obrazovne teorije i prakse, kako bi kurikulum bio:

 • usmjeren na dijete, razvojno primjeren, inkluzivan i fleksibilno struktuiran;
 • sadržajno, tematski i konceptualno integrisan;
 • utemeljen na savremenim teorijama učenja kojima se osigurava da su djeca aktivni učesnici cijelog procesa i da razvijaju sposobnost za učenje cijeloga života;
 • fokusiran na razvoj sposobnosti mišljenja višeg reda, rješavanje problema, transfer znanja i samostalno zaključivanje;
 • kulturološki osjetljiv, usmjeren na uvažavanje različitosti, i razvijanje osjećaja za društvenu pravdu;
 • zasnovan na ishodima učenja i mjerljivim rezultatima kao osnovom za kontinuirano praćenje i procjenjivanje napredovanja djece;
 • otvoren za partnerstvo sa porodicom i zajednicom u svim aspektima rada škole.
 • Analizu nastavnog plana i programa možete preuzeti OVDJE.

 

Istraživanje: Da li je obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama u BiH inkluzivno? (2013)

Fond otvoreno društvo BiH je, u okviru Programa podrške obrazovanju, proveo istraživanja na temu „Inkluzivno obrazovanje u BiH“.

Istraživanje o inkluziji u BiH potvrđuje da se inkluzija realizira samo formalno, te da ne postoji dovoljno kapaciteta niti finansija da se ona sprovodi na način na kojem insistiraju savremeni standardi.

Istraživanje: Da li je obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama u BiH inkluzivno?

 

Istraživanje: Kvalitet i troškovi obrazovanja u BiH (2013)

Fond otvoreno društvo BiH je, u okviru Programa podrške obrazovanju, proveo istraživanja na temu „Kvalitet i troškovi obrazovanja u BiH“. Izvještaji su, između ostaloga, pokazali da se veliki dio budžetski sredstava izdvaja za rad obrazovnog sistema, a da su, s druge strane, rezultati vrlo niski i u nekim slučajevima poražavajući, što vodi ka tome da se novac ulaže u pogrešne svrhe i na pogrešan način.

Istraživanje: Kvalitet i troškovi obrazovanja u BiH

 

Dobre prakse u obrazovanju (2014/15)

Kao sastavni dio projekta podrške školama koje realiziraju dobre prakse u obrazovanju, objavljena je i publikacija Obrazovanje za primjer: Dobre prakse u školama u BiH 2014/2015. Namjera objavljivanja ovakve publikacije jeste potreba da se skrene pažnja na one škole koje, uprkos lošoj slici obrazovanja, uspijevaju napraviti iskorak i raditi kvalitetnije.

Škole predstavljene u ovoj publikacije podržane su od strane FOD BH u iznosu od po 13.400 USD (izuzev škole Skender Kulenović), a kako bi unaprijedile svoje prakse, te se predstavile drugim školama u okolini.

Cilj programa jeste promocija i afirmacija dobrih praksi u obrazovanju u BiH.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Efekti uvođenja alternativnih predmeta vjeronauci u KS (2014)

Uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, krajem 2014. godine objavljeno je istraživanje pod nazivom Vjeronauka / Društvo, kultura, religija / Zdravi životni stilovi: Efekti uvođenja alternativnih predmeta vjeronauci u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

Cilj istraživanja bio je pokazati koliko je učenicima pružena adekvatna nastava iz predmeta koji pohađaju, a koji su uvedeni kao alternativni predmetu vjeronauka. Ujedno je ovo istraživanje nastavak aktivnosti koje preispituju religijsko obrazovanje u javnom školstvu, te koliko je ono u skladu sa načelima obrazovanja za otvoreno društvo.

Istraživanje možete preuzeti OVDJE.

 

 

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >