OSFLogo tr

Arhiv starijih članaka

 

2019


Udar – romski portal za sve nas

Portal Udar je prvi romski portal u BiH i jedan od rijetkih romskih medija uopšte. Pokrenut je prije dvije i po godine, a jedan od njegovih pokretača bio je novinar Dalibor Tanić. Povod je bila isključenost Roma iz medijskog prostora BiH. Bio je potreban romski medijski udar:

„Nismo znali kako će se to zvati. Ideja je bila da probamo da to bude neka igra reči i da to bude nešto vrlo snažno, vrlo upečatljivo, nešto što će ljudima ući u glavu i onda se stvorila ideja da se portal zove Udar. Na romskom jeziku udar znači vrata, a na bosanskom nosi poruku: hajde da napravimo jedan udar na informisanje. Dakle, Udar je direktna reakcija na isključivanje Roma iz medijskog prostora“, kaže Tanić.

 

Informisanje

Ono što je ovom mediju bilo najteže jeste da svojoj primarnoj publici, ali i drugima, dokaže da je to što jeste - medij. Čitatelji su znali zvati da pitaju za materijalnu pomoć, a drugi su opet mislili da je to prostor za promociju onih koji se bave Romima na bilo koji način. Prema Tanićevim riječima: „Na samom početku niko nije doživljavao portal Udar kao medij, prosto su ga doživljavali kao projekat i prostor na kojem će se promovisati neki uspesi. Kad su videli da će Udar biti medij, onda su ga počeli gledati drukčije.“

Mnogi su, kaže Tanić, bili iznenađeni kad su na romskom portalu vidjeli kritike na račun romskog nevladinog sektora, ali to je bilo i otrežnjujuće, tad je postalo jasno da se tu neće raditi o prigodničarskom mediju, već o ozbiljnom i informativnom i kritičkom i analitičkom prostoru za romske, ali i druge novinare koji žele da informišu Rome o svemu što je bitno za sredinu u kojoj žive te da informišu druge o Romima.

Tim informisanjem se bave novinari Romi kojih je u novinarskoj profesiji malo, dijelom i zbog nedostatka platforme preko koje bi se kao novinari mogli afirmisati: „Od samog početka postojala je ideja da će mladi Romi preuzeti inicijativu da se bave ovim poslom. Oni rade mnoge kvalitetne stvari, kroz nevladine organizacije ili na drugi način, ali ako sve to ostane u nekom internom, zatvorenom krugu, uz sreću da neki mainstream medij izveštava o tome, kao da se nije desilo. Ovo je, između ostalog, kanal koji izveštava i o tome šta rade organizacije čiji su članovi, delom, naše novinarke i novinari.“ Ti mladi novinari i novinarke stvaraju 80 posto sadržaja portala.

 

Rušenje predrasuda

No, koliko Romi prate portal i medije generalno? To pitanje je ono koje često mogu čuti novinari portala Udar. Ono je nametnuto predrasudama koje većinska zajednica ima prema Romima a odnose se na stepen pismenosti među njima, pogotovo one informatičke. Međutim, ovaj portal je udar i na tu predrasudu, Romi prate medije i to više online nego tradicionalne. Najčešće preko mobilnih telefona: „Ta tehnologija je pristupačna neovisno o tom koliko je neko obrazovan ili ne. Internet je dostupan. Bilo bi rizičnije da smo ušli u projekat pokretanja printanog medija, televizije ili radija. Bilo je teško u moru online medija naći svoj prostor, ali mi smo pronašli svoju publiku. Po analizama ljudi nas najviše prate iz BiH, zatim iz Srbije, Hrvatske i Nemačke“, kaže Tanić.

Na Udaru, veliki dio sadržaja ne tiče se direktno Roma. Govori se o stanju u zemlji, sportu, kulturi i sl. Također jedna od predrasuda je da Rome ne interesuje ništa osim njih samih jer, kao narod koji jednim dijelom živi nomadski, nemaju osjećaj pripadnosti društvu i zemlji u kojoj se nalaze.

Tanić kaže da se Roma tiče sve jer sve što se dešava u zemlji reflektuje se na sve građane, pa tako i na Rome. Također, Romi imaju osjećaj povezanosti sa zemljom u kojoj žive. Naravno, više s onom u kojoj imaju bolji standard. Interesantan je, u tom smislu, fenomen jugonostalgije kod Roma. “Krenete li od Tuzle do Bihaća, od deset romskih kuća u pet ćete naći Titovu sliku, a u devet će vam reći: ‘Uh, da se hoće vratiti ono vreme.’ Tada su bili radnici, sada su samo Romi.” Danas je povjerenje u državu i njene institucije splasnulo, ali to nije slučaj samo kod Roma.

 

Obrazovanje

Još jedna predrasuda prema Romima je ta da Romi neće da rade i da se školuju. Međutim, brojni su primjeri Roma koji razbijaju tu predrasudu. U početku svog rada Udar se bavio njihovim promovisanjem: “Radili smo na promociji mladih obrazovanih Roma i Romkinja koji su slali drugima poziv u stilu: ‘Ako mogu ja, možeš i ti.’ Prošle godine je bila priča o devojci iz Bijeljine koja je nakon puno muka uspela da završi osnovnu i upiše srednju medicinsku školu iako je s obrazovanjem kasnila za svojom generacijom. Bitna je samo prilika, koju Romi često nemaju, ali kad je dobiju većinom je iskoriste.”

Udar ima zahvalnicu Udruženja obrazovanje gradi BiH jer su pratili sve što ta organizacija radi na obrazovanju Roma, kao i druge obrazovne organizacije koje se bave istom materijom.

Što se rada tiče, oko 70 posto Roma radi, uključujući region i Tursku, u neformalnoj industriji skupljajući sekundarne sirovine. Međutim, Tanić kaže da se prilikom privremenog, kratkoročnog zaposlenja koje finansira država, poslodavci često odlučuju da zadrže Rome na poslu jer se pokažu kao dobri radnici.

Ipak, za razbijanje predrasuda o Romima neće biti dovoljno da se o njima izvještava i da to rade Romi. U to sve potrebno je uključiti i većinsku zajednicu. Otud na portalu Udar veliki broj intervjua sa znamenitim bh. intelektualcima i književnicama, ali i njihovih autorskih tekstova. Neka od tih imena su Nerzuk Ćurak, Ferida Duraković, Asim Mujkić i Marko Tomaš. Svi oni, pored drugih tema, govore i razobličuju odnose većinske zajednice prema romskoj. Kako god se Roma trebaju ticati problemi drugih u BiH, tako se i drugih trebaju ticati problemi Roma. Samo tako, smatra Tanić, bh. društvo može doseći taj nivo na kojem nećemo smatrati da su Romi ljudi koji žive pored nas, već s nama.

 

Romski jezik

Jedna od misija portala je i promocija romskog jezika. Romi su najčešće bilingvalni, nerijetko i multilingvalni. Pored romskog, najčešće govore i jezik većinske zajednice s kojom žive. Portal Udar pokušava slijediti tu romsku multilingvalnost pa se neki tekstovi osim na bosanskom, srpskom, hrvatskom, mogu naći i na romskom jeziku. Za afirmaciju romskog jezika bio bi ogroman korak imati cjelokupan sadržaj na romskom, ali trenutno to nije moguće. Jedan od razloga je i prevelika dijalektalna raslojenost tog jezika: „Bio bi ogroman potez da svu produkciju prevodimo na romski. Romski jezik ima nekoliko dijalekata. Romski kojim govore Romi u Sarajevu ili istočnoj Bosni biće problematičan za Rome u Bihaću. Često nam se desi da nam čitaoci na neke prevode kažu: 'Pa ovo nije naš jezik', iako se radi o prevodima na romski književni jezik. Prva reakcija je bila na sam naziv portala, neko kaže vudar a neko udar. I jedna i druga opcija je ispravna, ali oni koji govore vudar za njih je ta opcija najispravnija. Zato prevodimo samo neke tekstove, da opipamo puls.“

Sve navedeno Udaru daje aktivistički momenat. Sve što je učinjeno u posljednjih dvadeset godina na planu inkluzije Roma bilo bi manje vidljivo da nije ovog portala. S druge strane i sam Udar je uzrok da se neke stvari u vezi s tom temom pokrenu s mrtve tačke.

To je prepoznao i Fond otvoreno društvo koje kao donator podržava ovaj portal. Pri Fondu postoji i Roma Initiative Office koji je u sklopu Fonda posebno fokusiran na Rome. Tanić smatra izuzetno važnim da je Udar medijski partner Roma Initiative Officeu za regiju. To im, kako kaže, daje dodatni kredibilitet, kao i motiv da nastave u istom smjeru.

Studija o integritetu domaćih institucija

Integritet Organa JavneNabavke17Razvojna agencija EDA iz Banja Luke objavila je studiju “Integritet ugovornih organa u javnim nabavkama – Dometi Ex post monitoringa" koja se bavi pitanjima integriteta domaćih institucija u oblasti poštovanja zakona i dobrih praksi u segmentu javnih nabavki. Nalazi studije su izvedeni iz javno dostupnih revizorskih izvještaja i drugih podloga koje govore o tome kako domaće institucije vrše nabavke neophodnih roba, radova i usluga, prije svega sa stanovišta propisa, ali i sa stanovišta preporučenih dobrih praksi.

U studiji su navedene, pojašnjene i statistički prikazane najčešće uočene nepravilnosti i to prema različitim principima javnih nabavki, kao što su dobro planiranje i priprema, transparentnost, jednak tretman, kontrola izvršenja i dr. Na kraju, studija daje preporuke za unapređenja integriteta javnih nabavki u BiH.
Studija je nastala u okviru projekta „Ka integritetu ugovornih organa u javnim nabavkama“ podržanog od strane Fonda otvorenog društva BiH, a može se preuzetiovdje.

 

 

SALZBURG MEDICAL SEMINARS INTERNATIONAL PROGRAM 2019 - Call for applications

FOD Znak colorTHE SOROS FOUNDATIONS and THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION

Physicians from Bosnia-Herzegovina are invited to week long post-graduate seminars to be held in Salzburg, Austria. For information about seminars, dates and deadlines, and for application please visit http://www.aaf-online.org/index.php/dates-topics-2019.html

Restriktivni poziv za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva od koalicije Balkan Tender Watch

Centar za građanske komunikacije (CCC), Fondacija za otvoreno društvo Kosovo (KFOS), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) i Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FOD Srbija) objavljuju restriktivni poziv za dodjelu sredstava lokalnim organizacijama civilnog društva koje su, u sklopu projekta BalkanTenderWatch, prošle trening za monitoring postupaka javnih nabavki (primjenom benchmarkingtoolmetodologije) i javno zagovaranje za poboljšanje sprovođenja postupaka javnih nabavki, na lokalnom nivou, u svojim zajednicama.

Ova sredstva se dodjeljuju u cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki na lokalnom nivou u zemljama u kojima se projekat realizira. Sredstva će omogućiti odabranim organizacijama, koje su prošle treninge, da implementiraju projekte u kojima će primjenom benchmarking tool metodologije analizirati najmanje 3, a najviše 5 slučajeva javnih nabavki koje su od značaja za njihove lokalne zajednice.

 

Glavni kriterijum za odabir projekata biće kvalitet i značaj predloženih slučajeva i rješenja. Koalicija će detaljno evaluirati sve pristigle projekte i rangirati ih. Najbolje ocijenjeni prijedlozi projekata – njih najmanje 10 a najviše 20 (2-4 prijedloga iz svake od zemalja), dobiće podršku u vidu sredstava. Minimalni iznos dodijeljenih sredstava je 5.000,00 EUR dok je maksimalni iznos 10.000,00 EUR. Ukupan iznos sredstava koji će biti dodijeljen iznosi 100.000,00 EUR. Maksimalno trajanje projekata je 12 mjeseci.

 

Napomena: Vremenski okvir za implementaciju projekata je 15.12.2019. - 15.12.2020. godine.

 

Gore navedene organizacije koje sprovode projekat Balkan Tender Watch pružaće redovne konsultacije i stručnu pomoć organizacijama koje dobiju sredstva. Na ovaj način osiguraće se potpuna i adekvatna primjena benchmarking tool metodologije, ali biće obezbjeđena i dodatna pomoć u pogledu izvještavanja o implementaciji projekata.

Ovaj restriktivni poziv poslat je na adrese elektronske pošte svim organizacijama koje su ispunile kriterijume (organizacije odabrane kroz otvoreni poziv koje su prošle treninge) 12. novembra 2019. godine.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 26. novembar 2019. godine do 17:00 sati.

Kompletna prijava podrazumjeva popunjene sljedeće dokumente:

 1. Dio 1 – Obrazac za prijedlog projekta BTW
 2. Dio 2 – Obrazac za prijedlog budžeta BTW
 3. Dio 3 – Upitnik za organizacije-institucije BTW

Prijave mogu biti popunjene na nekom od službenih jezika u BiH ili na engleskom jeziku. Zajednička prijava dvije organizacije koje su učestvovale na treningu je dozvoljena. Kompletne prijave je potrebno dostaviti u elektronskom formatu na adresu elektronske pošte Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (carbon copy – CC).

Odabrani projekti biće objavljeni najkasnije do 10. decembra 2019. godine.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

BS/HR/SRB: Konkursna dokumentacija

ENG: Documentation for the call

 

Obrazloženje poziva

Pod pokroviteljstvom projekta Balkan Tender Watch, 50 lokalnih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije obučeno je da primijeni benchmarking tool metodologiju i aktivno se uključi u javno zagovaranje za poboljšanje sistema javnih nabavki na lokalnom nivou. Organizacije su odabrane putem otvorenog poziva, a opredjeljujući kriterijum je bio mogućnost unaprijeđenja djelovanja organizacije u daljem radu nakon sprovedene obuke i osposobljavanja za primjenu benchmarking tool metodologije. 10 organizacija iz svake od zemalja pokrivenih projektom je odabrano i prošlo je trening.

 

Uporedo sa drugom regionalnom konferencijom o javnim nabavkama, koja će biti održana u Podgorici, u Crnoj Gori, 17 i 18. decembra ove godine, biće organizovana i regionalna radionica za svih 50 lokalnih organizacija. Predstavnici organizacija će imati jedinstvenu priliku da upoznaju svoje kolege iz zemalja regiona, ali i ostale relevantne aktere koje će okupiti regionalna konferencija. Na ovaj način biće stvorena regionalna mreža organizacija i uspostavljena redovna komunikacija između njih i ostalih relevatnih aktera u ovoj oblasti.

 

Na osnovu podnesenih prijedloga projekata od 50 organizacija biće izabrano najmanje njih 10, a najviše 20 koje će dobiti sredstva za realizaciju projekata monitoringa javnih nabavki i javnog zagovaranja za poboljšanje upravljanja javnim nabavkama na lokalnom nivou.

----------------------------------------------------------------

Koalicija Balkan Tender Watch je osnovana 2012 godine i finansira se sredstvima EU. Više detalja na http://www.balkantenderwatch.eu/

 

Program za Rome - POZIV ZA PREDAJU PROJEKATA 2019

romska zastavaFond otvoreno društvo BiH poziva romske organizacije civilnog društva da apliciraju za podršku projektima u 2019. godini
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja (18.03.2019.) do 17.05.2019. godine, kada svi projekti moraju biti dostavljeni u Fond otvoreno društvo BiH.
Sve relevantne informacije o Javnom pozivu mogu se naći u dokumentu „Smjernice za romske organizacije koje apliciraju u okviru Javnog poziva za projektne prijedloge u sklopu Programa za Rome“

Prikaz predstave All Inclusive

Četvoro performera pričaju lične priče o svojim tijelima. Dvije osobe su s invaliditetom a dvije ritmičke gimnastičarke. Na vizualnom planu ta tijela su kontrapunkti jedna drugima. Međutim, kroz njihove ispovijesti razlike među njima, one po osnovu invaliditeta, postaju neprimjetne.

Poziv za učešće na treningu i finansiranje projekata praćenja javnih nabavki u BiH

Koalicija Balkan Tender Watch-BTW (osnovana 2012, finansira se od strane EU) bori se protiv korupcije s namjerom da na Zapadnom Balkanu stvori čvrstu antikorupcijsku zajednicu. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo iz BiH, Srbije i Kosova, Centar za građanske komunikacije - Sjeverna Makedonija, i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - Crna Gora.

Open Society Justice Initiative Felowship Program 2019-2020

OSF Justice Initative Logo The Open Society Justice Initiative, a program of the Open Society Foundations, is pleased to invite applications for its 2019-2020 Aryeh Neier Fellowship Program. The deadline for applications is March 25, 2018.

For detailed information please click HERE.

Održan trening o praćenju javnih nabavki u BiH

Koalicija Balkan Tender Watch-BTW (osnovana 2012, finansira se od strane EU) bori se protiv korupcije s namjerom da na Zapadnom Balkanu stvori čvrstu antikorupcijsku zajednicu. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo iz BiH, Srbije i Kosova, Centar za građanske komunikacije – Sjeverna Makedonija i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - Crna Gora.

Kurikulum koji nastavi historije nameće humanističke ciljeve

U Sarajevu je 8. 11. održana promocija Alternativnog kurikuluma za historiju/istoriju/povijest u BiH s pod naslovom: Doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama.

Izdavač kurikuluma je EUROCLIO-HIP BiH - Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine, a projekt je podržala Fondacija otvoreno društvo BiH.

Kako stoji u predgovoru kurikuluma, cilj Udruženja EUROCLIO-HIP BiH bio je: “inicirati pozitivne promjene u nastavnim planovima i programima za nastavu historije u osnovnim školama i kreirati obrazovni model koji bi pomogao kreatorima obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini na planu inovacije i modernizacije izučavanja historije, a posebno u poučavanju historije u nastavnom procesu.”

Težište ovog kurikuluma je na razvoju kritičkog mišljenja, poštivanju univerzalnih ljudskih prava i promoviranju općih civilizacijskih vrijednosti.

Autori koji su učestvovali u njegovoj izradi su: Slavojka Beštić Bronza, Bojana Dujković Blagojević, Melisa Forić Plasto, Elma Hašimbegović, Senada Jusić-Dučić, Fahd Kasumović, Marija Naletilić, Edin Radušić i Edin Veladžić.

 

Sedam vrijednosti

Radionica kurikulum

Edin Veladžić je bio vođa autorskog tima. Ukratko je objasnio koncept kurikuluma: “Odlučili smo da pravimo alternativni kurikulum koji će se oslanjati na sedam univerzalnih vrijednosti i da probamo historijske događaje, procese i fenomene posmatrati kroz prizmu tih vrijednosti, a to su: Mir, saradnja, sloboda, solidarnost, odgovornost, jednakost i život.”

Za svaki razred urađen je tematski i metodički dio za koji su definirani ishodi učenja.

Teme koje se obrađuju u šestom razredu su: Historija i otkrivanje prošlosti; Čovjek i zajednica u prahistoriji; Čovjek, priroda, život i stvaralaštvo; Država i pojedinac; Sloboda i jednakost u antičkom svijetu; Rat i mir u antičko doba te Žene i djeca u privatnom i javnom prostoru antičkog svijeta.

Cilj posljednje teme je promoviranje ravnopravnosti bez obzira na spol i dob. „Kroz kompariranje primjera o životu žena i djece u državama i društvima antičkog svijeta bit će moguće sagledati šta je sve utjecalo na njihov neravnopravan položaj“, stoji u obrazloženju teme.

Kroz temu „Država i pojedinac“ promovirat će se vrijednosti život i odgovornost.

Melisa Forić Plasto, koja je uz Bojanu Dujković Blagojević autorica kurikuluma za šesti razred, kaže: „Kroz temu Država i pojedinac, učenici po prvi put se upoznaju s idejom države i kompariranja država starog svijeta i pokušavaju da vide gdje je pojedinac, kakav je njegov život i koja je njegova odgovornost u cijelom sistemu.“

Svaka od tih tema ima svoj značaj i vrijednosti koje se kroz njih mogu promovirati.  Kroz temu „Rat i mir u antičko doba“ naglasak će biti stavljen na promociju mira, između ostalog, i kroz prikazivanje štetnih posljedica ratovanja.

Za svaki razred, kao i za šesti, navedene su teme koje će se izučavati a koje su kompatibilne s važećim planovima i programima u državi. Svaka od tih tema služit će promociji jedne ili više navedenih vrijednosti.

Uz promociju, autori kurikuluma organizovali su i tri radionice za nastavnike kako bi im prezentirali način primjene kurikuluma u nastavi. Radionicu „Šta je rat?“ vodila je Melisa Forić Plasto, radionicu Bosanski franjevci i Osmansko carstvo vodio je Fahd Kasumović, a posljednju,  „Bila jednom jedna kraljica“ vodili su studenti završne godine Odsjeka za Historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu: Inesa Bilanović, Alen Borić, Fadil Hadžiabdić,Dženana Kahriman i Nejra Muhamedagić.

Nastavnici su na radionicama bili u ulozi učenika, a njihovu, nastavničku ulogu su preuzeli voditelji radionica. Osim što su bile poučne, radionice su bile i zabavne.

„Sviđaju mi se koncepti ovih radionica – analiza slikovnog materijala, analiza historijskih izvora, da se malo kanališu učenici, da razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja. Koncept mira je posebno važan. Historija je puna ratova i učenici uče od rata do rata, kao da između ništa nije bilo, zbog toga je važno učiti o miru i zašto ga treba čuvati“, kaže Adisa Sokolović, jedna od učesnica radionica, izdvajajući šta joj se posebno svidjelo te šta će primijeniti u učionici.

Članica je EUROCLIO mreže, kao i ostali učesnici radionica. EUROCLIO mreža inače broji nekoliko stotina nastavnika i, kako kaže Edin Radušić, jedan od autora kurikuluma, kod njih će se, putem zagovaranja i dodatnih prezentacija i promocija kurikuluma, lobirati da ga koriste za pripremu svojih časova.

 

Od alternativnog do zvaničnog kurikuluma

Kurikulum kurikulum

O tome zašto je ovaj kurikulum važan i zašto bi trebao postati zvanični, govorila je Dženana Trbić, koordinatorica programa za obrazovanje u Fondaciji otvoreno društvo BiH. Naime, FODBiH je u saradnji s organizacijom Promente 2007. proveo prvu analizu udžbenika nacionalne grupe predmeta, u koju spade i Historija. Tom analizom utvrđeno je da obrazovanje potiče segregaciju i antagonizme unutar bh. društva a da udžbenici ne podržavaju individualan pristup nastavi, kritičko mišljenje i istraživanje. Nakon 2007. krenula je reforma obrazovanja s ciljem njegove humanizacije i demokratizacije. Međutim: „Napravljeni su strateški dokumenti, legislativa je promijenjena, ali se na nivou nastavnih planova i programa i udžbenika ništa zapravo suštinski nije promijenilo“, kaže Trbić. To je zaključeno nakon analize koju su FOD BiH i Promente proveli 10 godina poslije: „2017. u odnosu na 2007. obrazovni sistem u većoj mjeri promoviše konzervativne vrijednosti: patrijarhalne, tradicionalne, kolektivne naspram individualnih, što znači da se  u njemu ne afirmiše i ne potiče kritičko mišljenje niti se učenike potiče da sami uče, na refleksiju. I sad, nakon što je urađena ta analiza, tu se vidjelo da samo sedam posto udžbenika afirmiše univerzalne ljudske vrijednosti. Ali u kojim udženicima je to najmanje slučaj? U udžbenicima istorije. Dakle, u odnosu na vjeronauku i na geografiju i na maternji jezik, u udžbenicima istorije se najmanje, najrjeđe, afirmišu univerzalne ljudske vrijednosti. Nakon te analize, koja je završena 2017. godine, koja je i objavljena, počeli smo da razmišljamo šta i kako dalje i došlo se do ideje ovog projekta. Na ovaj način udruženje nastavnika istorije EUROCLIO na neki način preuzima i odgovornost koju nastavnici zaista i imaju u sistemu, da ponudi model koji bi bio na fonu ovoga za šta se naša reforma zalagala, na fonu uvođenja kritičkog mišljenja i univerzalnih ljudskih vrijednosti, ali kroz vrlo konkretni materijal koji se sada može dalje razvijati i mogu ga koristiti nastavnici u školama“, rekla je Trbić.

Ona je također izrazila nadu da će ovaj kurikulum postati zvanični. Planovi za takvo nešto postoje. Preko međunarodnih institucija koje su svjesne vrijednosti ovog projekta, ići će se prema institucijama vlasti u BiH, kako bi se to ostvarilo. Zasad je alternativni i nastavnici ga, po želji, bez obzira pripadaju li EUROCLIO mreži, mogu koristiti i besplatno preuzeti sa stranice udruženja EUROCLIO – HIP BiH. Hard Copy primjerci dijelit će se, također besplatno, na radionicama.

Kuma savremene umjetnosti u BiH

Kuma internacionalni centar za vizualne umjetnosti iz postkonfliktnih društava je bh. neprofitna organizacija. Jedna od aktivnosti koju provodi je Internacionalna ljetna škola. Ovog ljeta druga po redu.

Claudia Zini, osnivačica Kume i pokretačica škole, kaže da je škola izraz potrebe za saradnjom ljudi iz sfere kulture i umjetnosti da razgovaraju o delikatnim, osjećajnim i kompleksnim temama kakve su ratna trauma, ratna sjećanja, procesiranje bolne prošlosti, snalaženje u poslijeratnom društvu, itd.

Husnija Kamberović: Nama ne treba bolja prošlost, već bolja budućnost

Udruženje za modernu historiju Sarajevo organizator je trećeg History Festa koji je održan u više bh. gradova od 28. maja do 2. juna ove godine. Održan je niz panel diskusija, promocija knjiga, tribina, radionica... Tim povodom razgovarali smo s Husnijom Kamberović, profesorom s Odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i predsjednikom Udruženja za modernu historiju.

CALL FOR APPLICATIONS - Western Balkans Art Action Academy

OSF (Open Society Foundations), C4AA (The Center for Artistic Activism) and CAC (Center for Contemporary Arts) invite artists, activists and journalists to apply to participate in a 5-day Workshop, the Art Action Academy, from October 15 to 19, 2019 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The Art Action Academy is part of the two-year intervention ‘Regional Creative Hubs: Tapping Into the Power of Arts and Culture to Embolden Citizen Action Against Corruption’ which included similar activities in Western Africa. The goal of the project is not merely to impart knowledge, but to empower artists, advocates and journalists to be more effective in their efforts to influence people’s engagement on corruption issues and to create opportunities for meaningful synergies across themes and geographies.

For all details please look atthis file.

Aida i šest umjetnika

Stephen Wiltshire, mladić iz SAD-a, pripada autističnom spektru i zbog svog crtačkog umijeća svjetska je medijska senzacija. Nakon 20 minuta leta helikopterom iznad Tokija, na zidu dugom deset metara, nacrtao je taj grad. Prostim okom gledano, reklo bi se, do u detalj.

U Sarajevu postoji dječak s razvijenim topografskim pamćenjem. „On, naprimjer, kad zatvori oči, zamisli Sarajevo, on tačno zna gdje je koji dio grada i gdje je koja ulica. Zato, kad upozna ljude, voli da ih pita gdje žive“, kaže Aida Šarac, muzejska pedagoginja, koja je s njim i još petoricom dječaka provela prvi muzejski outreach programa za djecu iz autističnog spektra u BiH. Rezultat tog projekta je bila izložba u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine pod nazivom “Plavi artizam”, koja će se zatvoriti 14. aprila.

 

2018


Rezultati konkursa za mlade umjetnike povodom 25 godina od osnivanja FOD BiH

25 OSF LogoPovodom obilje?avanja 25 godina osnivanja, Fond otvoreno dru?tvo BiH je objavio konkurs za podr?ku umjetnicima/cama aktivnim u oblasti vizuelnih i izvedbenih umjetnosti i teoreti?arima/kama i histori?arima/kama kulture i umjetnosti do 35 godina starosti. Podr?ka je bila namijenjena za profesionalno usavr?avanje i/ili realizaciju novog rada.

Na konkurs koji je objavljen u januaru 2018. u svim dnevnim novinama i na internet stranici FOD BiH, a koji je trajao do 02.03.2018., prijavilo se 28 kandidata i kandidatkinja.

Program za Rome - Poziv za predaju projekata 2018

FOD Znak color

Fond otvoreno dru?tvo BiH poziva romske organizacije civilnog dru?tva da apliciraju za podr?ku projektima u 2018. godini.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja (12.03.2018.) do 14.05.2018. godine, kada svi projekti moraju biti dostavljeni u Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Sve relevantne informacije o Javnom pozivu mogu se na?i u dokumentu ?Smjernice za aplikante ? romske organizacije civilnog dru?tva u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Programa za Rome Fonda otvoreno dru?tvo BiH?.

Aplikacijski formular mo?ete preuzeti OVDJE.

 

Napomene:

 • Aplikacijski formular se popunjava i dostavlja isklju?ivo u formi koja se preuzima na gornjem linku, a koja sadr?i sva 3 obrasca. Format dokumenta mora biti .DOC ili .DOCX (MS Word), a neophodne ovjere (pe?at i potpis) dodaju se kao skenirane slike na predvi?ena mjesta.
 • Aplikacijski formular se dostavlja isklju?ivo elektronskim putem (e-mail), na adresu Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Sa?etak (summary) mora biti napisan na engleskom jeziku.
 • Uz aplikacijski formular potrebno je dostaviti i Listu lica koja podr?avaju projekat u lokalnoj zajednici, u .PDF formatu, kao skenirani dokument.

* Nepotpune aplikacije ne?e biti uzete u razmatranje.

 

 

Poziv za podno?enje okvira za prijedloge prakti?nih politika (Policy Brief Outline) za OSF Regionalnu alumni konferenciju 2018.

 FOD Znak colorBeogradska otvorena ?kola i program stipendija Fondacije za otvoreno dru?tvo  (Scholarship Programs Open Society Foundations ? OSF), pozivaju alumniste programa stipendija da podnesu okvire za prijedloge prakti?nih politika (Policy Brief Outline) za u?e??e na Regionalnoj alumni konferenciji 2018. godine, koja ?e biti odr?ana u okviru projekta ?Alumnisti Fondacije za otvoreno dru?tvo kao savjetnici za javne politike u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji?.

 

Ohrabrujemo alumniste da svoje znanje i ekspertizu upotrijebe u praksi tako ?to ?e se uklju?iti u proces kreiranja prakti?nih politika zemalja Zapadnog Balkana.

Bi?e podr?ano 10 odabranih prijedloga koji ?e biti razvijeni u konkretan prijedlog prakti?ne politike, tokom tromjese?nog programa mentorstva. Prijedlozi prakti?nih politika ?e biti predstavljeni na Regionalnoj alumni konferenciji u maju 2018. godine.

 

Dokumenti:

Vi?e detalja OVDJE.

 

 

Povodom obilje?avanja 25 godina osnivanja, Fond otvoreno dru?tvo BiH objavljuje konkurs:

25 OSF Logo Za podr?ku mladim umjetnicima/cama i teoreti?arima/kama kulture

 

Konkurs je namijenjen umjetnicima/cama aktivnim u oblasti vizuelnih i izvedbenih umjetnosti i teoreti?arima/kama i histori?arima/kama kulture i umjetnosti do 35 godina starosti. Podr?ka ?e se dodijeliti za profesionalno usavr?avanje i/ili realizaciju novog rada.

 

KRITERIJI ZA PRIJAVU

Kandidat/kinja mora zadovoljavati sljede?e uslove:

 • Biti do 35 godina starosti (ro?en/a zaklju?no sa 31.12.1983.)
 • Biti gra?anin/gra?anka BiH

KRITERIJI ZA IZBOR

Kandidat/kinja treba pokazati aktivno promi?ljanje bosansko-hercegova?ke dru?tvene stvarnosti, kriti?ku refleksiju, relevantnost i inovativnost nau?no-umjetni?kog istra?ivanja, autorsku originalnost i umjetni?ku izvrsnost. Posebna pa?nja ?e se posvetiti anga?manu kandidata/tkinje u svrhu dru?tvenih promjena i radu sa mariginaliziranim i ranjivim grupama.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Obavezna dokumentacija

 1. Kopija prve strane li?ne karte
 2. Profesionalna biografija
 3. Motivacijsko pismo (Potrebno je opisati na ?ta kandidat/kinja ?eli utro?iti podr?ku i kako ?e to utjecati na njegov/njen dalji profesionalni razvoj)
 4. Prijedlog projekta (Predlo?eni rad/aktivnost se treba tematski i kontekstualno odnositi na BiH.)
 5. Bud?et projekta

Dodatna dokumentacija

Materijali koji mogu dokumentovati rad kandidata/tkinje u proteklih 5 godina

IZNOS I PROCEDURA

Planirano je da se dodijeli 5-10 donacija. Maksimalni iznos podr?ke je 10.000 KM. Ukupan raspolo?ivi fond iznosi 50.000 KM. FOD BiH zadr?ava pravo nedodjeljivanja podr?ke.

Prijedlog izbora ?e dati peto?lana komisija, a kona?nu odluku ?e donijeti Odbor FOD BiH.

Prijave se podnose ISKLJU?IVO elektronskim putem ovdje.

Rok za prijavu je 02.03.2018..

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da ih uputite na Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 25.02.2018..

O?ekuje se da ?e kona?na odluka o raspodjeli sredstava biti donosena po?etkom maja 2018..

NAPOMENA: Da biste mogli aplicirati potrebno je da imate otvoren Google e-mail ra?un.

 
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

 

2017


SALZBURG MEDICAL SEMINARS INTERNATIONAL PROGRAM 2018

The Soros Foundations & The American Austrian Foundation inviting physicians from Bosnia-Herzegovina to week long post-graduate seminars to be held in Salzburg,Austria. For information about seminars, dates, and deadlines, and for application please visit http://www.aaf-online.org/index.php/dates-topics-2018.html

Applicants must:

 • Be a licensed physician;
 • Specialize in subject of seminar;
 • Preferably be under 40 years of age;
 • Have strong communication skills in the English language;
 • Be recommended for the fellowship by the professional association;
 • Be committed to passing the knowledge they gain abroad to fellow physicians through lectures or workshops with details presented when applying;

MEDICAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE.

Promocija ?kolegijuma br. 21

U Sarajevu je 27. oktobra 2017. godine odr?ana promocija 21. broja magazina za pravedno obrazovanje ?olegijum. Tom prilikom su, izme?u ostaloga, predstavljeni tekstovi koji govore o u?e??u BiH na roboti?koj olimpijadi, o Pedago?kom zavodu KS, o tome kako javni servis nema obrazovne sadr?aje, te o tome kako se dru?tvene mre?e mogu koristiti u ?kolstvu.

Tako?er, dodijeljena je nagrada ??ukrija Pand?o? za najbolji neobjavljeni roman za djecu koju je osvojila Jagoda Ili?i?. Na promociji se govorilo o va?nosti literature za djecu i autorima dje?ije knji?evnosti. Redakcija ?kolegijuma je predstavila i 4. broj Priru?nika za nastavu knji?evnosti ?Rije? i smisao?, kao i studentski projekat ?Leksikon Nekrologa jednoj ?ar?iji?. Novi broj ?kolegijuma mo?e se kupiti na trafikama u BiH.

Program za Rome - Poziv na predaju projekata 2017

Fond otvoreno dru?tvo BiH poziva romske organizacije civilnog dru?tva da apliciraju za podr?ku projektima u 2017. godini
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do 12.05.2017. godine, kada svi projekti moraju biti dostavljeni u Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Sve relevantne informacije o Javnom pozivu mogu se na?i u dokumentu ?Smjernice za aplikante ? romske organizacije civilnog dru?tva u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Programa za Rome Fonda otvoreno dru?tvo BiH?.

Objavljeno istra?ivanje ??emu (ne) u?imo djecu?

Magazin za pravedno obrazovanje ?kolegijum je u ediciji Lektira narodu objavio istra?ivanje ??emu (ne) u?imo djecu? , te je isto bilo predstavljeno u 19. broj ?kolegijuma. Istra?ivanje je provedeno u toku ?kolske 2015/2016. godine u suradnji sa partnerskom organizacijom proMENTE - Socijalna istra?ivanja.

Analizirano je 68 ud?benika (ukupno 2668 lekcija) nacionalne grupe predmeta od petog do devetog razreda koji se koriste za realizaciju nastave za sva tri nastavna plana i programa na podru?ju cijele BiH (Federacija BiH, Republika Srpska, Br?ko Distrikt). Ud?benici su izabrani na osnovu zvani?nih spiskova nadle?nih institucija, ministarstava i zavoda, za tu ?kolsku godinu.

U novim ud?benicima se ne afirmi?u vrijednosti demokratskog dru?tva, aktivno gra?anstvo i socijalna uklju?enost, niti se u dovoljnoj mjeri poti?e razvoj kriti?kog mi?ljenja, kreativnost i aktivno u?enje.

Tako?er, istra?ivanje pokazuje kako se zaklju?ci u ud?benicima donose na osnovu malog i prigodnog uzorka, ne sagledava se cjelina niti se ispituju svi aspekti odre?enog doga?aja ili pojave, ?to dovodi do nepotpunog razumijevanja, nekriti?kog promi?ljanja i neafirmisanja univerzalnih vrijednosti.

Knjiga je objavljena deset godina nakon prvog istra?ivanja o sadr?aju ud?benika koje je objavio Fond otvoreno dru?tvo, te pokazuje kako nije do?lo do su?tinske reforme ud?beni?ke politike, jer su nalazi i zaklju?ci istra?ivanja skoro identi?ni.

Istra?ivanje mo?ete preuzeti ovdje.

Verziju na engleskom jeziku mo?ete preuzeti ovdje.

 
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

 

2016


PROGRAM ZA ROME - Poziv za predaju Aplikacija

Fond otvoreno dru?tvo BiH poziva romske organizacije civilnog dru?tva da apliciraju za podr?ku projektima u 2016. godini.

Javni poziv je otvoren do 12.05.2016. godine, kada svi projekti moraju biti dostavljeni u Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Sve relevantne informacije o Javnom pozivu mogu se na?i u dokumentu ?Smjernice za aplikante ? romske organizacije civilnog dru?tva u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Programa za Rome Fonda otvoreno dru?tvo BiH?.

Tako?er, uz aplikacijske formulare potrebno je dostaviti i skenirani dokument s potpisima osoba koje podr?avaju projektnu tematiku (PDF format).

Originalni dokument je potrebno donijeti li?no, a ukoliko projekat bude odobren.

Sve aplikacije se dostavljaju elektronskim putem (e-mail) na adresu: Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli. 

Odr?ana regionalna konferencija o svrsishodnosti javnih nabavki u zemljama Zapadnog Balkana

Javne nabavke su sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj

U fokusu kontrole svrsishodnosti javnih nabavki nije po?tivanje formalnosti, ve? opravdanost nabavke i da li je ispunjena svrha nabavke. Proces javnih nabavki mora biti vo?en na?elima svrsishodnosti ? ekonomi?nosti, efikasnosti i efektivnosti. U BiH je, u tom kontekstu, uo?en niz slabosti.

Sarajevo, 05. decembar 2016. godine - Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki tema je u fokusu regionalne konferencije odr?ane u okviru Projekta ?Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u dr?avama (potencijalnim) kandidatima za ?lanstvo u EU?, koji u na?oj dr?avi sprovodi Fond otvoreno dru?tvo BiH. Konferencija je okupila vi?e od 70 predstavnika organizacija civilnog dru?tva, medija, dr?avnih institucija za reviziju i javne nabavke BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Rezultati komparativnog istra?ivanja pravnog i institucionalnog okvira javnih nabavki, analiza vi?e od 200 konkretnih slu?ajeva javnih nabavki, te pra?enje efektivnosti postoje?ih sistema javnih nabavki u ?etiri promatrane dr?ave, koji su predstavljeni na konferenciji, ukazuju na niz slabosti.

Kad je rije? o BiH, uo?ene slabosti sistema javnih nabavki jesu neadekvatan i/ili neefikasan sistem pra?enja postupaka javnih nabavki. Pravilnik, usvojen u septembru 2016., kao temelj za proces pra?enja postupaka javnih nabavki, ne prepoznaje procjenu svrsishodnosti odnosno opravdanosti javne nabavke.

?To zna?i da Agencija za javne nabavke BiH nije u mogu?nosti stvarno ocijeniti u kojoj mjeri postupci javnih nabavki odgovaraju na?elima transparentnosti, nediskriminacije, po?tenog konkurentskog nadmetanja i posebno efikasnog kori?tenja javnog novca, kako to propisuje Zakon o javnim nabavkama BiH. Ipak, ?uvari na?eg novca, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i revizorske institucije na entitetskom i nivou Br?ko Distrikta, revizijama svrsishodnosti javnih nabavki, ve? godinama daju svoj direktan doprinos prevazila?enju ovog problema,? kazao je Mervan Mira??ija, projektni menad?er Fonda otvoreno dru?tvo BiH.

Jo? neke od uo?enih slabosti sistema javnih nabavki jesu i netransparentost javnih nabavki u svim fazama postupka, te nesvrsishodnost javnih nabavki.

?Transparentnost je, kao i svrsishodnost, neophodna u svim fazama javne nabavke ? planiranje, sprovo?enje postupka i izvr?enje ugovora. Agencija za javne nabavke je i dalje nadle?na da prati samo jednu fazu javne nabavke, a to je faza koja obuhvata objavu poziva o javnoj nabavci, evaluaciju ponuda i dodjelu ugovora. Pored manjka transparentnosti, niti jedan pra?eni slu?aj javnih nabavki u BiH, koji smo analizirali, ne prolazi kriterij svrsishodnosti, ?dodao je Aleksandar Dragani?, glavni istra?iva? na projektu u BiH.

Postizanje svrsishodnosti tro?enja bud?etskih sredstava u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti zakonskih i podzakonskih rje?enja, ali i od rada stru?nih slu?bi institucija koje vr?e nabavke. U BiH je primjetan nedostatak volje za zna?ajnije zakonodavne i institucionalne promjene sistema javnih nabavki. ?Proces prijeko potrebnog unaprije?enja sistema javnih nabavki u BiH zahtijeva jasno razumijevanje identificiranih problema u javnim nabavkama i ?vrstu posve?enost svih relevantnih aktera, kao i otvorenost i inkluzivnost za sve zainteresirane strane,?jedan je od zaklju?aka analize stanja u BiH, koja je prezentovana na dana?njoj konferenciji.

Ipak da se stanje u sistemu javnih nabavki mo?e i mora pobolj?ati, u svojim prezentacijama su podvukli predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH i Agencije za javne nabavke BiH. Hrvoje Tvrtkovi?, Rukovodilac odjeljenja za reviziju u?inka, je naglasio nemjerljiv zna?aj efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki, a ?inita Fo?o, direktorica Agencije za javne nabavke BiH, je najavila po?etak aktivnosti unaprije?enja legislativnog okvira javnih nabavki u BiH i pozvala sve zainteresirane da se uklju?e o ovaj proces.

 

Konferencija je odr?ana u okviru regionalnog projekta ?Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u dr?avama (potencijalnim) kandidatima za ?lanstvo u EU?koji je usmjeren na ja?anje pritiska organizacija civilnog dru?tva prema vlastima dr?ava Zapadnog Balkana, a radi uspostavljanja efikasnijeg sistema javnih nabavki i ve?e odgovornosti u tro?enju javnih sredstava.

Projekat sprovode Fondacija za otvoreno dru?tvo Srbija, Centar za razvoj neprofitnog sektora Srbija, Centar za gra?anske komunikacije Makedonija, Mre?a za afirmaciju nevladinog sektora Crna Gora, Fondacija za otvoreno dru?tvo Slova?ka i Fond otvoreno dru?tvo BiH, uz finansijsku podr?ku EU.

 

DOBRE PRAKSE U OBRAZOVANJU - Poziv osnovnim ?kolama u BiH

Fond otvoreno dru?tvo BiH poziva osnovne ?kole u Bosne i Hercegovini da prijave primjere dobrih praksi koje su razvili i koje realizuju u svojim sredinama. Cilj poziva je da se prikupe, promovi?u i javnosti predstave inovativne i odr?ive ?kolske prakse kojima se unapre?uje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH.

Fond otvoreno dru?tvo Bosne i Hercegovine se u oblasti obrazovanja zala?e da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje se zasniva na principima odgovornosti, jednakopravnosti i po?tivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti.

U skladu s tim, u 2016. godini ?elimo afirmisati rad ?kola i prosvjetnih radnika koji:

 • Promovi?u pluralizam i dru?tvenu pravdu
 • Podsti?u kriti?ko mi?ljenje, istra?ivanje i primjenu znanja
 • Razvijaju kompetencije i ?ivotne vje?tine potrebne za gra?ansko i dru?tveno djelovanje

?kolama ?iji projekti budu najbolje ocjenjeni od strane stru?ne komisije bi?e dodijeljene donacije u iznosu od 13.400 USD.

Poziv je otvoren do 01. aprila 2016. godine. Popunjenu prijavu, zajedno s prate?im dokumentima, potrebno je dostaviti na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli..

Na Poziv se ne mogu prijaviti ?kole ?iji su projekti odobreni u 2014. i 2015. godini.

Dobre prakse u obrazovanju - Odobreni projekti 2016/2017

FOD BiH je odobrio ukupno devet projekata ?kolama koje su bile najbolje rangirane po osnovu poziva "Dobre prakse u obrazovanju", objavljenom u februaru 2016. Projekti tih devet ?kola izabrani su me?u najboljima od ukupno 103 prijavljena projekta.

Komisiju za selekciju i odabir najboljih projekata sa?injavali su:

 • D?enana Husremovi?, ?lanica Upravnog odbora FOD BH i profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,
 • Rajko Aleksi?, direktor O? Branko ?opi? Prnjavor,
 • Zinaida Ilaria, direktorica Agencije za odnose s javno??u ZI PR,
 • Radmila Rangelov-Jusovi?, direktorica COI Step by Step, i
 • D?enana Trbi?, koordinatorica Programa za obrazovanje FOD BH.

Komisija je izvr?ila procjenu prijava prema sljede?im kriterijima:

 1. Obuhvat (da li se praksa primjenjuje na nivou jednog ili nekoliko razreda, ili cijele ?kole/vi?e generacija)
 2. Odr?ivost (da li se radi o jednokratnoj ili vi?ekratnoj aktivnosti, ili je praksa integrirana u cjelokupan rad ?kole i nastavne prakse)
 3. Relevantnost (koliko je projekat relevantan unutar oblasti u kojoj je kandidiran i u kojoj ?e biti realiziran)
 4. Efikasnost (kako se praksa reflektuje na u?eni?ka postignu?a, kakav je njen krajnji efekat za u?enike, roditelje, ?kolu)      

U finalni odabir u?lo je devet ?kola koje su dobile najvi?e ocjene za primjere dobrih praksi, i koje je odobrioUpravni odbor FOD BiH.

?kole su projekte mogle prijavljivati unutar nekoliko podru?ja, a me?u pristiglim aplikacijama na?le su se aktivnosti koje se odnose na podsticanje u?enika na kriti?ko mi?ljenje, kreativnost i istra?ivanje, na razvoj kompetencija za gra?ansko i dru?tveno djelovanje, itd.

Odobreni projekti ?e biti realizirani tokom ?kolske 2016/2017. godine.

Odobreni projekti:

?KOLA     NAZIV PRAKSE
1. Sveti Sava, Fo?a     ZA drugarstvo
2. Safvet-beg Ba?agi?, Breza     Nauka za ?ivot
3. Ve?e?i?ki heroji, Sarajevo     LIKE za vr?nja?ku edukaciju
4. Mak Dizdar, Zenica     ?ahom do znanja - strategija za cijeli ?ivot
5. Centar za slu?nu i govornu rehabilitaciju, Sarajevo     Izrada slikovnog rije?nika
6. Isak Smaokovlija, Sarajevo     Nasilje ne ?ivi ovdje
7. Dje?ije obdani?te, Bosanska Krupa     Pokretna pred?kola
8. Centar za rehabilitaciju slu?anja i govora, Tuzla     Mobilni timovi
9. O? Vrhbosna, Sarajevo     U ?koli sam siguran, ovom dru?tvu potreban

Aryeh Neier Fellowship Program 2017/2018 - Otvoreni poziv

Open Society Justice Initiative objavljuje otvoreni poziv za Aryeh Neier Fellowship Program 2017/2018.

Radi se o veoma interesantnom i izazovnom me?unarodnom dvogodi?njem programu namijenjenog sticanju prakti?nog radnog iskustva pravnika profesionalaca, aktivnih u razli?itim oblastima za?tite i promocije ljudskih prava.
Poziv je otvoren do 24. aprila, a za vi?e detalja kliknite OVDJE.

 
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

 

2015


U Sarajevu odr?ana konferencija ?Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?

Koalicija nevladinih organizacija (Transparency International BiH, Analitika, CPI, CIN, Za?to ne, FOD BiH) su 18.05.2015.godine u Sarajevu organizovali konferenciju ?Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?. Konferencija je imala za cilj podr?ati i unaprijediti saradnju organizacija civilnog dru?tva i vladinih institucija uklju?enih u process kreiranja Nacionalnog akcionog plana u okviru Partnerstva za otvorenu vlast (OGP), kroz izradu realisti?nog plana koji treba sadr?avati konkretne i ostvarive mjere i obaveze kojima se promovi?e i zagovara uvo?enje principa i standarda OGP.

Na konferenciji su prezentovani osnovni principi i pristup procesu izrade akcionog plana BiH (AP BiH), kao i iskustva iz regiona i svijeta. Organizacije civilnog dru?tva su prezentovale prioritete koji bi trebali biti uklju?eni u AP BiH, dok su vode?e vladine institucije u okviru OGP inicijative predstavile dosada?nje i planirane korake nadle?nih institucija u izradi i usvajanju AP za BiH.

Partnerstvo za otvorenu vlast je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti ?ijom je ?lanicom BiH zvani?no postala u septembru 2014. godine. Dr?ave ?lanice inicijative se dobrovoljno obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osna?ivanja u?e??a gra?ana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvo?enja novih tehnologija koje ?ine javnu upravu ?to efikasnijom.

Konferencija je organizovana u okviru projekta ?Podr?ka kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?, finansijski podr?anom od strane Fonda otvoreno dru?tvo BiH.

Trodnevni trening: "Analizom svrsishodnosti javnih nabavki u BiH do bud?etskih u?teda na svim nivoima"

U Sarajevu je, u organizaciji Fonda otvoreno dru?tvo Bosne i Hercegovine, od 16.09. - 18.09.2015. odr?an trodnevni trening pod nazivom: ?Analiza svrsishodnosti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini?.

Trening je namijenjen nevladinim organizacijama, novinarima i predstavnicima institucija, a cilj je upoznavanje sa aspektima i na?inima analize svrsishodnosti javnih nabavki, te ulozi zainteresovanih pojedinaca i organizacija civilnog dru?tva u ovim postupcima.

U treningu su u?estvovali predstavnici sljede?ih organizacija i institucija: Balkan Investigative Reporting Network (BIRN BiH), Centar za istra?iva?ko novinarstvo (CIN), Centar za zastupanje gra?anskih interesa ? Fondacija CPI, Enterprise Development Agency (EDA), Porezna uprava Federacije BiH, Privredna komora Republike Srpske, U.G. ?Tender?, Transparency International BiH, U.G. ?Za?to ne?.

Analiza svrsishodnosti javnih nabavki u stvari predstavlja ispitivanje tro?enja sredstava iz bud?eta i drugih javnih izvora, a radi sticanja adekvatnog i pouzdanog dokaza za izvje?tavanje, odnosno davanje odgovora na stalno otvoreno pitanje da li ugovorni organi koji vr?e nabavke roba, usluga i radova upotrebljavaju sredstva u skladu sa na?elima ekonomi?nosti, efikasnosti i efektivnosti.

Javnosti je poznato da se posljednjih godina borimo sa ekonomskom krizom, da su do sada dono?ene razne antikrizne uredbe, odluke i drugi podzakonski akti, da su vlade na razli?itim nivoima BiH davale smjernice za smanjenje diskrecionih rashoda, da su zamrzavane plate, da se poku?ava smanjiti dr?avna administracije... Ipak, do sada nismo nigdje vidjeli ili pro?itali da je preporu?eno da se smanjuju tro?kovi u postupcima javnih nabavki, odnosno da se govori o svrsishodnosti javnih nabavki kao osnovi za njihovu racionalizaciju ? istakao je u uvodnom obra?anju Mervan Mira??ija, projekt menad?er i istra?iva? iz Fonda otvoreno dru?tvo BiH.

Kroz projekat direktnog monitoringa postupaka javnih nabavki, izme?u ostalog, ?eli se konkretno utvrditi koliko slu?benih vozila je nabavljeno kod nekog od direktnih korisnika bud?eta (ministarstva, javna preduze?a, lokalna uprava i sl.) kakva su, ?emu slu?e, kolika sredstava se za njih odvaja u bud?etu (gorivo, servisi, pranje i sl.), da li je nabavljeni broj vozila zaista neophodan za nesmetano funkcionisanje subjekata, koji su tipovi vozila zastupljeni, da li su namjenski kori?tena, da li je bilo zloupotreba...

Krajnji cilj monitoringa i analize svrsishodnosti javnih nabavki u konkretnom slu?aju jesu odgovori na pitanja da li je nabavka slu?benih vozila zaista bila neophodna, da li se nabavljena slu?bena vozila koriste na ekonomi?an na?in, odnosno da li se njima adekvatno upravlja uz punu efikasnost rada direktnih korisnika bud?eta, kao i da li je odre?eni broj nabavljenih vozila doprinijeo ve?oj efektivnosti rada tog konkretnog korisnika bud?eta ? rije?i su Aleksandra Dragani?a, glavnog istra?iva?a i trenera.

Trening je odr?an u okviru regionalnog projekta ?Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u dr?avama (potencijalnim) kandidatima za ?lanstvo u EU?, koji sprovode Fondacija za otvoreno dru?tvo Srbija, Centar za razvoj neprofitnog sektora Srbija, Centar za gra?anske komunikacije Makedonija, Mre?a za afirmaciju nevladinog sektora Crna Gora, Fondacija za otvoreno dru?tvo Slova?ka i Fond otvoreno dru?tvo Bosna i Hercegovina, uz finansijsku podr?ku Evropske unije.

Projekat je usmjeren na ja?anje pritiska organizacija civilnog dru?tva prema vlastima dr?ava Zapadnog Balkana, a radi uspostavljanja efikasnijeg sistema javnih nabavki i ve?e odgovornosti u tro?enju javnih sredstava.

Vi?e informacija o samom projektu se mo?e na?i na www.balkantenderwatch.eu

Materijali s treninga mogu se preuzeti OVDJE.

Info about training >>


Stanje finansija lokalne samouprave u BiH

Koji su glavni trendovi u kretanju prihoda i rashoda jedinica lokalne samouprave u BiH? Kakva je finansijska stabilnost i kolika je zadu?enost op?tina i gradova u BiH?

Odgovore na ova pitanja, kao i preporuke za unapre?enje fiskalne odr?ivosti op?tina u BiH mogu se na?i u bro?uri ?Pregled finansija lokalne samouprave u BiH?.

Bro?ura, koja je namijenjena gra?anima, stru?noj javnosti i nosiocima vlasti, nudi kvantitativnu analizu zbirnog stanja finansijske pozicije op?tina i gradova u BiH. Podaci koji su kori??eni u izradi ove analize preuzeti su iz jedinstvene baze podataka javnih finansija (budzet.cpi.ba), a obuhvataju podatke o izvr?enim bud?etima op?tina i gradova u BiH, koji su prikupljeni direktno od jedinica lokalne samouprave za period 2011.?2013. godina.

Podaci o dugu i zadu?enju op?tina i gradova u FBiH dobijeni su od Ministarstva finansija FBiH, a za RS podaci o dugu i zadu?enju prikupljani su neposredno od jedinica lokalne samouprave.

Zbog razli?itih nadle?nosti i sistema finansiranja op?tina i gradova, analiza je ura?ena posebno za op?tine i gradove u RS, a posebno za op?tine i gradove u FBiH, koriste?i istu metodologiju.

Bro?uru u PDF formatu mo?ete pogledati ovdje: http://www.cpi.ba/wp-content/uploads/2015/03/Pregled-finansija-lokalne-samouprave.pdf

Bro?ura je jedan od rezultata projekta ?Od javne informacije do aktivnog gra?anstva? koji, uz finansijsku podr?ku Fonda otvoreno dru?tvo Bosne i Hercegovine, implementira Centar za zastupanje gra?anskih interesa.

Program za Rome - Poziv za predaju projekata

Fond otvoreno dru?tvo BiH poziva romske organizacije civilnog dru?tva da apliciraju za podr?ku projektima u 2015. godini. Javni poziv je otvoren od 10.02.2015. do 15.05.2015. godine, do kada svi projekti moraju biti dostavljeni u Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Sve relevantne informacije o Javnom pozivu mogu se na?i u dokumentu ?Smjernice za aplikante ? romske organizacije civilnog dru?tva u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Programa za Rome Fonda otvoreno dru?tvo BiH?.

Napomena: Aplikacija i prate?i dokumenti se dostavljaju isklju?ivo elektronskim pute, tj. putem e-maila.

Poziv osnovnim ?kolama u BiH - Dobre prakse u obrazovanju

Fond otvoreno dru?tvo BH poziva osnovne ?kole u Bosne i Hercegovini da prijave primjere dobrih praksi koje su razvili i koje realizuju u svojim sredinama. Cilj poziva je da se prikupe, promovi?u i javnosti predstave inovativne i odr?ive ?kolske prakse kojima se unapre?uje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH. Fond otvoreno dru?tvo Bosne i Hercegovine se u oblasti obrazovanja zala?e da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje se zasniva na principima odgovornosti, jednakopravnosti i po?tivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti.

Po prvi put u BiH kreirani i objavljeni Bud?eti za gra?ane na lokalnom niovu

Gradske uprave Zenice, Bijeljine i Tuzle su, uporedo sa izradom svojih bud?eta za 2015.godinu, pripremile i objavile dokumente Bud?eta za gra?ane. Bud?et za gra?ane je gra?anski vodi? koji na jednostavan i slikovit na?in prikazuje kako se prikuplja i tro?i novac iz bud?eta lokalne administracije. Cilj ovog sa?etog dokumenta jeste da omogu?i javnosti bolji uvid i razumijevanje na?ina na koji lokalne vlasti planiraju, raspodjeljuju i tro?e sredstva iz svog bud?eta.

Svaki od tri grada je kreirao poseban Bud?et za gra?ane za 2015. godinu uz ?iroko u?e??e gra?ana, predstavnika savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, putem anketa, fokus-grupa, formalnih i neformalnih intervjua, kako bi dokument bio oblikovan prema mjeri njihovih gra?ana.

Bud?eti za gra?ane su objavljeni, u ?tampanom  i elektronskom obliku, i distribuisani putem lokalnih novina, promocija, sajmova, interneta, dru?tvenih mre?a itd., istovremeno kada i standardni bud?eti. Tom prilikom su ovi jednostavni vodi?i kroz bud?et stigli do vi?e od 80.000 gra?ana Bijeljine, i preko 280.000 gra?ana Tuzle i Zenice.

Velika zainteresovanost i zadovoljstvo gra?ana koje je izra?eno na promocijama, sajmovima, dru?tvenim mre?ama, itd., pokazuje njihovu zainteresovanost za otvorenu i odgovornu vlasti, kao i njihovu ?elju da znaju kako se prikuplja i kako i za?to se tro?i novac.

Posebno je zna?ajno to ?to su gradona?elnici sva tri grada, donijeli odluke da ?e nastaviti da kontinuirano rade na realizaciji ove nove prakse koja zna?ajno doprinosi otvorenom i odgovornom vo?enju njihovih zajednica (uputstvo Gradona?elnika Zenice za izradu Bud?eta za gra?ane mo?ete vidjeti ovdje:

http://zenica.ba/fileadmin/user_upload/Doc/2015/Uputstvo_za_postupak_izrade_budzeta_za_gradjane.pdf

Bud?eti za gra?ane gradova Tuzle, Zenice i Bijeljine kreirani su u okviru projekta ?Bud?et za gra?ane?, koji je inicirao i podr?ao Fond otvoreno dru?tvo BiH, a provodi Razvojna agencija Eda Banja Luka.

Bud?ete za gra?ane mo?ete pogledati ovdje:

http://zenica.ba/index.php?id=281

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/Budzet_za_gradjane_Tuzla.pdf

http://www.alvrs.com/v1/media/djcatalog/Bijeljina.pdf

Ili, na web portalu projekta: http://www.budzetzagradjane.edapedia.net

Open Society Youth Fellowship

The Youth Exchange is excited to announce the Open Society Youth Fellowship. 

The Open Society Youth Fellowship supports young activists and organizers as thought leaders and allies in crafting solutions and new youth-focused approaches to open society challenges.

Youth Fellows should take advantage of the considerable intellectual and logistical resources of the Open Society Foundations and expect to contribute meaningfully to the Foundations? thinking in return. While fellows will work outside of Open Society Foundations core offices, they will liaise with the Open Society Youth Exchange to identify opportunities for both in-person and virtual engagement with Open Society staff and partners. The Youth Exchange will work with each individual fellow to identify additional opportunities for the fellow to learn from and collaborate with staff and partners through site visits, speaking engagements, and other fora.

Fellows may produce a variety of work products, including publications, such as reports and blog posts; infographics and other visual content; innovative education and training resources and tools; the launch of new campaigns and organizations; and creation of artistic or cultural expression projects. They may also engage in activities such as hosting panel discussions, traveling to conferences, and presenting on their work in other public spaces.

Eligibility Criteria

All applicants should be under the age of 30. While we will consider applicants who are currently employed by a civil society organization or university, we will request additional information to confirm that the individual is acting on their own in regards to their proposed project, and that their current employer is flexible with their independent role as a Youth Fellow.

The Youth Exchange accepts proposals from anywhere in the world, with a particular interest in proposals from the global south. Applicants should possess a deep understanding of their particular field and a record of successful movement-building initiatives, innovative project management experience, and/or experience in research/tools development. Applicants must be proficient in spoken English.

Fellowship applications should relate to at least one of the following areas of work:

 • youth mobilization and innovation in traditional human rights movements (i.e., the LGBTQ rights movement, disability rights, women?s rights, drug policy reform, etc.)
 • youth participation and civic engagement particularly around elections
 • youth-led movements
 • youth-led work in the field of justice (for example, policing, pretrial detention, incarcerated youth, or alternative sentencing)
 • youth tactics in advocacy and awareness raising (for example new media, arts activism, peer-to-peer networks, etc.) around human rights issues
 • youth in closed or transitional societies

Ineligibility Criteria

Only individuals may apply. We will not accept proposals that are clearly on behalf of an NGO or other formal organization. Fellows may not use stipends to replace funding for activities or projects that a host organization is already implementing. Enrollment for degree or non-degree study at academic institutions, including dissertation research, and projects that include lobbying activities will not be funded.

Purpose and Priorities

Fellows will receive a stipend of $35,000?50,000 depending on experience and current income. The fellowship will also cover some travel and project costs related to the fellows? work to be discussed. 

Applications will be reviewed by a selection committee comprised of Open Society Foundations staff. Reviewers consider whether the applicant?s background, track record, and depth of expertise give reason to believe that the project will be successfully completed and whether the applicant offers persuasive evidence that the fellowship project will significantly inform the public and the Open Society community.

 

Selection and Notification Cycle

Applications due: May 15, 2015

Applications review: May/June 2015

Applicants notified of their status: late June 2015

Short-listed applicants invited for an in-person, Skype, or telephone interview: by July 1, 2015

Fellows notified: late July 2015

Fellows announced: early August 2015

Guidelines

All interested applicants should complete the online application form and submit supporting materials for consideration. Applicants may submit a project proposal or other materials in a language other than English, as long as they also submit an English translation. Certified translations are strongly recommended.

Once the initial information has been entered, applicants receive login details and an ID number that allows them to make additions and revisions to the form until materials are submitted. The ID number should be quoted in any correspondence. The program strongly encourages applicants to submit only electronic supporting materials. However, if applicants have hard copy materials that they feel are essential to the evaluation of their project, they can list these at the end of the project proposal. Fellowship staff will reach out to applicants should it be necessary to review these materials.

Note: Only applicants without internet access may send an application by post. An application form is available in the Download Files section. All others must apply online. For more information or technical difficulties with the online application form, please contact the Youth Exchange at Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli..  

The Fellowship is open to any young person (under 30) to apply directly following the instructions on the Open Society Foundations website.  Please distribute to grantees and other partners and as always, let us know if you have additional questions. http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-youth-fellowship-20150417

Open Society Foundations: Call for Applications Extended to March 15th

Innovative Financing fot Education: Arguments, Options and Implications

The summer Education Support Program of the Open Society Foundations in collaboration with the Central European University, Hungary are running a summer school on Innovative Financing for Education, in Budapest from the 13th to the 17th of July, 2015. 
The summer school  will introduce participants to the complex political economy of financing for education. With the funding gap for achieving global targets for education estimated at $26 billion per year, the dynamic between commitment to education for all and reduced financial space from traditional sources needs to be appreciated before moving to any discussion of financing issues specifically. After a detailed look at the traditional sources of funding and the dynamics determining their current limits and future prospects, the course will move to introducing broad ideas for possible and non-traditional sources of finance for education.
It will then examine in detail some specific instruments and approaches that have been or are being developed and how they have been, or can be, deployed, including those that ESP has been at the forefront of supporting and developing; Diaspora Bonds for Education, Education Venture Fund, Equity-focused Impact Investing, and Debt Swaps for Education. 
 
At the end of the course the participants will have a much deeper appreciation of the political economy in which education finance issues are embedded, the current dynamics regarding traditional sources of finance, current and under-development possibilities from non-traditional sources and future directions in which this work can develop.
 
The summer school remains a unique opportunity to bring world-class thinkers, advanced graduate students and development professionals in education financing together with state-of-the-art instruments for a five-day course, which is unprecedented in the field of education and development.
 
For further academic information on the course and on eligibility criteria and funding options please visit the web site at:
http://summer.ceu.hu/innovfinancing-2015
 
 
McCloskey Fellowship Program at Indiana University 2015/2016 - Call for Applications

Indiana University (IU), in cooperation with the National Democratic Institute (NDI) and Frank?s Friends, requests applications for the 2015/2016 McCloskey Fellowship program.

The fellowship commemorates the late Congressman Frank McCloskey?s valiant efforts on behalf of freedom and peace in the Balkans. The primary goal is to support the professional development of young scholars or activists with interest in promoting democratic change in the Balkans and with a demonstrated potential for political or civic leadership.

Information on previous McCloskey Fellows can be found at:

http://www.indiana.edu/~reeiweb/alumni/mccloskey.shtml

Preference in the 2015/2016 fellowship competition will be given to citizens of Bosnia-Herzegovina. Applicants should demonstrate a commitment to the promotion of democracy and present a plan for a specific local government or civic project that would benefit from the applicant?s residence at Indiana University and be implemented upon return to the home country. Applicants should hold a bachelor?s degree or equivalent; those holding a master?s degree or pursuing graduate study will be given preference. Applicants must demonstrate command of spoken and written English at the level necessary to complete their project.

The fellowship recipient will reside in Bloomington, Indiana for up to three months, during which he/she will also travel to Washington, D.C. The recipient will benefit from McCloskey?s close ties to Indiana University, local Bloomington government and party officials, and NDI?s extensive network of political and civic leaders in Washington and throughout the United States. The fellow will be appointed as a visiting scholar at IU with full access to library and computing resources. During his or her stay, the McCloskey fellow should make at least one public presentation and complete one piece of writing or research that will enhance the proposed project or demonstrate how the skills obtained through the fellowship will help with the implementation of the project. The fellowship award will provide a monthly stipend to cover room, board, and miscellaneous expenses. It will also cover all costs associated with transportation, health insurance, visa, and other related fees.

Applicants should send a CV and a letter of interest that details their local government or civic project of interest to IU?s Russian and East European Institute (REEI) at Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli.. The letter of interest should also address the manner in which the project would make a difference in the context of a specific challenge that exists in the applicant?s home country. The deadline for receipt of applications has been extended from October 30 to November 15, 2015.

Russian and East European Institute, Ballantine Hall 565, Indiana University, Bloomington, IN 47405, phone (812) 855-7309, fax (812) 855-6411, www.indiana.edu/~reeiweb

Central European University - Call For Applications For Academic Year 2016/2017

CEU graduate students and faculty from around the world come together in Budapest to engage in interdisciplinary education, pursue advanced scholarship, and address some of society?s most vexing problems. Choose from 50 degree programs and apply now to join our densely international community in the heart of Europe!

Academic areas and programs:

Generous scholarships available!

We are committed to attracting talented students from around the world and provide a variety of scholarships and research grants for which applicants from any country are eligible to apply.

Application Deadline: February 4, 2016

For more Information: http://bit.ly/1Q7yJUS

Call for Proposals - Right to Education in Inclusive Settings

The Open Society Foundations? Education Support Program and Human Rights Initiative are soliciting proposals from organizations working to promote the right to education in inclusive settings.

We define inclusive education as an approach to education that recognizes all children as valued members of a community. We seek to address obstacles to children?s participation in education resulting from majority attitudes toward disability, race and ethnicity, minority or citizenship status, minority language and culture, gender, religious affiliation, sexual orientation, or social or economic disadvantage. Click HERE to see detailed proposal.

CALL FOR NOMINATIONS FOR YOUTH-LED ORGANIZATIONS TO JOIN NEW COHORT

The Open Society Foundations Youth Exchange is launching the Change makers Cohort, a new cohort for 5-10 promising youth-led organizations that are existing or potential Open Society partners.. The idea for a cohort originated from discussions with the network since 2013 about the challenges of supporting strong youth-led partners and has been designed through a series of workshops and conversations with programs and foundations across the network in 2014. The Change makers Cohort is envisioned as both a space to build the capacity of promising youth-led formal and informal organizations through training and peer-learning opportunities, and also a space for Open Society colleagues to collaborate with each other and with young people.

Cohort members will meet 4-5 times a year in person in a rotating location (ideally some of these meetings will be where cohort members are working). At the first meeting, the Youth Exchange will work with nominating Open Society programs and the cohort members to identify key training needs. In partnership with CEU?s School of Public Policy ?Skills for Impact? program, the Youth Exchange will develop a training curriculum to accompany each in-person meeting.

The heart of the cohort, however, is peer-to-peer learning, and the Youth Exchange will also work with the full cohort to identify ways to network and share best practices and ideas with other cohort members through both in-person and virtual meetings and conversations. Between in-person meetings, the Youth Exchange will work with each cohort member to identify additional opportunities for learning including mentorships, individual training opportunities in their respective region, conferences, and site visits to other cohort members or other organizations.

We also see this as an opportunity to explore the challenges and opportunities that face youth-led organizations, particularly around issues of long-term sustainability and effective programming. We also hope that this space gives us the opportunity to explore best practices in supporting youth-led organizations and movements (even outside of the formal space) that might also inform our broader work beyond support for youth. For this reason we ask that all nominating programs or foundations commit some time and attention to the cohort so that we can create a space of learning among Open Society colleagues.

The Youth Exchange will cover all costs for the cohort including travel for participants of the cohort, development of training material as needed, and other to-be-determined costs as the program develops. We ask that Open Society programs/foundations only contribute the costs for staff to attend cohort meetings, although we can discuss this in a case-by-case basis as needed. The Youth Exchange will also have modest funds available through the cohort to support co-funded grants or other operational costs to the organizations in discussion with programs/foundations.

As a final note, if you do not have an organization that you would like to nominate, but would like to learn more about the cohort now or as it develops, please reach to Maryanne or Alex with questions.

Timeline for Nominations and Selections

April 15-May 15: Nominations Open

May 15-July 15: Changemakers Cohort is Selected (Includes Follow-up Conversations with Nominators)

Early August ? Cohort announced to the network

September 12-14 ? First Meeting of Changemakers Cohort in Istanbul

Criteria for Nomination

For Nominating Programs/Foundations

 • Any national or regional foundation or thematic program may nominate an organization. Joint nominations between a foundation and a thematic program are highly encouraged.
 • We ask that nominating programs and foundations maintain an active relationship with the organization that they are nominating through their time with the cohort. In the nomination form, we note some ways that you might propose engaging with the organization you nominate.

For Organizations

 • We are seeking youth-led organizations that have a leader or group of organizers that is/are aged roughly between 15-35 years.
 • Programs/foundations can nominate either a formally registered youth organization or a non-formal youth organization (as long as there is some structure/members of the organization who could attend cohort meetings).
 • This year, the cohort will be global so there are no geographic restrictions.
 • Ideally, organizations will have had a relationship of some sort (through either direct or indirect funding, consultations, etc.) with the nominating program/foundation for at least one year.
 • 1-2 members of the organization must attend each cohort meeting.

The purpose of the cohort is to support the organization itself, and not individual leaders. We suggest that you consider this dynamic when deciding which organizations to nominate.

Call for Applications: Education Activist Reference Group

The last decade has seen a revolution in how citizens have adopted and use social media platforms (like Douban, Bebo, Habo, Sina Weibo , Facebook, hi5, Linkedin, LiveJournal, Myspace, Orkut, Qzone, Tagged, Twitter, Youtube, etc.) both as a virtual public gathering place where civic and political attitudes are expressed, discussed and debated, but also as the primary locus of public mobilisation and civic engagement. This virtual space is harnessed as a platform to articulate new forms of civic communities, voluntary action and public engagement through network practices.

Call for applications with details can be downloaded HERE.

 
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

 

2014


Zašto BiH treba pristupiti Partnerstvu za otvorenu vlast?

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je multilateralna inicijativa koja treba da podstakne vlade država u cijelom svijetu da postanu transparentnije i otvorenije prema svojim građanima. Ovom partnerstvu do sada se pridružilo preko 60 zemalja svijeta, uključujući zemlje susjede BiH. Policy memo na temu da li i zašto BiH treba da pristupi ovoj inicijativi možete preuzeti OVDJE. FOD BiH podržava aktivnosti neformalne grupe organizacija civilnog društva koje zagovaraju pristupanje BiH OGP-u.

Vlasti u BiH neozbiljne u borbi protiv korupcije

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) je, uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH, sačinio i peti Izvještaj o monitoringu Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014.) i pripadajućeg Akcionog plana. Samo 9,8% predviđenih mjera realizovano je u potpunosti, iako uskoro ističe period obuhvaćen Strategijom za borbu protiv korupcije...

Banja Luka, 14. januar 2014. – Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH, sačinio je peti Izvještaj o monitoringu Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014.) i pripadajućeg Akcionog plana.

Rezultati monitoringa pokazuju da nakon više od četiri godine od usvajanja Strategije i pred istek roka njene primjene, od ukupnog broja planiranih mjera (81), samo je 8 mjera (9,8%) realizovano u potpunosti, 57 (70,4%) su samo djelimično realizovane, dok 16 mjera ( 19.8%) uopšte nije realizovano. Imajući u vidu da uskoro formalno završava period primjene Strategije, ovakvi rezultati nisu nimalo zadovoljavajući.

Tek u posljednjem izvještajnom periodu, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH je počela zapošljavati službenike, osiguravati tehničke uslove za funkcionisanje i preduzimati aktivnosti na ispunjavanju zakonom propisanih nadležnosti.

Problemi sa kojima se Agencija susretala od samog početka, negativno su se odrazili na nivo primjene Strategije, a nedavno usvojenim izmjenama Zakona o sukobu interesa BiH, predviđen je i rad ureda Komisije za odlučivanje o sukobu interesa pri Agenciji. Time je Agencija dobila obaveze iz oblasti sukoba interesa i zadatak da preuzme osam zaposlenih iz Odjela za sukob interesa Centralne izborne komisije BiH.

Nedostatak volje drugih institucija obuhvaćenih Strategijom ogleda se u kašnjenju institucija u provedbi obaveza propisanih Strategijom, nekonzistentnosti primjene na različitim nivoima vlasti, i kašnjenju od gotovo dvije godine u obezbjeđenju sredstava za rad Agencije. Time je sadašnja vlast pokazala da od samog usvajanja Strategije nije bilo istinske političke volje za njenom provedbom.

Ove godine završava period obuhvaćen Strategijom za borbu protiv korupcije, a nakon toga planirana je izrada nove. Na osnovu rezultata monitoringa i izvještaja koje su TI i FOD BiH objavljivali tokom četvorogodišnjeg perioda na koji se Strategija odnosi, osnovni zaključak je da je propuštena prilika koja se ukazala ovim strateškim dokumentom, te da Strategija za borbu protiv korupcije 2009-2014., predstavlja još jedan u nizu dokumenata koji nisu dali rezultate usljed potpunog nedostatka volje nosilaca vlasti i institucija za provođenje zakona.

Peti monitoring izvještaj implementacije AC Strategije BiH, januar 2014

Peta kvantificirana analiza provedbe Akcionog plana za borbu protiv korupcije (2009-2014)

Otvoreno pismo protiv usvajanja Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

Organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini uputile su otvoreno pismo delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH protiv usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama BiH. Pismo možete vidjeti OVDJE, a amandmane OCD BiH možete vidjeti OVDJE.

Otvoren SENSE Dokumentacioni Centar

21.09.2014. u Potočarima, Srebrenica, otvoren je SENSE Dokumentacioni Centar u čijem finansiranju je učestvovao i Fond otvoreno Društvo BiH.

Centar je smješten u prostoru nekadašnje baze Holandskog bataljona, preko puta Memorijalnog centra.

Osnovna ideja osnivača, agencije SENSE s direktorom Mirkom Klarinom na čelu, jeste da se posjetiocima omogući uvid u sve dosadašnje procese vođene pred Haškim tribunalom, a koji se tiču zločina počinjenih u julu 1995-te godine nad srebreničkim civilima.

Centar je opremljen najmodernijim video i audio sistemima, kao i sveobuhvatnom bazom podataka u kojoj je moguće pretražiti sve civilne i vojne dokumente iz tog perioda, a koji su izvođeni kao dokazi pred Haškim tribunalom i iz kojih su vidljiva sva naređenja tadašnjeg vojnog vrha VRS. 

Također, baza sadrži i preko 1000 sati video i audio zapisa sa suđenja za genocid u Srebrenici, rekonstrukcijama zločina, svjedočenjima žrtava i priznanjima izvršilaca zločina.

Kompletna arhiva centra sada je dostupna svim zainteresovanim licima, organizacijama i institucijama na jednom mjestu, a centar je već uspostavio saradnju sa Univerzitetom u Tuzli.

Održano godišnje savjetovanje BiH načelnika i gradonačelnika

U organizaciji Razvojne agencije Eda, te uz finansijsku podršku FOD BiH, na Mrakovici je 19.06.2014.godine održano godišnje savjetovanje BiH načelnika i gradnočelnika. Tema ovogodišnjeg savjetovanja je bila "Odgovornost, solidarnost i otvorenost", a učesnici su pokušali da odgovore na pitanja:

 1. Kako lokalne zajednice savladavaju aktuelne ekonomske probleme?
 2. Šta mogu/trebaju da urade lokalne zajednice, viši nivoi vlasti i donatorska zajednica za vrijeme prirodne nepogode?
 3. Kako lokalne budžete učiniti pristupačnijim i razumljivijim za građane?

Svi učesnici savjetovanja su se složili da su nedavne prirodne nepogode pokazale da pored principa odgovornosti i otvorenosti, princip solidarnosti postaje ključan u savladavanju posljedica ovakvih kriza na lokalnom nivou.

Zaključci savjetovanja 2014.godine:

 • Odgovorno upravljanje se nedvosmisleno ostvaruje kroz otvoren stil upravljanja.
 • Uključivanje građana i svih zainteresovanih subjekata je jedino rješenje za upravljanje krizama.
 • Odgovorno vođenje i solidarno ponašanje lokalnih lidera naročito dobija na značaju u uslovima prirodnih nepogoda, kada postaje kritičan faktor uspješnog hvatanja u koštac sa nevoljama i rješavanja kriza.
 • Protekle poplave i prošlogodišnji požari nedvosmisleno ukazuju na neophodnost korjenitog revidiranja postojećih sistemskih rješenja i uvođenje novih koja treba da se čvrsto temelje na iskustvima iz proteklog perioda. Prioritet treba da bude preventivno djelovanje.
 • Neophodna je hitna revizija prostornih i drugih planova, posebno planova civilne zaštite, uz adekvatno opremanje i profesionalizaciju službi, stvaranjem dobro obučenih i opremljenih manjih jedinica, sposobnih da efikasno djeluju u različitim situacijama.
 • Donatorska zajednica je dosta učinila, ali će naredni mjeseci biti ključni za dalje saniranje posljedica od poplava kroz različite projekte koji, uz hitnu sanaciju posljedica, treba da uključe i preventivno djelovanje na sprečavanju budućih katastrofa.
 • Budžet za građane je alat koji pokazuje odgovornost i otvorenost lokalnog lidera i biće za početak implementiran u tri grada: Bijeljina, Tuzla i Zenica. U narednom periodu, koji će biti svakako težak, ovakav alat može unaprijediti saradnju građana i administracije te dovesti do unapređenja razvojnih rješenja u lokalnim zajednicama.

Održana Konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast

U Sarajevu je 09.06.2014.godine uz učešće predstavnika vlasti, javnih institucija, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice u BiH, kao i međunarodnih eksperata, održana Konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast.

Cilj Konferencije bio je da promoviše članstvo Bosne i Hercegovine u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast – Open Government Partnership (OGP), te preuzimanje obaveza u pogledu otvorenosti vlasti.

Ovaj skup je ponudio uvid u međunarodne standarde otvorenosti vlasti i komparativne prakse drugih zemalja koje već učestvuju u ovoj inicijativi, te omogućio diskusiju o izazovima i mogućnostima za BiH u odnosu na principe koje Partnerstvo promoviše. Više o samoj OGP inicijativi možete naći ovdje.

Konferenciju su organizovali Transparency International Bosne i Hercegovine, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo – u partnerstvu sa Fondom otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i regionalnim projektom “Zagovaranje za otvorenu vlast: pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi”, finansiranim od strane Evropske unije.

Izabrano deset najboljih škola

Fond otvoreno društvo BiH je početom godine objavio poziv osnovnim školama da kandiduju inovativne i održive školske prakse kojima se unapređuje kvalitet osnovnog obrazovanja u BiH, unutar sljedećih područja:

Građani i lokalna vlast - Mali vodič kroz lokalnu samoupravu

Priručnik je namijenjen predstavnicima lokalnih samouprava, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica, građanima i organizacijama civilnog društva s ciljem poboljšanja dijaloga, otvorenosti i odgovornosti predstavnika jedinica lokalne samouprave, ali i svih drugih aktera razvoja.

Predstavljen kao vrsta vodiča kroz lokalnu samoupravu, priručnik daje osnovne informacije o lokalnoj i mjesnoj samoupravi, nadležnostima koje lokalne samouprave imaju, te usklađenosti zakona lokalne samouprave sa entitetskim i kantonalnim zakonima. Također, u priručnik su ugrađene i smjernice za aktivno učešće građana u odlučivanju u jedinicama lokalne samouprave, koje bi se trebale primjenjivati.

U drugom dijelu priručnika se nalaze prilozi sa praktičnim primjerima koji su bitni za primjenu predloženih rješenja, koja su prikazana u samom priručniku, a to su PLUS metodologija i Sažetak politike djelovanja koja se oslanja na istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općinama Tuzla i Živinice iz 2012. godine.

Priručnik je jedan od rezultata projekta koji je tokom 2013.godine uz podršku FOD BiH realizovala Vesta Tuzla.

Publikacija >>

 

2013


Tre?i broj ?asopisa "Diskursi"

?asopis Diskursi, za dru?tvo, regiju i kulturu, do?ivio je svoj tre?i broj, a ovaj put se ?itateljima predstavlja kroz tekstove iz temata Demokratija i kriza. ?asopis je ve? prepoznat kao vrijedna regionalna ?injenica, kao prostor na kojem se mogu ?itati tekstovi, razmatranja, ideje i stavovi autora iz svih zamalja nastalih raspadom Jugoslavije.

U ovom broju, izme?u ostalih, mo?ete pro?itati tekst Jasmine Husanovi?, koja propituje pitanja traume, identiteta i pomirenja, kao i rad Mile Lasi?a koji pi?e o ideji multikulturalizma na Zapadu i Balkanu.

Tako?er, u ovom broju su i tekstovu Dra?ena Barbari?a, Alme Jefti?, Nikole Kne?evi?a, ?arka Papi?a, Sr?ana Puhala, idr.

Svojim tre?im brojem, Diskursi su trasirali svoj put u biblioteke univerziteta i vrijedno su ?tivo u rukama studenata ovog govornog podru?ja.

Pripremu i izdavanje ?asopisa poma?e Fond otvoreno dru?tvo BiH.

?kolegijum - 5. zbirno izdanje

Pred Vama je novo zbirno izdanje Magazina za pravednije obrazovanje, broj 5. Kao ?to smo Vas navikli, i ovaj put pi?emo o dobrim i lo?im praksama u obrazovanju, otvaramo Vam o?i i provociramo savjest.

I ovaj put ?itajte reporta?e, ?udite se glupostima u ud?benicima i razmi?ljajte o mogu?im promjenama...

Mislite i o seksualnom obrazovanju, i tra?ite ga. Preporu?ujemo Vam knjige i dajemo mno?tvo zanimljivih i provokativnih fotografija.

?itajte. Ne stidite se. U hrabrosti je sre?a. Pi?ite za ?kolegijum. I Va? glas se daleko ?uje.

Kao i svaki do sada, ?kolegijum je distribuiran na adrese svih osnovih i srednjih ?kola u BiH. Uzmite svoj primjerak. Tra?ite.

?itajte i www.skolegijum.ba i na?ite http://www.skolegijum.ba/static/pdf/5121fd7a2039a.pdf

(Ne)otvorenost bud?etskih procesa u BiH - Objavljeni rezultati mjerenja otvorenosti 14 bud?eta centralne vlasti

Centar za zastupanje gra?anskih interesa je sproveo Open budget Survey (OBS), istra?ivanje bud?etskih procesa u Bosni i Hercegovini po metodologiji International Budget Partnership-a (IBP), organizacije koja mjeri, rangira i objavljuje rang listu zemalja po kriteriju otvorenosti bud?etskih procesa.

Ovim istra?ivanjem su obuhva?eni dr?avni nivo, entiteti, Distrikt Br?ko i svi kantoni, ukupno 14 bud?eta. Radi se o nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju bud?etske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije i predstavnici civilnog dru?tva u stotinu zemalja svijeta.

U Bosni i Hercegovini istra?ivanje sprovodi Centar za zastupanje gra?anskih interesa - Fondacija CPI, u okviru programa transparentnost koji koordinira i podr?ava Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Prezentaciju istra?ivanja mo?ete preuzeti ovdje, a detalje istra?ivanja mo?ete na?i na web stranici www.budzeti.ba

Muzeji na drugi na?in i Puls demokratije

U Sarajevu je sredinom februara odr?ana tribina na temu Muzeji, na drugi na?in koja je bila ujedno i prilika da se predstavi drugi ?tampani broj ?asopisa Puls demokratije, gdje su sadr?ani radovi mladih autora koji promi?ljaju savremeno bh. dru?tvo. Tribina je odr?ana u organizaciji zajednice neistomi?ljenika Puls demokratije, a javnosti su se predstavili u?esnici i autori u zborniku i govorili su o mogu?im rje?enjima nagomilanih problema u Bosni i Hercegovini, odnosno o poziciji mladih ljudi u dru?tvu.

Tako su izneseni zanimljivi prijedlozi kako bi mla?a populacija mogla doprinijeti kreiranju boljeg dru?tva.

Drugi broj ?asopisa mo?ete preuzeti ovdje, dok vi?e o samoj zajednici mo?ete pogledati ovdje.

Otvorena izlo?ba "Ako ho?e?, mo?e?"

U galeriji Java u Sarajevu (ul. M. Tita br. 21), 1. aprila je otvorena izlo?ba fotografija Almina Zrne posve?ena kampanji za obrazovanje Roma, a povodom Me?unarodnog dana Roma (8. april). Organizator izlo?be je Fond otvoreno dru?tvo BiH, a fotografije su nastajale tokom zime 2012/2013. godine. Posjetioci izlo?be ?e mo?i preuzeti i katalog izlo?be u kojem su sadr?ane sve fotografije, koje se mogu dijeliti kao razglednice, kao i dijelovi reporta?a posve?enih obrazovanju romske djece.

?Cilj nam je da javnost podsjetimo da su romska djeca prisutna u na?em dru?tvu, te da ljudi saznaju kako i s kojim pote?ko?ama se nose romska djeca da bi se obrazovala?, kazala je izvr?na direktorica Fonda otvoreno dru?tvo Dobrila Govedarica. Izlo?ba ?e biti postavljena do 10. aprila. 

Promocijom Sarajevskih sveski obilje?en 8. april

U organizaciji Fonda otvoreno dru?tvo BiH, a na Me?unarodni dan Roma, 8. aprila, u galeriji JAVA u Sarajevu odr?ana je promocija novog broja «Sarajevskih sveski» posve?enog romskoj poeziji u regionu. Na promociji se govorilo o va?nosti uklju?ivanja romskog stanovni?tva u dru?tvenu zbilju, kao i o potrebi da se romskom jeziku da zna?aj na isti na?in na koji se on daje drugim jezicima.

Pored predstavnika me?unarodnih institucija, uredni?tva i donatora, na promociji je govorila i pjesnikinja Hedina Tahirovi?-Sijer?i?, koja je publici pro?itala i nekoliko pjesama iz izbora.

Istom prilikom je predstavljena i Antologija romske poezije, kao i fotografije Almina Zrne, posve?ene kampanji za obrazovanje romske djece.

Tesli?: 4. godi?nje savjetovanje lokalnih lidera

Uz podr?ku Fonda otvoreno dru?tvo BiH, a u organizaciji Razvojne agencije ?Eda?, u Tesli?u je odr?ano ?etvrto godi?nje savjetovanje lokalnih lidera ?Edapedija 2013?. Ove godine savjetovanje je bilo dizajnirano za novoizabrane gradona?elnike i na?elnike BiH op?tina koji su na ove funkcije prvi put izabrani u oktobru 2012. godine. U skladu s tim, tema savjetovanja je bila ??irenje lokalnog liderstva kod novih gradona?elnika i na?elnika op?tina?.

Tokom savjetovanja novoizabranim liderima je, izme?u ostalog, predstavljena ?PULS metodologija? za unapre?enje neposredne komunikacije izabranih lokalnih zvani?nika i gra?ana u BiH kroz ispitivanje zadovoljstva gra?ana javnim uslugama, kao i sistem obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH. Pored toga, u?esnici savjetovanja su detaljno upoznati sa ?Vodi?em za lokalne lidere, planinare i ostale koji prkose sili gravitacije?, koji se bazira na konkretnim i prakti?nim iskustvima (grado)na?elnika koji bilje?e vi?e mandata u svojoj karijeri, preto?enim u sa?eto i prakti?no ?tivo poja?ano liderskim konceptima u svijetu.

?Edapedija 2013? je okupila preko 40 (grado)na?elnika i njihovih bliskih saradnika, te predstavnike Saveza op?tina i gradova Republike Srpske i Saveza op?ina i gradova Federacije BiH.

Degradacija grada: Razlozi za propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima

Centar za dru?tvena istra?ivanja Analitika iz Sarajeva nedavno je predstavio publikaciju sa rezultatima istra?ivanja i prijedlozima rje?enja problema propadanja javnih prostora u sarajevskim naseljima. Istra?ivanje i publikacija realizovali su uz podr?ku Fonda otvoreno dru?tvo BiH.

Analitika, izme?u ostaloga, propituje kako i za?to se doga?a propadanje stambenih objekata i javnih prostora; za?to u gradu ima tako mnogo ilegalnim parking prostora; za?to se ne odr?avaju zelene povr?ine. Za?to se gra?ani ne ?ale ili ne iniciraju odre?ene aktivnosti radi popravljanja ovakvog stanja? Kako je mogu?e da pru?aoci usluga ne obavljaju kvalitetno usluge koje su im dodijeljene od strane gra?ana i vlasti? Za?to vlasti ne sankcioni?u davaoce usluga zbog njihovog neuspjeha u pru?anju usluga koje gra?ani pla?aju?

?ta to omogu?ava ovim negativnim faktorima da ulaze u interakciju jedni s drugima i doprinose brzoj degradaciji urbanih susjedstava?

Detaljnije...

Poziv organizacijama civilnog dru?tva i gra?anima Bosne i Hercegovine za u?e??e u procesu javnih konsultacija

23. 05. 2013.

Upozoravamo organizacije civilnog dru?tva i gra?ane iz cijele Bosne i Hercegovine da predlo?ene odredbe izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, u su?tini, predstavljaju uvod u usvajanje Zakona o zabrani pristupa informacijama u BiH.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je na svojoj web stranici 10.05.2013. objavilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i time ostavilo mogu?nost da javnost dostavi svoje komentare na Prijedlog do 31.05.2013.

Analizom Prijedloga od strane vi?e organizacija civilnog dru?tva u BiH, utvr?eno je da predvi?ene izmjene Zakona idu na ?tetu ostvarivanju prava na informacije, donose krajnje ograni?avaju?e odredbe u pogledu informacija koje sadr?e li?ne podatke, ukidaju test javnog interesa, te Zakon o slobodi pristupa informacijama u su?tini pretvaraju u Zakon o zabrani pristupa informacijama.

Obzirom da se radi o osnovnom mehanizmu kojim se ostvaruje pravo na pristup informacijama, Prijedlog novog Zakona ovo pravo izuzetno ograni?ava uvo?enjem principa automatizma, kojim se zabranjuje pristup svim informacijama koje sadr?e li?ne podatke, osim u pogledu nekoliko izuzetaka. Ovakvo postupanje drasti?no se razlikuje od dosada?njeg principa, kojim je dozvoljen pristup svim informacijama, osim u nekoliko izuzetaka, a i u tim slu?ajevima se morao provoditi test javnog interesa.

Na ovaj na?in, Zakon ?e zatvoriti put pristupu informacijama, a otvoriti dodatni put za korupciju koju ?e biti nemogu?e dokazati ili uo?iti na osnovu konkretnih dokumenata i podataka, a pod krinkom za?tite privatnosti pojedinaca.

Predstavnici civilnog dru?tva, akademska zajednica i stru?na javnost nisu bili pozvani, ni uklju?eni u radnu grupu koja je izradila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, te na ovaj na?in ?elimo dati svoje mi?ljenje o neprihvatljivosti ovakvog zakonskog prijedloga i pozvati institucije na rje?avanje ve? odavno utvr?ene problematike u bh. legislativi o slobodi pristupa informacijama, a na kojoj se dosad nije radilo ? neujedna?enost zakonskih rje?enja na razli?itim nivoima vlasti, preporuke poo?travanja kaznenih odredbi i uspostavljanja nadzornih tijela za implementaciju Zakona.

Pozivamo sve predstavnike civilnog dru?tva, kao i gra?ane-pojedince da Ministarstvu pravde BiH dostave svoje mi?ljenje o Prijedlogu zakona do 31.05.2013. U nastavku se nalazi primjer dopisa, u koji mo?ete unijeti vlastite podatke i dostaviti na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli..

Uz srda?ne pozdrave, va?i:

 • Centar za informativnu dekontaminaciju mladih Banja luka
 • Centar za istra?iva?ko novinarstvo
 • Fond otvoreno dru?tvo Bosne i Hercegovine
 • Fondacija Centar za zastupanje gra?anskih interesa
 • Transparency International Bosne i Hercegovine
 • U.G. Za?to ne, Sarajevo

Primjer dopisa organizacija civilnog dru?tva i gra?ana BiH za proces javnih konsultacija po Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o slobodi pristupa informacijama Ministarstvu pravde BiH

Edapedia - objavljena publikacija "Vodi? za lokalne lidere"

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere ? ?Edapedia? je objavio publikaciju ?Vodi? za lokalne lidere?, namijenjenu novoizabranim na?elnicima BiH op?tina. Osnovu za ovaj Vodi? predstavljaju iskustva i savjeti kolega na?elnika koji su ve? pro?li sli?ne probleme i kroz vlastitu praksu stekli veoma va?na saznanja o izazovima, problemima i na?inima njihovog rje?avanja. Publikaciju mo?ete preuzeti ovdje: http://www.edapedia.net/_Biblioteka/Biblioteka.aspx?ID=311.

Inicijativu Edapedia ? interaktivni centar znanja za lokalne lidere realizuje Razvojna agencija Eda uz podr?ku Fonda otvoreno dru?tvo BiH.

Me?unarodna konferencija o diskriminaciji u Sarajevu

?Kako do efikasne sudske za?tite od diskriminacije? BiH, regija, globalna iskustva?, Sarajevo, 13. juni 2013.

Fond otvoreno dru?tvo BiH i Centar za dru?tvena istra?ivanja Analitika najavljuju me?unarodnu konferenciju o diskriminaciji koja ?e okupiti predstavnike bh. pravosu?a, me?unarodne pravne eksperte i organizacije civilnog dru?tva. U fokusu konferencije je analiza uloge sudova i  drugih aktera u nastojanju da se osigura Ustavom BiH zagarantovano pravo svakog pojedinca na za?titu od diskriminacije. Konferencija ?e se odr?ati u Sarajevu, u hotelu Bristol, 13. juna 2013.

Od 2009. godine u BiH je na snazi Zakon o zabrani diskriminacije. Iako odredbe Zakona donose bitne inovacije u za?titi pojedinaca od diskriminacije pred sudovima, njihova primjena u praksi jo? nije na zadovoljavaju?em nivou. Istra?ivanje Centra za dru?tvena istra?ivanja Analitika pokazalo je, izme?u ostalog, da u praksi sudovi ?esto pogre?nointerpretirajuklju?ne inovacije u parni?nom postupku za za?titu od diskriminacije poput prebacivanje tereta dokazivanja na tu?enog te da se zakonom propisana hitnost anti - diskriminacijskog postupka u pravilu ne po?tuje.

U fokusu najavljene konferencije upravo su lekcije nau?ene kroz prve predmete u ovoj oblasti u BiH, klju?ni problemi prepoznati do danas u procesuiranju diskriminacije te uloga sudova i drugih aktera koji u?estvuju u postupku. Koje aspekte sudske za?tite od diskriminacije treba unaprijediti? Koji su izazovi dokazivanja diskriminacije u sudskom postupku i kako ih prevazi?i? Kakva je uloga pravobranilaca i nevladinih organizacija u za?titi od diskriminacije? Mogu li nam koristiti iskustva zemalja regije i prakse me?unarodnih institucija u ovoj oblasti? 

Na konferenciji ?e u?estvovati eminentni stru?njaci teorije i prakse antidiskriminacijskog prava; predstavnici bh. pravosu?a, Evropskog suda za ljudska prava, te predstavnici regionalnih i  me?unarodnih organizacija koje se bave za?titom ljudskih prava.

Konferencija je dio aktivnosti Anti-diskriminacijskog programa (AD program). AD program  povezuje partnere iz civilnog sektora koji se bave pitanjem za?tite ljudskih prava i borbom protiv diskriminacije, a cilj programa je da se postoje?i pravni i zakonski okvir efektivnije iskoristi za prevenciju diskriminacije i za?titu ?rtava diskriminacije u BiH. Implementaciju programa podr?ava Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Napomene urednicima i urednicama:

 • Konferencija je otvorena za medije. Formalno akreditovanje nije potrebno, ali ako ?elite pratiti cijelu konferenciju ohrabrujemo vas da najavite dolazak kako bismo vam obezbijedili mjesta.
 • Program konferencije dostavljen je u prilogu ove poruke
 • Sa?etak policy izvje?taja  Centra za dru?tvena istra?ivanja Analitika ?Sudska za?tita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rje?enja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti?dostupan je na: http://bit.ly/13g39gt
 • Informacije o AD programu  dostupne su na www.diskriminacija.ba

Za dodatne informacije o konferenciji kontaktirajte:

Mervan Mira??ija

Koordinator pravnog programa

Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

Marsala Tita 19., 71 000 Sarajevo

Phone/fax: + 387 33 444 488

Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli. 

MA in Cultural Policy and Management

University of Arts in Belgrade in cooperation with the University Lyon 2 presents a joint MA programme in Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans).Accredited by the University Lyon 2 and supported by a number of partner universities, professional organisations and guest experts across Europe, it attracts not only students from the Balkan region, but also those coming from Europe and across the world, who are drawn to challenges and who seek an innovative, stimulating and unique study environment. The course is taught in English and French and it has established highly praised international reputation.

 

Application deadlines:

 • June application period: 20th June 2013
 • September application period: 19th September 2013

Directors:     

 • Milena Dragi?evi? ?e?i?, PhD, University of Arts in Belgrade
 • Jacques Bonniel, PhD, Université Lumière Lyon 2

University of Arts in Belgrade in cooperation with the University Lyon 2 presents a joint MA programme in Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans). Accredited by the University Lyon 2 and supported by a number of partner universities, professional organisations and guest experts across Europe, it attracts not only students from the Balkan region, but also those coming from Europe and across the world, who are drawn to challenges and who seek an innovative, stimulating and unique study environment. The course is taught in English and French and it has established highly praised international reputation.

For its excellence in promotion of intercultural cooperation and mediating capacities of culture, the MA in Cultural Policy and Management has been named UNESCO Chair in 2004.

Dragan Klai? Fellowship for regional candidates:

Dragan Klai? Fellowship(student scholarship) is presented in memory of Prof. Dragan Klai?, PhD, theater scholar and cultural analyst. It is supported by the Open Society Foundations and the European Cultural Foundation.

In order to be taken into consideration for the Dragan Klai? Fellowship, nominations must be received together with application documents for the UNESCO Chair in Cultural Policy and Management program.

All regional candidates applying for the UNESCO Chair in Cultural Policy and Management program in both June and September application periods are eligible for the Fellowship consideration, however, the selection of candidates is conducted in September, when the list of accepted students is finalized.

For more information please:  

 1. see this document,
 2. visit: http://www.arts.bg.ac.rs/rektoraten/stud/?id=infobuduci
 3. or contact the programme coordinator directly.

Please feel free to forward this information to any interested parties.

UNESCO Chair in Cultural Policy and Management

MA Interdisciplinary Study Program
University of Arts in Belgrade
Tel: +381 11 2624 281, Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli.

University of Arts in Belgrade
Kosancicev venac 29
11000 Belgrade
Serbia,
www.arts.bg.ac.rs

 
Odr?ana me?unarodna konferencija o diskriminaciji - Saop?enje za javnost

Sarajevo, 13. juni 2013. ? U Sarajevu je odr?ana me?unarodna konferencija o sudskoj za?titi od diskriminacije u okviru Anti-diskriminacijskog programa (AD program) Fonda otvoreno dru?tvo BiH. Da li se Zakon o zabrani diskriminacije usvojen prije ?etiri godine primjenjuje u BiH  i koliko efikasno, klju?na su pitanja o kojima se raspravljalo na dana?njoj konferenciji.

Sudska praksa u oblasti za?tite od diskriminacije iznimno je oskudna u BiH. Iako je diskriminacija naj?e??i oblik kr?enja ljudskih prava u BiH, malo je onih koji se odlu?uju pokrenuti tu?bu. Va?a prava BiH trenutno pred sudovima vode 20 procesa na osnovu diskriminacije. Sudovi u BiH su do danas donijeli pravosna?nu presudu u 3 predmeta. U dva je diskriminacija pravosna?no presu?ena , u jednom slu?aju, tu?ba je odba?ena kao neosnovana.

?Naj?e??e, slu?ajevi se odnose na oblast diskriminacije u oblasti zapo?ljavanja i radnog prava,  obrazovanja i  zdravstva, te mobinga.? Rekao je na konferenciji Ahmet Sal?in, pomo?nik direktora za pravna pitanja iz Va?a prava BiH.

Adrijana Hanu?i?, ekspertica za ljudska prava i autorica izvje?taja Sudska za?tita od diskriminacije u BiH istakla je najzna?ajnije prepreke koje su identificirane istra?ivanjem sudske prakse o ovoj oblasti:
''Zakonske prepreke efikasnijoj za?titi se prije svega odnose na rokove koji su propisani zakonom ? rok za prijavu slu?aja je godinu dana od kada se desio, dok je rok za naknadu ?tete od 3-5 mjeseci. To apsolutno nije u skladu sa EU standardima, kao ni praksom u regiji. Ovaj rok mora biti ili du?i, ili se u potpunost ukinuti. Dalje, tu su i finansijske prepreke. Pravna pomo? dostupna gra?anima i gra?ankama je ograni?ena, pa ukoliko ?rtva nema dovoljno sredstava da anga?uje stru?nu pravnu pomo?, te?ko ?e se odlu?iti da pokrene postupak. Nepoznavanje Zakona, njegovih mehanizama me?u samim gra?anima/kama je tako?er veliki problem u primjeni Zakona. No, Zakon ne poznaje najbolje ni pravosudna zajednica ? tu?ila?tva i sudije?. Hanu?i? dalje navodi da sudovi ?esto pogre?no interpretiraju klju?ne inovacije u parni?nom postupku za za?titu od diskriminacije, poput prebacivanja tereta dokazivanja na tu?enog, te se ne po?tuje zakonom propisana hitnost potupka.

U?esnici konferencije prepoznaju strah i nepovjerenje prema institucijama kao jedan od razloga za?to se gra?ani/ke ne odlu?uju potra?iti za?titu od nadle?nih institucija. 

''Javnost je ?esto antagonisti?ki raspolo?ena prema ?rtvama diskriminacije, posebno jer su to obi?no pripadnici marginalizovanih/manjinskih grupa u dru?tvu'', obja?njava Maxim Fertschman, predstavnik OSF Justice inicijative i jedan od panelista. Iznimno je va?no da se, prije nego ?to se uop?te upuste u sudski proces, ?rtvama diskriminacije omogu?i za?tita i podr?ka od samog po?etka, i tu je uloga nevladinog sektora od presudnog zna?aja,'' navodi on.

Uloga nevladinih organizacija u antidiskriminacijskom sudskom potupku je tako?er analizirana i predstavljena u izvje?taju Borisa Topi?a, jednog od paneliste i pravnog savjetnika Evropskog suda za ljudska prava. Neke od preporuka su da se nevladinim organizacijama omogu?i da zastupaju ?rtve diskriminacije, kao i da im se omogu?i u?e??e u postupku u svojstvu ''prijatelja suda''.

Na kraju, ne treba zaboraviti da je zakon materija koju defini?e ? i mijenja ? sama sudska praksa. ''U tom smislu, uvijek se mo?e i?i i korak dalje,'' napomenuo je tokom svog izlaganja Goran Selenec, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Video materijali (kadrovi sa konferencije  i izvjave u?esnika) dostupni su na ftp://77.74.227.30/diskriminacija. Za pristup materijalima koristite log in podatke:

Username: media
Password: media123

Materijale prije preuzimanja mo?ete pogledati na http://youtu.be/sD49QhsB7bI .

Za dodatne informacije o zaklju?cima konferencije kontaktirajte:

Mervan Mira??ija

Koordinator pravnog programa

Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

Marsala Tita 19., 71 000 Sarajevo

Phone/fax: + 387 33 444 488, Ova e-maila adresa je za?ti?ena od spambotova. Omogu?ite JavaScript da biste je vidjeli. 

U Tuzli je odr?ana panel diskusija o zadovoljstvu gra?ana pru?anjem javnih usluga na lokalnom nivou

 U diskusiji su u?e??e uzeli predstavnici op?ine Tuzla, javnih preduze?a-pru?aoca usluga, vije?nici op?inskog vije?a, predsjednici savjeta MZ i gra?ani. Osnova ove rasprave su bili rezultati istra?ivanja o stepenu zadovoljstva gra?ana op?ine Tuzla javnim uslugama, kao i mjere koje op?ina Tuzla namjerava preduzeti kako bi unaprijedila javne usluge.

Ova panel diskusija je jedna u nizu aktivnosti koje nvo Vesta Tuzla, uz podr?ku FOD BiH implementira sa ciljem pove?anja odgovornosti lokalnih vlasti i pobolj?anja kvaliteta ?ivota gra?ana.
Detaljnije informacije o ovom doga?aju mo?ete dobiti ovdje: http://www.vesta.ba/bs/node/1343.

U Sarajevu je odr?ana konferencija "Kako do kvalitetnijih lokalnih usluga"

Ko je odgovoran za kvalitet i dostupnost javnih usluga u Kantonu Sarajevo? Da li su i u kojoj mjeri gra?ani Kantona Sarajevo zadovoljni javnim uslugama? Da li izabrane vlasti uva?avaju stavove i mi?ljenja gra?ana o kvaliteti javnih usluga? Da li ?e usvajanje kantonalnog Zakona o lokalnoj samoupravi doprinijeti boljem kvalitetu ?ivota gra?ana u Kantonu Sarajevo? Ova su pitanja bila povodom odr?avanja konferencije ?Kako do kvallitetnijih lokalnih usluga?, koju je u okviru programa Lokalna uprava FOD BiH, organizirao Centar za zastupanje gra?anskih interesa (CPI).

Konferenciji su prisustvovali i u diskusiji u?estvovali predstavnici svih op?ina Kantona Sarajevo, predsjedavaju?i vije?a op?ina i zamjenici na?elnika, rukovodioci slu?bi, predstavnici resornih ministarstava, predstavnici organizacija civilnog dru?tva, a od 35 zastupnika koliko ih ima u Skup?tini Kantona Sarajevo, pozivu na konferenciju odazvao se zastupnik Eldar ?omor.

Na Konferencii su predstavljeni rezultati istra?ivanja zadovoljstva korisnika javnih usluga, koje je provedeno 2012. godine, koje je, u okviru 25 jedinica lokalne samouprave u BiH, obuhvatilo i ?est op?ina u sastavu Kantona Sarajevo, gdje je anketirano 3.518 doma?instava. Istra?ivanje je provedeno u okviru projekta ?Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog dru?tva (OCD), gra?ani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga?, kojeg je inicirao i podr?ao Fond otvoreno dru?tvo BiH.

Zaklju?ci istra?ivanja su da su gra?ani/ke u ?est op?ina KS najzadovoljniji uslugama interneta, javne rasvjete, te primarne zdravstvene za?tite. Gra?ani/ke su najnezadovoljniji javnim uslugama zelenila i parkova, javnog prevoza, socijalne za?tite, te uslugama koje se ti?u lokalne putne infrastrukture.

U Kantonu Sarajevo jo? uvijek nije rije?eno pitanje raspodjele nekih od klju?nih nadle?nosti izme?u op?ina, Grada i Kantona Sarajevo. Kako bi se podigao kvalitet pru?anja javnih usluga na lokalnom nivou, u raspravama o podjeli nadle?nosti i modelu pru?anja javnih usluga ne smiju preovladati institucionalni i strana?ki interesi, nego je potrebno voditi ra?una o principima efikasnosti, efektivnosti i jednakog pristupa svih gra?ana javnim uslugama.

Ljiljana ?ehaji?, pomo?nica ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo, govorila je o aktivnostima na usagla?avanju Zakona o lokalnoj samoupravi na kantonalnom nivou sa federalnim Zakonom o principima lokalne samouprave. Pojasnila je da se problemi pri dono?enju kantonalnog zakona sastoje od podjele nadle?nosti izme?u jedinica lokalne samouprave u sastavu Grada Sarajeva i utvr?ivanja nadle?nosti jedinica lokalne samouprave u komunalnoj oblasti u kojoj u KS postoje jedinstvene infrastrukture (voda, kanalizacija, grijanje...), koje ostaju u nadle?nosti Kantona, mada po Zakonu o principima lokalne samouprave, ove nadle?nosti pripadaju op?inama. ?Pored toga, Zakonom o lokalnoj samoupravi utvr?uju se nadle?nosti jedinica lokalne samouprave koje su dosada bile u nadle?nosti Kantona (npr. obrazovanje, parkovi, parkirali?ta...), pa ?e biti obaveza kantonalne vlasti da zakone iz tih oblasti usklade sa ovim zakonom, a nakon toga prenesu poslove i finansijska sredstva za njihovo obavljanje na jedinice lokalne samouprave.?
Na konferenciji je predstavljen i Centar 72 (www.centar72.ba), informacioni sistem razvijen u suradnji CPI-a i Op?ine Ilid?a, koji ?e zvani?no krenuti sa radom polovinom oktobra. U pitanju je alat koji gra?anima/kama treba pomo?i da uspostave komunikaciju s Op?inom Ilid?a, te prijave odre?ene probleme. Gra?anin/ka mo?e prijaviti problem, odabrati slu?bu, objasniti problem koji ?eli prijaviti, locirati ga na karti, uploadati sliku ili video, i poslati zahtjev. Op?ina potom ima 72 sata da reaguje i problemu dodijeli odre?eni status.

Nakon rasprave zadu?en je organizator da formuli?e zaklju?ke i preporuke, te ih dostavi svim u?esnicima u raspravi i zastupnicima u Skup?tini Kantona Sarajevo.

Zaklju?ci i preporuke konferencije

 1. Potrebno je ?to prije donijeti novi Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo usagla?en sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, kako bi se kona?no utvrdile jasne nadle?nosti op?ina, Grada i Kantona Sarajevo;
 2. Zakon o pripadnosti javnih prihoda treba donijeti u ?to je mogu?e kra?em roku, nakon dono?enja novog Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo;
 3. Budu?i da pru?anje usluga koje su gra?ani ocijenili kao nezadovoljavaju?e (javni prijevoz, op?e stanje i odr?avanje zelenih povr?ina i parkova, dostupnost dje?ijih igrali?ta i sportskih terena, odr?avanje lokalnih ulica i puteva, te dostupnost i pravednost socijalne za?tite) zavisi kako od novog kantonalnog zakona o lokalnoj samoupravi tako i od budu?ih sektorskih zakona, proces njihovog dono?enja tako?er treba ubrzati;
 4. Kako bi se unaprijedio kvalitet pru?anja javnih usluga na lokalnom nivou, u raspravama o podjeli nadle?nosti i modelu pru?anja javnih usluga ne bi trebali preovladati uski institucionalni i strana?ki interesi, ve? prije svega treba voditi ra?una o principima efikasnosti, efektivnosti i jednakosti (jednak pristup svih gra?ana javnim uslugama);
 5. U zakonskim i podzakonskim aktima potrebno je jasnije i detaljnije definisati standarde za isporuku usluga npr. odr?avanja zelenih povr?ina, ?i??enja na javnim povr?inama, javnog prijevoza i drugih javnih usluga kojima su gra?ani nezadovoljni;
 6. Tako?er, potrebno je uvesti ili precizirati (ukoliko ve? postoje) odredbe zakonskog okvira koje se odnose na sankcioniranje u slu?aju neadekvatnog pru?anja usluga, kako bi se omogu?ilo da se pru?aoci usluga mogu sankcionisati ne samo zbog eventualne obustave isporuke usluga, ve? i zbog neadekvatnih usluga;
 7. Sistemski informisati gra?ane o tome ?ta je u ovom trenutku nadle?nost lokalnih vlasti, a ?ta ?e biti u nadle?nosti lokalnih vlasti kasnije, nakon dono?enja novog kantonalnog zakona i drugih sektorskih zakona od zna?aja za unapre?enje kvaliteta usluga koje su gra?ani tokom anketiranja ocijenili kao nezadovoljavaju?e;
 8. Tako?er, kantonalne i lokalne vlasti moraju pristupiti sistemskom informisanju gra?ana ne samo o tome ko je nadle?an za isporuku usluga ve? i za nadzor nad uslugama, za sankcionisanje neisporu?enih usluga ili za sankcionisanje prekr?aja kao ?to su npr. naru?avanje javne ?isto?e, uni?tavanje javnog dobra na dje?ijim igrali?tima i zelenim povr?inama, vozilima javnog prijevoza itd.;
 9. Lokalne vlasti trebaju, u saradnji sa gra?anima i organizacijama civilnog dru?tva, raditi na unapre?enju kvaliteta i dostupnosti usluga sa kojima su gra?ani nezadovoljni, a za ?ta i u sada?njim zakonskim okvirima ima jo? dovoljno prostora;
 10. Centar za zastupanje gra?anskih interesa uradit ?e analizu subjektivnih i objektivnih pokazatelja (ne)zadovoljstva gra?ana javnim uslugama u ?est op?ina u sastavu Kantona Sarajevo, na osnovu rezultata istra?ivanja iz 2012. godine, raspolo?ivih strate?kih dokumenata i dokumenata prakti?ne politike, op?inskog bud?eta za teku?u i predhodnu godinu, te rezimea rasprave i zaklju?aka sa ove konferencije. Svrha izrade ove analize je da se utvrdi okvir za uspostavljanje dijaloga izme?u lokalnih vlasti i gra?ana u cilju unapre?enja kvaliteta ?ivota gra?ana u op?inama Kantona Sarajevo, sa posebnim fokusom na mogu?nost unapre?enja usluga sa kojima gra?ani ovih op?ina nisu zadovoljni;
  1. Analiza ?e biti ?tampana u formi bro?ure i dostavljena svim relevantnim akterima;
  2. Potrebno je koncept ispitivanja zadovoljstva gra?ana javnim uslugama integrirati u operativne mehanizme op?ina, ili jo? bolje, sa stanovi?ta objektivnosti i neutralnosti, kroz sistemska rje?enja vi?ih nivoa vlasti.
Budimo odgovorni prema sredini u kojoj ?ivimo

06. i 07.11.2013.godine u op?inama Tuzla i ?ivinice odr?an je drugi krug panel diskusija o stepenu zadovoljstva gra?ana javnim uslugama. S obzirom da je istra?ivanje o stepenu zadovoljstva gra?ana pokazalo najve?e nezadovoljstvo odr?avanjem zelenih povr?ina, kulturom u odlaganju otpada i voluntarizmom u odr?avanju parkova i zelenih povr?ina, obe panel diskusije su bile fokusirane na za?titu okoline. U panel diskusijama su u?e??e uzeli predstavnici op?inskih vlasti, pru?aoca usluga, mjesnih zajednica i civilnog dru?tva.

Kao rezultat diskusija pokrenuta je incijativa ?Budimo odgovorni prema okolini u kojoj ?ivimo?, koja treba neposredno da uti?e na unapre?enje javnih usluga u oblasti komunalne higijene i odr?avanja zelenih povr?ina i parkova.

Pomenute aktivnosti realizuje udru?enje gra?ana ?Vesta? Tuzla uz podr?ku Fonda otvoreno dru?tvo BiH.

Vi?e informacija mo?ete dobiti ovdje: http://www.vesta.ba/bs/node/1420

Demokratija, gra?ani i lokalne politike - priru?nik za lokalne odbornike

Ovaj priru?nik je koncipiran kao edukativno-zagovara?ki instrument s ciljem senzibiliziranja izabranih predstavnika kako bi se unaprijedili mehanizmi neposrednog u?e??a gra?ana u kreiranju i implementaciji lokalnih politika. U fokusu pristupa koji promovi?e ova bro?ura jeste unapre?enje kvaliteta ?ivota gra?ana u BiH op?tinama kroz pove?anje odgovornosti lokalnih vlasti za kvalitet i dostupnost javnih usluga na lokalnom nivou.

Priru?nik je krerian u okviru projekta "Operacionalizacija PULS metodologije u cilju unapre?enja neposredne komunikacije izabranih predstavnika i gra?ana na lokalnom nivou", koji uz podr?ku FOD BiH realizuje razvojna agencija EDA Banja Luka. Publikacija je predstavljena i distribuirana lokalnim odbornicima u op?tinama koje su bile uklju?ene u projekat.

Elektronsku verziju priru?nika mo?ete preuzeti ovdje.

 
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

 

2012


Objavljena zbirka radova "Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u Bosni i Hercegovini"

Media centar Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, objavio je zbirku radova pod nazivom "Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u Bosni i Hercegovini".

Knjiga je nastala kao dio projekta "Participatorne komunikacije - Lokalni mediji i participacija građana u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici", koji su finansirali Fond otvoreno društvo BiH i Local Government and Public Service Reform Initiative iz Budimpešte.

Učešće građana u političkom životu lokalne zajednice i odlukama koje donosi lokalna javna uprava važan je aspekt razvoja demokratije. To je mehanizam za vršenje efikasnog vanjskog nadzora rada vlasti, ali i način za kreiranje javnih politika bliskih stvarnim potrebama građana. Imajući u vidu važnu ulogu informisanja za razvoj participacije, pa tako i za ukupni razvoj demokratije na nivou lokalnih zajednica, ova se publikacija fokusira upravo na elemente i procese odgovorne za valjano informisanje građana unutar lokalnih zajednica u BiH.


Više o publikaciji i samom projektu mozete pronaći na sljedećoj web adresi:
http://www.media.ba/mcsonline/bs/tekst/komunikacija-i-zajednica-gra-ani-mediji-i-lokalna-uprava-u-bih


Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Prvi broj časopisa "Diskursi"

U Sarajevu je nedavno izašao prvi broj časopisa “Diskursi – društvo, religija, kultura”, čije su objavljivanje finansijski podržali Fond otvoreno društvo BiH i Ambasada kraljevine Norveške u Sarajevu. Časopis izlazi dva puta godišnje, a kao izdavač potpisuje se Predstavništvo centra za empirijska istraživanja religija u BiH.

Prvi broj časopisa tematizira pitanje idetiteta i religija, a kao svojevrstan prilog temi (recentnoj i u zapadnoevropskim društvima) objavljeni su tekstovi, između ostalih, Ivana Cvitkovića, Danijela Grujiće, Mile Lasića, Želimira Vukašinovića, Lejle Mušić, Dragoljuba Krnete, Vesne Zuber, itd.

Svaki od navedenih autora problematizira teme identiteta i religije u regionalnom društvenom kontekstu, pozivajući se na autoritete koji su ovaj i slični problemi propitivali u drugim sredinama. Stoga se “Diskursi” mogu okarakterisati i kao pokušaj da se uspostavi uska veza između razmišljanja, praktičnih djelovanja i naučnih otkrića unutar zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, što ga opisuje kao publikaciju regionalnog karaktera i kao vrijedan doprinos aktuelnim analizama postkonfliktnih društava. Također, časopis je otvoren i za suradnju sa autorima drugih jezika, koji zauzimaju drugačiji stav u pristupu određenom problemu.

U napomeni urednika časopisa Želimira Vukasinovića piše da je namjera uredništva da u vremenu ideoloških i ekonomskih tranzicija obnovi mišljenje razlika, svijest o važnosti istinskog dijaloga, ravnopravnosti i razumijevanju odnosa prema drugome, a u kontekstu prepoznavanja vrijednosti demokratskih promjena.

Naziv temata narednog broja je “Multikulturalizam i strah do Drugog”, a zainteresirani/e autori/ce tekstove mogu slati do 1. oktobra 2011. godine, na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Pdf verziju prvog broja časopisa možete preuzeti na adresi: http://www.diskursi.com/

Javni poziv za projekte iz oblasti unapređenja kvaliteta obrazovanja - Odobreni projekti

U periodu između 2. aprila i 10. maja 2011. godine FOD BiH je, u skladu sa Strategijom za Program obrazovanja 2011/12, objavio Javni poziv za projekte usmjerene na unapređenje obrazovnog procesa na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Pri tome je prednost data projektima koji kritički preispituju vrijednosti i ciljeve u obrazovanju, i koji su usmjereni na unapređenje obrazovne politike, strateških dokumenata i akcionih planova.

Također, prednost imaju projekti koje zajednički realizuju dvije ili više organizacija na ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva:

 • Unapređenje odgojno-obrazovne prakse, nastavnih metoda, planova i programa
 • Uklanjanje različitih oblika diskriminacije
 • Jačanje odgovornosti i transparentnosti u obrazovnom sistemu

U okviru predviđenog vremena su se na poziv prijavile 142 organizacije civilnog društva, javne ustanove, institucije i privatne kompanije.

U tabeli koju možete preuzeti ovdje, navedeni su projekti koji su odobreni od strane Upravnog odbora FOD BH 26. maja 2011. godine u skladu sa sljedećim kriterijima:

 1. RELEVANTNOST: Procjena potrebe za projektom
 2. METODOLOGIJA: Koherentnost cjelokupne akcije koja se namjerava poduzeti
 3. BUDŽET: Procjena efikasnosti

Analiza NPP-a: Poziv na javnu raspravu

U proteklih pet mjeseci Radna grupa formirana od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo izvršila je Analizu Nastavnih planova i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje koji su razvijeni u procesu reforme i uvođenja nove odgojno-obrazovne koncepcije. Cilj Analize je bio utvrditi da li su i u kojem obimu principi i ciljevi iz reformskih dokumenata pretočeni u konkretne sadržaje, programske zahtjeve i zadatke u NPP-ima.

Nalazi analize su poslani na adrese svih osnovnih škola u Kantonu Sarajevu, što je zapravo i poziv na četrdesetodnevnu javnu raspravu.  Kao uzorak je odabran po jedan razred iz svake trijade (III, VI i VIII), pri čemu je analizirana cjelovita organizacija i struktura NPP-a, uvođenje kurikularnog pristupa, odgojno-obrazovnih oblasti i razvojnih ciklusa, kao i uvažavanje pedagoških principa savremenog odgojno-obrazovnog sistema i nastavne prakse.

Rezultati analize su pokazali da je reforma provedena samo formalno uvođenjem devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja podjeljenog u tri ciklusa. Suštinski, NPP je zadržao sve karakteristike tradicionalnog programa sa krajnje preskriptivnim sadržajima koji su odvojeni u zasebne predmete i sa dominantno frontalnom metodom rada. Kao takav on ne odgovara ni potrebama bosanskohercegovačkog društva ni specifičnim obrazovnim potrebama djeteta.

Zaključci i preporuke proizašle iz Analize ukazuju na potrebu za restuktuiranjem NPP-a, odnosno izradu novog, savremenog kurikuluma organizovanog kroz trijade i utemeljnog na ishodima učenja.  To prvenstveno znači kreiranje jedinstvenog Okvirnog kurikuluma u kome bi bili definisani svi bitni elementi obrazovnog sistema i koji bi poslužio kao osnova za izradu zajedničkih jezgri, programa za pojedina nastavna područja, kao i školskog i razrednog kurikuluma.

Analizu možete preuzeti ovdje.

Nadamo se da ćete svojim učešćem u raspravi doprinijeti boljem, efikasnijem i bržem rješavanju problema.

Svoje primjedbe, odgovore, reakcije i prijedloge možete poslati na e-mail adrese:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Demokratsko građanstvo i ljudska prava u školama

U Zagrebu je u četvrtak (30. juna) održan regionalni seminar Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u regiji: od teorije do prakse, uz organizaciju Centra za ljudska prava iz Zagreba i East East programa Fonda otvoreno društvo BiH.

Učesnici seminara bili su predstavnici nadležnih ministarstava obrazovanja, agencija, organizacija civilnog društva zemalja u regiji, kao i stručnjaci u području obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava.

Uvodni dio seminara bio je rezervisan za učesnike koji su dali kratak pregled stanja u zemljama regiona, dok je drugi dio bio otvoren za tematske rasprave, diskusiju i zajedničke preporuke.

Istraživanje prof. dr. Vedrane Spajić Vrkas Znanje, stavovi o obrazovanju za građanstvo i politička kultura srednjoškolaca u BiH, Hrvatskoj i Srbiji dalo je potvrdu da predmet “Građansko obrazovanje i ljudska prava” najbolji tretman ima u BiH, gdje se u obrazovnom sistemu sprovodi desetak godina, dok je interes za ovu oblast najmanji u Hrvatskoj. O tom problemu govorila je i načelnica Odjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Marija Ivanković, koja je podvukla kako će ovaj predmet od septembra biti obavezan i u Hrvatskoj.

Na seminaru su govorile i Enesa Kadić (šefica Divizije za obrazovanje manjina, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, Kosovo), Emina Bužinkić (predsjednica Mreže mladih Hrvatske), Radmila Gošović (Grupa Most, Srbija), kao i Sasho Alushevski (Centar za ljudska prava i razrješenje konflikata, Makedonija), Iva Zenezerović (CMS, Hrvatska), Vesna Ilić (Udruženje za razvoj građanskog vaspitanja i obrazovanja za demokratiju, Srbija), Sedžida Hadžić (Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, BiH), te Ljupka Noveska i Katerina Mitrevska (Mladinski obrazovni forum, Makedonija).

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva institucija, organizacija civilnoga društva te akademske zajednice u području rada na obrazovanju za demokratsko građanstvo (ODG), na seminaru je predloženo nekoliko zaključaka, koji bi mogli pospješiti građansko obrazovanje i učenje o ljudskim pravima u zemljama regije:

 • Uvođenje ODG-a mora biti kontinuirani, strateški i dugoročni cilj svih vlada, u skladu sa međunarodnim obavezama i preporukama;
 • Uvođenje ODG na sve razine obrazovanja, čime bi se spriječili razni oblici diskriminacije i kršenja ljudskih prava;
 • Pri uvođenju ODG-a u obrazovni kurikulum treba osigurati principe koji će garantirati uspješnost izvođenja nastave, a oni se odnose na sveobuhvatnost procesa, odnosno na postupnost koja će doprinijeti stručnom usavršavanju
 • Uspješno uvođenje ovih sadržaja ne može se ostvariti bez osiguranja dodiplomskog obrazovanja iz ove oblasti, te kontinuirane mentorske potpore nastavnicima i stručnom osobolju.

Seminar je umnogome potvrdio važnost uvođenja ovog predmeta u škole, a učesnici su imali priliku razmijeniti iskustva i upoznati se sa stanjem u zemljama regiona.

Nacrt analize stanja Lokalne samouprave u BiH

Analiza koja slijedi predstavlja prvi, tekstualno najintenzivniji, dio projekta «Kreiranje strategije razvoja lokalne uprave i samouprave u Bosni i Hercegovini od strane ključnih domaćih aktera».

Ovaj projekat, započet krajem 2004. godine, nastoji da ostvari sljedeće ciljeve:

 • Postavljanje kompleksa pitanja razvoja lokalne uprave i samouprave među prioritetna pitanja reforme javne uprave u BiH;
 • Kreiranje nedostajuće cjelovite, sistemski zasnovane i opšteprihvaćene strategije razvoja lokalne uprave i samouprave u BiH;
 • Stvaranje vodećeg jezgra ključnih domaćih aktera (vodećih opštinskih uprava, nevladinih organizacija, domaćih praktičara i stručnjaka koji već prednjače u uvođenju principa dobre uprave) kao ključne snage za kreaciju i implementaciju strategije;
 • Uspostavljanje kvalitativno novog pristupa u politici i praksi kreiranja rješenja za lokalni nivo u BiH ("bottom up" umjesto "top-down").

Poseban cilj je osiguranje zvaničnog prihvatanja tako razvijene strategije od strane relevantnih domaćih i međunarodnih institucija. Analiza stanja lokalne uprave i samouprave u BiH je, iz perspektive projekta, prvi važan, bolje rečeno temeljni, dokument u nizu. Odmah nakon nje i iz nje, izvodi se SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji za razvoj lokalne uprave u BiH), kao most između sadašnjeg i željenog stanja. Na SWOT analizi izgradiće se strateški plan razvoja lokalne uprave i samouprave u BiH, sa vizijom razvoja i misijom, strateškim i operativnim ciljevima, te programima i projektima čija konsistentna implementacija treba da dovede do ostvarivanja zacrtanih strateških ciljeva i vizije razvoja.

Potom će strateški plan biti pretočen u plan implementacije sa akcionim planom. Konačno, posebno će biti razvijen plan javnog zagovaranja i promocije strategije.

Da pregledate/preuzmete analizu, kliknite ovdje.

TV serijal za djecu “Čiji su anđeli” Poziv na festival dječijeg filma u Minhenu

Edukativni televizijski serijal “Čiji su anđeli”, realiziran od strane Genesis Project-a iz Banja Luke, a uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH, uvršten je u program 25. festivala edukativnog dječijeg televizijskog programa “PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL” iz Minhena

Serijal je okarakterisan kao “izvrstan televizijski proizvod za djecu”, te će biti prezentiran u katalogu “Quality in Children's TV Worldwide 2011/2012”.

Serijal je nedavno premijerno prikazan na domaćim tv stanicama, a osim što će biti emitovan u Minhenu, na Festival su pozvani i predstavnici Genesis Project-a iz Banja Luke, kao i učesnici u projektu.

Serijal “Čiji su anđeli” pokrenut je s ciljem da se mlađim gledaocima ponudi kvalitetan sadržaj, edukativnog karaktera, a osmišljen je kao film u kojem dvoje mladih ljudi pokušava odgovoriti na pitanje “čiji su anđeli”. U traganju za odgovorom susreću dvojicu naučnika koji ih, citirajući enciklopedije i naučna djela, upućuje na odgovor. Tako se, iz epizode u epizodu, upoznaju religijske kulture u BiH, te se poziva na kategorije morala, dobra i odgovornosti.

Poziv na “Prix Jeunesse International” festival je pravi pokazatelj da je serijal uspio i da je mladim gledaocima ponudio alternativu na domaćim tv stanicima.

Krizni fond - Pomoć romskim obiteljima

Usljed vanredne situacije izazvane obilnim snježnim padavinama, Fond otvoreno društvo BiH je odlučio pomoći ugroženim romskim obiteljima. U Živinicama je za 92 romske porodice distribuirano 2.200 kilograma brašna, 90 litara ulja, šećer, sol, tjestenine, kvasac, riža, itd.

Za nesposobne i nepokretne podijeljen je pribor za njegu, dok su za starije i djecu kupljeni lijekovi. Akcije će se u narednom periodu provesti još u romskim zajednicama u Kiseljaku kod Tuzle (za 33 romske obitelji), Mosniku (26), Crvenim Njivama (20), Tuzli (40), Gradačcu (30), Poljicama kod Lukavca (27), Olanovici kod Kalesije (15), Omerovićima kod Kladnja (10), Ćeliću (10) i Banovićima za 15 romskih obitelji.

Pomoć je izvedena u saradnji sa liderima romskih udruženja iz svih općina Tuzlanskog kantona. Na račun marketa BINGO D.O.O. je uplačeno 8.986 KM, dok je isti odobrio besplatan prevoz do dogovorenih lokacija u svim općinama gdje žive Romi. Sredstva su obezbijeđena iz Kriznog fonda.

Novi broj i deset godina Sarajevskih sveski

“Krenuli smo u projekat, a sada smo nezaobilazna činjenica, počeli smo s idejom o regionalnom časopisu, a sada smo najtraženiji i najkvalitetniji regionalni časopis”, rekla je Vojka Smiljanić-Đikić, izvršma urednica časopisa Sarajevske sveske povodom promocije novog i obilježavanja desetogodišnjice od objavljivanja prvog broja.

O projektu, njegovom razvoju i postignućima govorili su članovi Redakcije Zdravko Grebo, Enver Kazaz, Senadin Musabegović, Marko Vešović i Boro Kontić, podvlačeći važnost projekta, kako za akademsku zajednicu, tako i za društvo u cjelini, uključujući sve njegove aktere.

“U početku je bilo naporno. Radili smo bez širokog kruga saradnika, autora, bez konstantne podrške, ali smo uspjeli i sada smo svjesni kvaliteta, težine ideja i važnosti tekstova”, nastavila je Smiljanić-Đikić, koja se zahvalila svim partnerima, donatorima i autorima, bez kojih časopis ne bi pretrpio deset godina izlaženja.

Sarajevske sveske su u javnosti prisutne, između ostaloga, i uz stalnu podršku Fonda otvoreno društvo BiH, u čije je ime prisutne pozdravila i izvršna direktorica Dobrila Govedarica, koja je, također, naglasila važnost ovog časopisa u kontekstu raspada Jugoslavije i formiranju novih ideja i mreže saradnika na nivou regije.

Postignuća Sarajevskih sveski pozdravili su i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bose Hedberg, šef Misije OSCE-a u BiH Fletcher Burton, predstavnica Delegacije EU i EUSR-a u BiH Natalia Dianiskova.

Posljednji broj Sarajevskih sveski je ujedno i dvobroj (35, 36), a tematizira psovku kao jezički, društveni i psihološki fenomen.

Privremeno radno angažovanje 60 nezaposlenih lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje

Projekat „Uređenje korita rijeka Gomjenice, Miloševice, Puharske i kanala Berek u opštini Prijedor“, o čijoj je realizaciji danas potpisan ugovor, predviđa radno angažovanje 60 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Ugovor o realizaciji projekta koji će trajati 60 dana i čija je vrijednost 126.084 KM, u Prijedoru su potpisali predstavnici Fonda otvoreno društvo BiH, prijedorske opštine i izvođača radova građevinskog preduzeća „Unijat M“.

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao je da je projekat predviđen Strategijom razvoja opštine kako bi se prevazišli negativni efekti ekonomske krize i ublažio najveći problem – nezaposlenost. „Opština u projektu učestvuje sa 30.000 KM. Za nas su značajna dva aspekta projekta – jednom broju nezaposlenih Prijedorčana biće omogućeno da steknu dohodak, a s druge strane svi stanovnici koji žive pored vodotoka dobiće zdraviju i čistiju sredinu s obzirom na to da svi ovi vodotoci prolaze kroz centar grada“, naglasio je Pavić.

Projekat je definisan u saradnji sa opštinom, Centrom za socijalni rad i Fondom za zapošljavanje koji su pomogli da budu identifikovane osobe sa biroa kojima je ovakva vrsta privremenog radnog angažovanja najpotrebnija. Privremenim radnim angažovanjem osoba sa evidencije opštinskog Biroa za zapošljavanje biće ostvarena 22.103 radna časa. Na ime angažovanja radne snage biće isplaćeno 86.200 KM od ukupne vrijednosti projekta.

Prijedor je, uz još 19 opština u BiH, identifikovan kao korisnik sredstava Fonda otvoreno društvo BiH, s obzirom na visok nivo nezaposlenosti i relativno nizak nivo privrednih aktivnosti. 

Puls demokratije – printano izdanje

Puls demokratije podrazumijeva tekstove mladih autora koji na drugačiji način promišljaju aktuelnosti u društvu, te daju drugačiju sliku stanja. Pod sloganom “zajednica neistomišljenika”, Puls od ove godine izlazi i u printanoj verziji, jednom mjesečno, kao dodatak reviji “Gracija”.

Prvi, martovski broj, posvećen je rediteljskom prvijencu Angeline Jolie, “U zemlji krvi i meda”, o kojem, na različite načine i iz različitih uglova, govore mladi ljudi uz napomenu da je njihova pažnja usmjerena na reakcije koje je ovaj film izazvao u regionu.

Tako se na jednom mjestu pojavljuju tekstovi koji problematiziraju pitanje traume u umjetnosti, kao i tekstovi s osvrtom na dnevno-politička pitanja.

Printanim izdanjem, ali i svojim dosadašnjim radom, Puls demokratije otvara prostor mladim ljudima koji daju komentar na društvenu svakodnevnicu.

Svi tekstovi Pulsa demokratije dostupni su na http://puls.osfbih.org.ba.

Građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga

Početkom aprila otpočelo je sprovođenje ankete/istraživanja stepena zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou u 25 bh. opština. Anketa/istraživanje se realizuje u okviru projekta „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga“, koji je pokrenuo i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Osnovni cilj ovog projekta je povećanje odgovornosti i efikasnosti lokalnih vlasti u BiH u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana. Projekat se realizuje u partnerstvu sa razvojnom agencijom Eda – Banja Luka, Centrom za promociju civilnog društva – Sarajevo, Centrom za menadžment, razvoj i planiranje – Doboj i Agencijom lokalne demokratije – Mostar. Projektom je planirano ispitivanje stepena zadovoljstva građana, kvalitetom i dostupnošću javnih usluga na lokalnom nivou u sljedećih 25 BiH opština: Novo Sarajevo, Centar, Novi Grad, Ilidža, Stari Grad, Vogošća, Brčko, Zenica, Visoko, Srebrenik, Živinice, Bosanska Krupa, Tuzla, Zvornik, Travnik, Prijedor, Teslić, Derventa, Modriča, Maglaj, Gračanica, Šamac, Mostar, Konjic i Jablanica.

Ovo ispitivanje će se izvršiti prema metodologiji „PULS – Poboljšanje usluga lokalne samouprave“, posebno razvijenoj za ove namjene. Rezultati ispitivanja će biti prezentirani javnosti i donosiocima odluka kako bi se pokrenula javna debata i unaprijedio proces kreiranja javnih politika na lokalnom nivou usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života građana.

Školegijum - novo zbirno izdanje

Analiza Nastavnog plana i programa za devetogodišnje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, analiza sadržaja udžbenika, reportaže iz škola u Blagaju i Doboju, satira i fotokritika, crteži i crtice iz školske prakse, sve to možete pročitati u novom, trećem, zbirnom izdanju Dvolista za pravednije obrazovanje Školegijum (prvo polugodište 2011/2012).

Tekstovi u ovom izdanju zapravo su odabrani prilozi koji su se u prvoj polovici tekuće školske godine pojavili na Onlistu za školsku praksu www.skolegijum.ba, te predstavljaju nastavak dosadašnjeg rada redakcije i saradnika, s idejom da se ukaže na loše i dobre prakse obrazovnog procesa.

Novi Školegijum, između ostaloga, donosi i pregled novinskih vijesti koje se tiču obrazovanja, kao i izbor tekstova iz Zbornika radova “Škola koju volim”.

Kao i svako do sada, i ovo izdanje je distrubirano na adrese svih osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, kao i na adrese svih nevladinih i državnih institucija koje se bave obrazovnim politikama.

PDF izdanje možete preuzeti ovdje, a ranija izdanja na ovom linku.

POLICY FELLOWSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 2012 - CALL FOR APPLICATIONS

A “Policy Development Fellowship Program" has been launched by the Open Society Fund BiH (OSF) in 2004. The main goal of the Policy Development Fellowship Program is to improve BH policy research and dialogue and to contribute to the development of a sound policy-making culture based on informative and empirically grounded policy options.

In 2012, OSF BH will support research within the following policy topics:

 • Cultural practices/policies and social change in Bosnia and Herzegovina

Philosopher Theodor Adorno wrote that ”culture suffers damage when it is planned and administrated, when it is left to itself, however, everything cultural threatens not only to lose its possibilities of effect, but its very existence as well.” The recent crisis of major cultural institutions in Bosnia and Herzegovina is the last but not the least evidence of marginalization of arts and culture in public policies at all levels of government.
This policy topic encompass wide areas of enquiry: What standards and principles have governed public policies and practices in the field of arts and culture and what should be changed? What are the most appropriate public funding models for arts and culture? Is there any capacity to foster creative industries or cultural tourism? What role can culture play in reintegration of the country and does anybody care?

 • Gender equality in Bosnia and Herzegovina – In matter and manner

Despite the existence of the relatively progressive legal framework in the field of promoting and protecting women's human rights that is in effect for several years now in Bosnia and Herzegovina, discrimination against women in different spheres is widespread. To mention but a few: women in BiH do not have equal opportunities to participate and are underrepresented in political decision-making within the legislative, executive and judicial authorities; women’s access to the labor market is limited and consequently they make the most of the unemployed population; the recent OSCE monitoring report on sentencing in domestic violence criminal proceedings revealed low capacity of judiciary to protect victims of violence let alone to contribute to preventing domestic violence.
What policies should be employed in order to strengthen gender equality and reduce gender based discrimination beyond the pure norm?

Full text of the Call for Applications is available here.

The deadline for submitting applications is April 20, 2012.

Okončan projekat privremenog radnog angažovanja za 42 nezaposlene osobe u općini Prozor-Rama

Predstavnici Fonda otvoreno društvo BiH i općine Prozor-Rama su 13.06.2012.godine izvršili zvaničnu primopredaju dva radno-intenzivna projekta, kojima je omogućeno privremeno radno angažovanje za 42 nezaposlene osobe, registrovane na lokalnom birou rada. Oba projekta su finansirana iz sredstava Kroznog Fonda i općinskog samodoprinosa. Više informacija možete naći na http://www.prozor-rama.org/press-764-Ureden_park_u_Prozoru.aspx#id=tag .

Potpisan ugovor o realizaciji radno-intenzivnog projekta u općini Čelić

Predstavnici Fonda otvoreno društvo BiH i općine Čelić potpisali su ugovor o realizaciji radno-intenzivnog projekta u općini Čelić.

Projekat obuhvata izvođenje sljedećih radova na nekoliko lokacija:

 • uređenje pješačke staze “Šarena meraja-Begova voda-Humačko jezero”, i
 • izgradnja mosta na rijeci Šibošnici, uređenje obale rijeke Šibošnice i platoa Šarene meraje.

Vrijednost projekta je 48.895 KM, od čega je FOD BiH iz sredstava Kriznog Fonda obezbijedio 37.758,44 KM, dok je općina Čelić iz vlastitog budžeta osigurala 11.226,56 KM. Kroz ovaj projekat će biti obezbijeđeno privremeno radno angažovanje za 20 nezaposlenih osoba sa evidencije lokalnog biroa rada, u trajanju od 45 dana. Izvođač radova je lokalna NVO “UNITED” Vražići-Čelić.

Otpočeo radno-intenzivni projekat u opštini Višegrad

Upravni odbor FOD BiH je odobrio finansiranje radno intenzivnog projekta u opštini Višegrad, koji treba da omogući privremeno radno angažovanje za oko 40 nezaposlenih osoba sa evidencije lokalnog biroa rada. Projekat se treba realizovati u periodu od dva mjeseca, a finansira se iz sredstava Kriznog Fonda i budžeta opštine. Više informacija je dostupno ovdje.

Prilika za nezaposlena lica u općini Kalesija

Predstavnici Fonda otvoreno društvo BiH, općine Kalesija i izvođača radova (d.o.o. “KUWing”, Kalesija) potpisali su ugovor o realizaciji radno-intenzivnog projekta, čija je osnovna svrha da u relativno kratkom vremenu omogući privremeno radno angažovanje i stvaranje dohotka za osobe sa evidencije lokalnog biroa za zapošljavanje, koje su najviše izložene negativnim uticajima ekonomske krize.

Projektom će biti obuhvaćeno uređenje izletišta ’’Grabik’’ Kalesija i prokres puta za Zelinu. Kroz ovaj projekat treba biti ostvareno 12.500 radnih sati kroz privremeno radno angažovanje osoba sa evidencije lokalnog biroa rada, čime će 52.000 KM biti upotrijebljeno za privremeno angažovanje radne snage. Planirano je da se projekat realizuje u periodu od dva mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 108.649,90 KM, od čega je 82.709,13 KM obezbijedio Fond otvoreno društvo BiH, dok je općina Kalesija obezbijedila 25.940,77 KM.

Projekat u općini Kalesija se finansira iz sredstava Fonda za hitne namjene Fonda otvoreno društvo BiH. Općina Kalesija je, uz još 19 BiH općina identifikovana kao korisnik sredstava ovog Fonda, s obzirom na visok nivo nezaposlenosti i nizak nivo privrednih aktivnosti.

Veliki interes nezaposlenih osoba za MILP projekat u Novom Gradu

Veliki broj nezaposlenih osoba sa evidencije lokalnog biroa rada u opštini Novi Grad izrazio je spremnost da bude privremeno radno angažovan kroz radno intenzivni projekat MILP, koji se finansira iz sredstava Kriznog Fonda. U saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje biro Novi Grad, sačinjen je spisak od 70 lica koja mogu biti angažovana na realizaciji ovog projekta.

Projektom su obuhvaćeni uređenje izletničke zone „KULA“ i uređenje dijelova obala rijeka Sane i Une. Projektom će biti ostvarena 13.154 radna sata kroz privremeno radno angažovanje osoba sa evidencije lokalnog biroa rada, čime će 51.340 KM biti upotrijebljeno za privremeno angažovanje radne snage.

Planirano je da se projekat realizuje u periodu od dva mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 99.416,50 KM, od čega je 76.474,23 KM obezbijedio Fond otvoreno društvo BiH, dok je opština Novi Grad obezbijedila 22.942,27 KM.

Program podrške obrazovanju - Nacionalizam i obrazovanje: studija slučaja BiH

”Nacionalizam i obrazovanje: studija slučaja Bosna i Hercegovina” Midhata Kape jedan je od rijetkih istraživačkih radova koji daje pregled obrazovanja i školstva u Bosni i Hercegovini od doba osmanske okupacije do danas, pa je, uz sve druge pohvale, i zbog toga zaslužio da bude ukoričen i ponuđen kao nezaobilazna literatura budućim istraživačima.

Akcenat u radu stavljen je na period novije historije, odnosno na recentne politike unutar obrazovnog sistema, kao i na period koji im je prethodio. Istraživanje obuhvata odnose između ”obrazovanja za sve” i ovdašnjih etnonacionalističkih politika, te nudi modele kroz koje se taj odnos može prevazići.

Školegijum - Zbirno izdanje br. 4

Dragi učenici, nastavnici, roditelji, uposlenici škola, zavoda i ministarstva - imate priliku čitati novo zbirno izdanje Školegijuma. Ovaj put su ukoričeni tekstovi nastajali tokom drugog polugodišta školske 2011/2012. godine, a neki od njih su ovdje i prvi put objavljeni.

Možete pročitati kako je izgledao jedan čas istorije na brdu Žuč, šta nude web stranice ministarstava obrazovanja, kako nam je bilo u Kaknju, Kijevu i Srednjem…Objavljujemo i tekst o nacionalizmu u čitankama, a pišemo i o greškama u udžbenicima koje su promakle autorima, urednicima, recenzentima.

Tu je tekst pod nazivom “Biblija u nastavi književnosti”, kao i tekst o priznavanju diploma “Mobilnost na čekanju”.

Ukinuli smo i dvije škole pod jednim krovom, te smo objavili i naš doprinos polemici oko slučaja “Fatimir Alispahić”.

I u ovom broju “Slik&Slika” (zgodno za postera).

Opet smo u printanim medijima pronašli zanimljive, šokantne i inspirativne naslove iz oblasti obrazovanja, te napravili kolaže.

Ovaj put dajemo pregled recentnih razgovora, tekstova i knjiga o obrazovanju.

I sve to uz zanimljive i prepoznatljive ilustracije.

Kao i svaki do sada, i ovaj broj očekujte u Vašim školama, u Vašim kabinetima i Vašim domovima. Čitajte Školegijum! Ne dozvolite da savjest miruje!

Četvrti zbirni broj Školegijuma možete preuzeti ovdje.

P. S.

Iako smo dobili pismo u kojem nam se jasno poručuje da naredni broj ne šaljemo u Prijedor, u OŠ “Desanka Maksimović”, mi ćemo to opet uraditi jer nismo dobili odgovor na pitanje "ZAŠTO?". A pitali smo.

Uspješno realizovan radno-intenzivni projekat u opštini Novi Grad

Dana 26.10.2012. zvanično je završen projekat "Uređenje izletničke zone Kula i čišćenje dijela obala rijeka Sane i Une“ koji je, u sklopu programa MILP - radno-intenzivnog projekta u BiH, zajednički finansiran od strane Fonda otvoreno društvo BiH i opštine Novi Grad.

Poštovani/e,  

Ovom prilikom Opština Novi Grad u svoje ime, kao u ime izvođača radova KP ,,KOMUS“ Novi Grad, želi da izrazi svoje zadovoljstvo i zahvali se Fondu otvoreno društvo BiH za saradnju u Radno-intenzivnom projektu – MILP.

Prije svega, želimo da Vam se zahvalimo što ste omogućili implementaciju projekta ,,Uređenje izletničke zone "Kula" i čišćenje dijela obala rijeka Sane i Une, te prepoznali Opštinu Novi Grad kao relevantog partnera. Implementacija projekta je donijela višestruke koristi kako za direktne učesnike u projektu tako i za lokalnu zajednicu u cjelini. Ovdje, prije svega, mislimo na stvaranje uslova za privremeno zapošljavanje lica koja su se nalazila na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Novom Gradu. Na ovaj način je omogućeno sticanje prihoda za 30 lica u periodu od tri mjeseca.

Pored direktnog socijalnog efekta projekat je također omogućio i uređenje jednog izletišta u blizini grada, a koje se već pokazalo kao ,,pun pogodak“ jer se stanovnici našeg grada već uveliko koriste ovom lokacijom za odmor i rekreaciju. Projektom su također bile obuhvaćene i obale rijeke Une i Sane što je projektu dalo i ekološku dimenziju i putem kojeg su očišćene i uređene obale ove dvije rijeke i na taj način se ponovo obalama rijeka vratio stari sjaj, a sve na zadovoljstvo naših građana, prvenstveno ribolovaca i rekreativaca.   Komunalno preduzeće ,,KOMUS“ A.D. kao izvođač radova posebno ističe pozitivna iskustva u izvođenju radova kao i veliki interes zainteresovanih lica i angažovanih radnika na projektu, što je rezultiralo izuzetno kvalitetno urađenim poslom te pozitivnim reakcijama građana na izvedene radove.

Također, predstavnici izvođača radova izražavaju svoju žalost činjenicom da nisu u mogućnosti da izađu u susret željama angažovanih radnika i nastave saradnju s njima, odnosno omoguće stupanje u radni odnos. Iako su svi privremeno angažovani radnici posao obavljali krajnje profesionalno i odgovorno, predstavnici KOMUS-a naglašavaju da su se posebno istakli njih šestorica, i to četiri radnika tipa zidar/tesar, te dvoje poslovođa sa kojima namjeravaju da i u budućem periodu nastave saradnju.  

Još jednom, u ime Administrativne službe Opštine Novi Grad te u ime izvođača radova KP ,,KOMUS“ A.D., zahvaljujemo se na saradnji i ukazanom povjerenju te izražavamo iskrene nade da ćemo nastaviti saradnju na ovakvim i sličnim projektima.  

Saša Mirić

Samostalni stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata

Opština Novi Grad         

Dvije škole pod jednim krovom (Studija o segregaciji u obrazovanju)

U izdanju Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Asocijacije Alumni Centar za interdisciplinarne studije (ACIPS), a uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, krajem oktobra tekuće godine u Sarajevu je objavljena studija o segregaciji u obrazovanju Dvije škole pod jednim krovom.

Knjiga je sastavljena od priloga čiji autori ovom opštepoznatom fenomenu prilaze iz različitih perspektiva: antroploški, psihološki, istraživački, itd, a svaki od njih daje svoj doprinos u iznalaženju rješenja ovog problema, te ga osuđuju na različitim osnovama.

Predgovor za knjigu napisao je jedan od vodećih antropologa u Evropi Stef Jansen, a objavljeni su radovi Asima Mujkića, Meline Sadiković, Nejre Nune Čengić, Dženane Kalaš, Amara Numanovića, Dženane Alađuz, Adnana Mujkića.

Urednici studije su Saša Madacki i Mia Karamehić.

Knjiga je važan doprinos i vrijedan argument protiv obrazovnog sistema koji sve ove godine odobrava dvije škole pod jednim krovom.

Standardizacija romskog jezika

Sredinom novembra u Sarajevu je u organizaciji Romskog informativnog centra Kali Sara održana konferencija «Standardizacija romskog jezika», kojoj je povod bila istoimena tek objavljena knjiga profesora Rajka Đurića iz Srbije.

Knjiga je tek jedan od pokušaja da se predstavi historija i gramatika romskog jezika, koja će poslužiti kako romskom tako i neromskom stanovništvu na ovom govornom području.

Na konferenciji su svoja iskustva predstavili stručnjaci iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Kosova i BiH. Naglasak je bio na tome da su romska kultura i jezik nezaobilazne činjenice i da im se treba posvetiti mnogo veća pažnja. Rečeno je da obrazovanje i mediji mogu biti ključni faktori u promociji prava romskog stanovništva, ali i prava svih marginaliziranih zajednica.

Izdavanje knjige i organizaciju konferencije podržali su UNICEF i Fond otvoreno društvo BiH.

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.