Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".


REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Otvoreno društvo i njegovi prijatelji. Uzeti zajedno, ova dva dijela inicijative pružaju odličnu i značajnu priliku da se sagleda region i njegovi brojni izazovi, postignuća, poteškoće, neuspjesi, političke i društvene okolnosti – njegova prošlost, sadašnjost i budućnost.

Inicijativa "30 godina" predstavila je svoj obilazak – Virtual Momentum – putujući po Balkanu 2021. godine:

 • 22. april – Priština, Kosovo, domaćin je Kosovska fondacija za otvoreno društvo
 • 6. maj – Ljubljana, Slovenija, domaćin Mirovni institut
 • 18. maj – Skoplje, Severna Makedonija, domaćin Fondacije Otvoreno društvo – Makedonija
 • 10. juni – Sarajevo, Bosna i Hercegovina, domaćin Fonda za otvoreno društvo – Bosna i Hercegovina
 • 14. juni – Zagreb, Hrvatska, domaćin Kuća ljudskih prava Zagreb
 • 17. juni – Beograd, Srbija, domaćin Fondacije za otvoreno društvo Srbija
 • 17. juni – Završna diskusija o budućnosti otvorenog društva na Balkanu

Knjigu možete preuzeti ovdje (engleski jezik).


A REGIONAL COOPERATION MARKING THREE DECADES OF OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN THE BALKANS

The "30 Years" Initiative has provided perspective on three decades, 1991–2021, of the presence and work of the Open Society Foundations (OSF) in the Balkans.It has examined how the unique philanthropic efforts of George Soros, his open society ideas and philosophy persevered during the stormy recent history of the region and how that work is still a moving force, alive and active.The "30 Years" Initiative consists of two complementary components: a virtual tour of seven presentations/discussions on the region, each of which offered a particular perspective on the 30 years – Virtual  Momentum – and the book "30 Years".

Open Society and Its Friends. Taken together, the two parts of the initiative offer an excellent and significant opportunity to look at the region and its many challenges,  accomplishments, difficulties, failures, political and social circumstances—its past, present and future.

The "30 Years" Initiative presented its tour de table – Virtual Momentum – traveling throughout the Balkans in 2021:

 • April 22 – Pristina, Kosovo, hosted by the Kosovo Foundation for Open Society
 • May 6 – Ljubljana, Slovenia, hosted by The Peace Institute
 • May 18 – Skopje, North Macedonia, hosted by the Foundation Open Society – Macedonia
 • June 10 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, hosted by the Open Society Fund – Bosnia and Herzegovina
 • June 14 – Zagreb, Croatia, hosted by the Human Rights House Zagreb
 • June 17 – Belgrade, Serbia, hosted by the Open Society Foundation Serbia
 • June 17 – Final discussion on the future of open society in the Balkans

The book can be downloaded here.

Kritička pedagogija

Obrazovni sistem za koji se zalažemo podrazumijeva znanje, kompetencije i vrijednosti koje će omogućiti mladima da učestvuju u svim aspektima društva, kritički propituju svijet i neposredno okruženje, međusobno surađuju i zajedno uče, razvijaju lični i profesionalni integritet.

Kroz saradnju s pojedincima i partnerskim organizacijama želimo podići svijest društva o temeljnim problemima u obrazovanju i potrebi za profesionalnim djelovanjem i promjenom ukupne obrazovne paradigme.

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >