Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Socijalno ugroženo stanovništvo, u koje spadaju penzioneri, domaćinstva sa niskim primanjima, samohrani roditelji sa više djece, osobe sa invaliditetom su posebno podložni energetskom siromaštvu. Ovaj problem je dodatno izražen u BiH, jer pored sprovođenja energetskih reformi, postoje izražene socijalne posljedice opštih ekonomskih reformi u procesu ekonomske tranzicije.BiH treba definirati pojam energetskog siromaštva, izraditi metodologiju prema kojoj će identifikovati energetski siromašna domaćinstava i kreirati programe pružanja pomoći tim domaćinstvima.

Do tada, nadležne institucije na svim nivoima vlasti trebaju prihvatiti postojanje problema energetskog siromaštva i staviti ga u fokus svojih aktivnosti.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.

Alternativni glasovi

Alternativni glasovi u javnom prostoru naziv je programa kroz koji dajemo podršku civilnim inicijativama, organizacijama i pojedincima koji rade na dekonstrukciji i demistifikaciji etnonacionalnog narativa, preuzimanju kontrole nad javnim dobrima i javnim prostorima u svrhu zadržavanja njihove javne namjene, te zahtijevaju odgovornost u radu javnih institucija i službenika.

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >