OSFLogo tr

O NAMA


 

Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine je nezavisna i neprofitna fondacija koja se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na pricnipima drištvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

 

Organizaciona struktura


  Kancelarija Sarajevo:   Kancelarija Banja Luka:
                                                                                                                          
  Izvršna direktorica: Dobrila Govedarica   Koordinator programa: Bogdan Popović
  Finansijska direktorica: Nermana Karović   Administracija: Amra Abazagić
  Koordinatori programa: Hrvoje Batinić      
    Dženana Trbić      
    Mervan Miraščija      
  IT i  Logistika: Denis Imamović      
  Administracija: Lejla Memić      

 

 

Upravni odbor FOD BiH

  •  Nedim Ademović, Predsjedavajući
  •  Boro Kontić, Član
  •  Amra Bakšić Čamo, Članica
  •  Mario Hibert, Član
  •  Zlatiborka Popov Momčinović, Članica

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

 

Maršala Tita 19/3

71000 Sarajevo, BiH

033 44 44 88 / 0
033 44 44 88 / 202
osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

 

Petra Kočića 53

78000 Banja Luka, BiH

051 32 26 51
amra@osfbih.org.ba
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.