Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Full Agenda of #CSFTirana2023 | “Unlocking Progress: The European Future of the Western Balkans”

 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

 

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>
Tokom 2020. godine osigurali smo pomoć čija je ukupna vrijednost preko 861.000 USD.
Sredstva su dodijeljena za ukupno 43 organizacije i ustanove koje rade s ovim grupama. Pomoć je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.
 
Organizacije koje su dobile sredstva su:
 
Crveni križ Mostar – koji pruža usluge za približno 1.200 socijalno ugroženih korisnika. Zbog pandemije planiran je angažman još 10 volontera čija bi prvenstvena obaveza bila obilazak starijih lica koji žive u prigradskim i ruralnim područjima (nabavka lijekova, hrane, higijene, psihosocijalna podrška i sl);
 
Vermont Brčko – za nabavku i podjelu higijenskih i prehrambenih paketa, kao i paketa za novorođenčad u povratničkim naseljima Distrikta, te osiguranje sredstava za nabavku računara za djecu iz višečlanih porodica;
 
Zemlja djece Tuzla, u sklopu koje djeluje Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici, koji pruža pomoć djeci u nevolji, neovisno od njihove rasne, etničke, socijalne ili bilo koje druge pripadnosti, te pruža savjetodavne usluge ovakvoj djeci i njihovim porodicama;
 
UG "Mozaik prijateljstva" Banja Luka, koji pripremaju i dostavljaju hranu za šire područje Banja Luke, a kojima zbog povećanog broja korisnika, nedostaje sredstava;
 
Narodna kuhinja "Optimisti" Prijedor, koji također pripremaju i dostavljaju hranu, posebno u ruralnim i povratničkim područjima, za nekoliko stotina korisnika;
 
UG "Neven" Prijedor: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica, koji su angažirali, uz mjere higijensko-epidemiološke zaštite, određeni broj svojih korisnika na proizvodnji zaštitnih maski za lice;
 
HO "Partner" Banja Luka, koji, pored usluga i personalne asistencije za veći broj osoba sa invaliditetom i starim licima, odnedavno vrši i dostavu hrane za korisnike koji ne mogu doći u Javnu kuhinju Crvenog križa po svoj obrok;
 
Dom za penzionere i stara lica Prijedor, koji se gotovo u cjelosti finansira iz naknada korisnika, a za koje se predviđa da će biti problematične u narednom periodu, i koji se trenutno suočava sa ozbiljnim nedostatkom zaštitno-sanitetskog materijala za štićenike, ali i osoblje;
 
"Sunce nam je zajedničko" Trebinje – Udruženje u kojem su registrirane 102 osobe uzrasta od jedne do 45 godina, sa različitim oblicima psihičkih i fizičkih smetnji, s kojima članovi udruženja rade na različitim vidovima okupacione terapije;
 
"Tračak nade" Foča – okuplja 65 korisnika (djece i omladine) sa poteškoćama u razvoju iz Foče, ali i općina u okruženju, uključujući i Ustikolinu.
 
Narodna kuhinja Doboj, koja sedmično priprema 300 suhih i 2.000 kuhanih obroka za svoje korisnike, a koji očekuju drastičan porast osoba koji će koristiti njihove usluge.

Također, osigurana je i pomoć za 1.200 najugroženijih romskih porodica iz cijele BiH, koja će se distribuirati putem vaučera za kupovinu hrane i higijenskih potrepština u lancu prodavnica Bingo.

Obezbijeđeno je 100 laptop računara za učenike iz socijalno-ekonomski ugroženih skupina, koji će se distribuirati u Zenici, Tuzli i Sarajevu u saradnji s Institutom za razvoj mladih "KULT".

U vrijeme krize, kao što je ova, Fond otvoreno društvo smatra da samo solidarnošću možemo pomoći svojim zajednicama, naročito onim društvenim grupama koje, nažalost, prve osjete krizu i koje su najranjive. Socijalno distanciranje, neophodno u doba pandemije, najviše pogađa starije osobe i djecu, koje i inače trebaju dodatnu zaštitu i brigu društva.
 
 
Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.

Više >