SAVE THE DATE | Tirana Civil Society and Think Tank Forum, October 14-15, 2023

The Open Society Foundations–Western Balkans (OSF-WB), mandated by the Government of Albania as the current holder of the Presidency of the Berlin Process, and in collaboration with the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) and with the Cooperation and Development Institute (CDI), is organizing this year’s Civil Society & Think Tank Forum 2023 (CSF 2023). 

Više >>

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN WESTERN BALKANS

 OUR WORK IN WESTERN BALKANS

Više >>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM DEŠAVANJA U BANJA LUCI

 Sarajevo; 19.03.2023.

  Sankcionisati sve odgovorne za nasilje nad aktivistima civilnog društva počinjenog u Banja Luci dana

 18.03.2023.

  Fond otvoreno društvo BiH najoštrije osuđuje nasilje organizovano protiv građana i aktivista civilnog društva u Banja Luci, istovremeno pozivajući sve institucije, posebno policijske, tužilačke i sudske vlasti u Republici Srpskoj, na hitnu reakciju, te procesuiranje i sankcionisanje svih odgovornih. Cijelo saopštenje dostupno ovdje.

Više >>

SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA U BiH - PRVI KORAK ENERGETSKE TRANZICIJE

Dokument analizira mjere koje se trebaju realizovati s ciljem suzbijanja energetskog siromaštva u BiH.

Energetsko siromaštvo je jedan od velikih i rastućih društvenih problema u BiH. Liberalizacijom energetskog tržišta došlo je do značajnog porasta cijena energenata, a što značajno otežava socijalnim kategorijama stanovništva pristup osnovnim energetskim uslugama potrebnim za normalne životne uslove (rasvjeta, grijanje, hlađenje, kuhanje i dr.).

Domaćinstva pogođena energetskim siromaštvom ne mogu sebi da priušte rekonstrukciju postojećih objekata uz mjere energetske efikasnosti, zamjenu dotrajalih energetski neefikasnih električnih uređaja, primorana su da koriste neadekvatne sisteme grijanja koji su veoma često štetni po zdravlje i okolinu.

Više >>

REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".

Više >>

Inicijativa "30 godina" pružila je perspektivu za tri decenije, 1991–2021, prisustva i rada Fondacije otvoreno društvo (OSF) na Balkanu. Ispitivala je kako su jedinstveni filantropski napori Georgea Sorosa, njegove ideje i filozofija otvorenog društva istrajali tokom burne novije istorije regiona i kako je taj rad i dalje pokretačka snaga, živa i aktivna.

Inicijativa "30 godina" sastoji se od dvije komplementarne komponente: virtuelnog obilaska sa sedam prezentacija/ diskusija o regionu, od kojih je svaka ponudila poseban pogled na 30 godina – Virtual Momentum – i knjige "30 godina".


REGIONALNA SARADNJA KOJA OBILJEŽAVA TRI DECENIJE FONDACIJA OTVORENOG DRUŠTVA NA BALKANU

Otvoreno društvo i njegovi prijatelji. Uzeti zajedno, ova dva dijela inicijative pružaju odličnu i značajnu priliku da se sagleda region i njegovi brojni izazovi, postignuća, poteškoće, neuspjesi, političke i društvene okolnosti – njegova prošlost, sadašnjost i budućnost.

Inicijativa "30 godina" predstavila je svoj obilazak – Virtual Momentum – putujući po Balkanu 2021. godine:

 • 22. april – Priština, Kosovo, domaćin je Kosovska fondacija za otvoreno društvo
 • 6. maj – Ljubljana, Slovenija, domaćin Mirovni institut
 • 18. maj – Skoplje, Severna Makedonija, domaćin Fondacije Otvoreno društvo – Makedonija
 • 10. juni – Sarajevo, Bosna i Hercegovina, domaćin Fonda za otvoreno društvo – Bosna i Hercegovina
 • 14. juni – Zagreb, Hrvatska, domaćin Kuća ljudskih prava Zagreb
 • 17. juni – Beograd, Srbija, domaćin Fondacije za otvoreno društvo Srbija
 • 17. juni – Završna diskusija o budućnosti otvorenog društva na Balkanu

Knjigu možete preuzeti ovdje (engleski jezik).


A REGIONAL COOPERATION MARKING THREE DECADES OF OPEN SOCIETY FOUNDATIONS IN THE BALKANS

The "30 Years" Initiative has provided perspective on three decades, 1991–2021, of the presence and work of the Open Society Foundations (OSF) in the Balkans.It has examined how the unique philanthropic efforts of George Soros, his open society ideas and philosophy persevered during the stormy recent history of the region and how that work is still a moving force, alive and active.The "30 Years" Initiative consists of two complementary components: a virtual tour of seven presentations/discussions on the region, each of which offered a particular perspective on the 30 years – Virtual  Momentum – and the book "30 Years".

Open Society and Its Friends. Taken together, the two parts of the initiative offer an excellent and significant opportunity to look at the region and its many challenges,  accomplishments, difficulties, failures, political and social circumstances—its past, present and future.

The "30 Years" Initiative presented its tour de table – Virtual Momentum – traveling throughout the Balkans in 2021:

 • April 22 – Pristina, Kosovo, hosted by the Kosovo Foundation for Open Society
 • May 6 – Ljubljana, Slovenia, hosted by The Peace Institute
 • May 18 – Skopje, North Macedonia, hosted by the Foundation Open Society – Macedonia
 • June 10 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, hosted by the Open Society Fund – Bosnia and Herzegovina
 • June 14 – Zagreb, Croatia, hosted by the Human Rights House Zagreb
 • June 17 – Belgrade, Serbia, hosted by the Open Society Foundation Serbia
 • June 17 – Final discussion on the future of open society in the Balkans

The book can be downloaded here.


 

MODELI FINANSIRANJA ENERGETSKE TRANZICIJE U BiH

Dokument daje pregled mogućnosti  i modela koji mogu poslužiti kao osnov za raspravu i odgovor na pitanje: Kako će se finansirati energetska tranzicija u BiH? Između ostalog, dokument sadrži i pregled trenutnog stanja i izvora finansirana...

Više >

MEMORIJALNA PREDAVANJA - Prof. dr. ZDRAVKO GREBO (1947-2019)

Povodom godišnjice smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zdravka Grebe (30. juli 1947. – 29. januar 2019.), Centar za javno pravo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH najavljuje seriju predavanja kojima želi podsjetiti na...

Više >

MEMORIJALNA PREDAVANJA - Prof. dr. ZDRAVKO GREBO (1947-2019)

Povodom godišnjice smrti profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zdravka Grebe (30. juli 1947. – 29. januar 2019.), Centar za javno pravo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH najavljuje seriju predavanja kojima želi...

Više >

Fond otvoreno društvo

Fond otvoreno društvo BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja djeluje u okviru međunarodne mreže Fondacija otvoreno društvo, te se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Kontakt

Maršala Tita 19/3
71000 Sarajevo, BiH
T/F: 033 44 44 88 (0 / 202)
osf@osfbih.org.ba

 

Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.