BOOKSTAN I OSNAŽIVANJE MLADIH KNJIŽEVNIH KRITIČARA

Već šestu godinu u Sarajevu se održava književni festival Bookstan, a u sklopu njega i radionice za mlade književne kritičare. Ove godine radionica se održavala od 4. do 10. jula. Održavanje tih radionica finansijski osigurava Fond otvoreno društvo BiH. Da se radi o nečem dobrom i kvalitetnom govori i činjenica da pojedinim polaznicima i polaznicama ovih radionica ovo nije prvi put da učestvuju na njima. Meliha Hadžimehmedagić je bila 2016., 2019. i ove godine: „Ovo mi je treća godina da dolazim i svaki put imam osjećaj da sam nešto novo naučila“, kaže Meliha. Književnokritičku scenu smatra zatvorenom, a priliku za njeno otvaranje vidi u širenju kruga ljudi koji se njom bave čemu radionice doprinose: „Bilo bi dobro da je malo manje hermetički zatvoren krug ljudi koji se tim bavi i da se otvore više prema književnosti nego jedni prema drugima.“

Više >>

COVID-19: DONACIJE UGROŽENIM I MARGINALIZIRANIM GRUPAMA

Potaknuti krizom izazvanom pandemijom korona virusa, koja je stavila kapacitete bh. društva na veliki test, FOD BiH je odlučio doprinijeti normalnom funkcionisanju društva i pomoći ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama koje najviše osjete ove promjene. Tokom 2020. godine osigurali smo pomoć čija je ukupna vrijednost preko 861.000 USD. Sredstva su dodijeljena za ukupno 43 organizacije i ustanove koje rade s ovim grupama. Pomoć je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.

Više >>

U historijskom muzeju u Sarajevu je 6. 7. održana promocija Priručnika za nastavnike historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini koji nosi naslov „Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti“. Izdavač je EUROCLIO HIP BiH – Udruženje nastavnika historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine, a cijeli projekat finansirao je Fond otvoreno društvo BiH. Autorice i autori su: Edin Veladžić, Slavojka Bešlić Bronza, Bojana Dujković Blagojević, Melisa Forić Plasto, Elma Hašimbegović, Senada Jusić-Dučić, Fahd Kasumović, Marija Naletilić i Edin Radušić.

Radi se o svojevrsnom nastavku Alternativnog kurikuluma za historiju/istoriju/povijest u BiH s podnaslovomDoprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama” koji je objavljen 2019. o čemu smo pisali ovdje. Cilj je bio kroz nastavu historije podučavati o univerzalnim vrijednostima kakve su mir, saradnja, sloboda, solidarnost, odgovornost, jednakost i život i promovirati ih. Razliku između prve i druge knjige objasnila je Bojana Dujković-Blagojević: „Prethodna knjiga je kurikulum kao takav, a ova knjiga je priručnik koji konkretno pokazuje kako taj kurikulum može biti implementiran u nastavi. U pitanju su modeli časa, za svaki razred (šesti, sedmi, osmi i deveti) smo pripremili po dvije nastavne jedinice gdje smo na konkretnim primjerima pokazali kako univerzalne vrijednosti implementirati na času. Ono što je meni naročito milo je što smo se u tom priručniku za nastavnike osvrnuli na procese dugog trajanja u smislu kako neka ideja kroz univerzalnu vrijednost ne prestaje završetkom neke istorijske epohe ili perioda. Recimo, meni je vrlo mila tema ropstva i slobode kao takve kroz koju osvjetljavamo antičko ropstvo u šestom razredu, pa imamo temu ropstva u sedmom, osmom, da bi do devetog razreda došli do Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i problema aparthejda. Imali smo četiri promocije širom BiH s nastavnicima i shvatili smo da je kurikulum kao takav poprilično apstraktan. To je napravljeno za stručnjake i sad vi kao nastavnik trebate sami da postavite ideju i da izvedete taj čas. Ona vama pokazuje 'kostur', a sad, u ovoj knjizi, mi smo na taj kostur nabacili 'meso'. To je konkretan materijal koji vi kopirate i idete s njim u učionicu. Potpuno su definisani ishodi učenja, definisana je tema, dati su istorijski izvori, napisani narativi, postavljena pitanja i predložene aktivnosti za učenike. U knjizi je odrađen cijeli posao pripreme koji bi nastavnik trebao da ima. Dosad su se univerzalne vrijednosti kao takve podrazumijevale i provlačile, a sad su u fokusu.“

prirucnik

Evo kako to izgleda. Prva radionica koju su pripremile Bojana Dujković Blagojević i Melisa Forić Plasto naslovljena je sa „Rat i mir“. Tema je opisana na sljedeći način:

„Tema za cilj ima učenicima predstaviti osnovne pojmove koji se vežu za rat, te istaći sve ono što rat kao sukob dvaju ili više strana nosi. Kroz temu se propituje i antipod rata – mir te ističu pojmovi koji se vežu za mir i promoviraju ga kao vrijednost. Učenici će se upoznati s opisima ratova iz perioda starog vijeka na osnovu historijskih izvora te slikovnog materijala koji se vezuju za navedene opise ratova.“

Ključno pitanje je: „Šta je rat i koje su njegove posljedice? Šta nosi mir za čovjeka i društvo?“

Definisane su i ključne riječi, ciljevi ali i ishodi učenja. Dati su potom slikovni izvori koje učenici trebaju analizirati. Neki od njih su: Prikaz ratnog pohoda Ramzesa II; Opsada Jerusalema 587 g. n. e.; Grčko-perzijski ratovi 499 – 449. pr. n. e. i drugi.

Nastavnik je taj koji te slikovne prikaze pokazuje učenicima kroz Power-point prezentaciju. Učenici u svoje sveske zapisuju riječi koje, po njihovom mišljenju, najbolje opisuju ono što vide na slikama. Potom nastavnik te riječi prepisuje na polovinu table na kojoj je već napisana riječ „Rat“ te s učenicima komentira generalnu sliku koju zapisane riječi kreiraju i kakve emocije izazivaju.

Nastavnik potom svakoj od pet grupa učenika, na koliko su podijeljeni, da po jedan tekstualni izvor s opisom događaja iz nekog rata. Neki od njih su: Opsada Jerusalema iz Biblije; Bitka u Termopilskom klancu iz Herodotove Historije; Kuga u opsjednutoj Atini iz 430. pr. n. e. i drugi.

Učenici iz tih izvora izdvajaju pojmove koji opisuju rat te ukratko daju podatke o kojem ratu je riječ i kada je vođen. Navedeni događaji se potom upisuju na lentu vremena. Svaka grupa potom prezentira svoje rezultate i oni se dovode u vezu s onim što je napisano na tabli.

Nastavnik potom na drugoj polovini table piše riječ „Mir“. Učenici potom pronalaze pojmove koji su suprotni onima koje povezuju s ratom te ih upoređuju i odgovaraju na ključno pitanje ove nastavne jedinice.

To je otprilike model rada i za sve ostale nastavne jedinice.

I kurikulum i priručnik Melisa Forić Plasto, jedna od koautorica obje knjige, ocijenila je kao „alternativu nacionalnim kurikulumima, koji su monoperspektivni i međusobno isključivi“. Multiperspektivnost je ono na čemu su autori priručnika insistirali. Tako su, na primjer, pod temom „Kršćanske redovničke zajednice i islamski polumjesec – bosanski franjevci i osmansko carstvo“ dati spisi o prelascima na islam u osmanskoj Bosni. Neki su pisani iz franjevačke, a neki opet iz osmanske perspektive.

Razlika između pristupa koji predlaže udruženje CLIO i onog koji je zastupljen u nacionalnim programima je i u tom, kako kaže Forić Plasto, što u nacionalnim programima, čak i „tamo gdje se univerzalne vrijednosti i pominju i dijelom promoviraju, uglavnom se vežu za primjere iz opće evropske istorije, dok u nacionalnoj istoriji ti primjeri izostaju“. U priručniku, s druge strane, zanimljiv je primjer radionice za deveti razred pod nazivom „Kada je priroda nemilosrdna, solidarnost je na djelu – Prirodne katastrofe u modernoj historiji Bosne i Hercegovine“. Solidarnost se ispituje na poplavama koje su zadesile BiH 1965. i 2014. te tokom zemljotresa koji je pogodio područje Banja Luke 1969. godine. Radi se o primjerima na kojima se pokazuje da solidarnost prevazilazi sve prepreke bile one političke, nacionalne, vjerske ili bilo koje druge.

Vrijednost priručnika nema samo upotrebnu, obrazovnu i odgojnu vrijednost, već prema riječima prof. dr. Amile Kasumović, jedne od promotorki, ukazuje i na vrijednost humanističkih disciplina: „Mi, na žalost, univerzalne vrijednosti često podrazumijevamo i samim tim potiskujemo negdje u sjenu, u pozadinu, umjesto da ih vrlo aktivno, možda čak i asertivno promoviramo i naglašavamo. To je ono što vidim kao najveću vrijednost ovog projekta. Ovaj projekt ponovo ukazuje na vrijednost humanističkih disciplina koje po meni jesu fundamentalne a u zadnje vrijeme su u defanzivi.“

Radi se, dakle, o priručniku koji osnovnoškolce može učiniti boljim poznavaocima historije, boljim ljudima te, u konačnici, veći broj njih usmjeriti ka humanistici kad budu birali životni poziv. Sve će, naravno, zavisiti od broja nastavnika koji se odluče izvoditi nastavu po predstavljenom modelu.


 

Rezime javne politike - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH: Šta da se radi?

Uprkos preko dvije decenije intenzivnih reformi, većina stručnjaka, pravnika profesionalaca i javnosti slaže se: da su sudije i javni tužioci Bosne i Hercegovine i dalje su zarobljeni. Oni koji žele ostvariti vlastite interese - kako...

Više >

Promocija knjige: Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti

U historijskom muzeju u Sarajevu je 6. 7. održana promocija Priručnika za nastavnike historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini koji nosi naslov „Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti“. Izdavač je EUROCLIO HIP BiH – Udruženje nastavnika...

Više >

Evaluacija podučavanja baziranog na ishodima učenja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2019. godine pokrenulo je Pilot program podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Cilj projekta bio je razvijanje kompetencija nastavnika i unapređenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika. Sve, naravno, u...

Više >

Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH

Publikacija "Je li pravda u Bosni i Hercegovini zaista slijepa? - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH" (Izvještaj) (Report) rezultat je FOD BiH projekta istraživanja problema neprimjerenog utjecaja političkih i ekonomskih elita na rad sudija...

Više >

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne" (bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na monitoringu preko 12.000 konkretnih postupaka javnih...

Više >

Promocija knjige: Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti

U historijskom muzeju u Sarajevu je 6. 7. održana promocija Priručnika za nastavnike historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini koji nosi naslov „Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti“. Izdavač je EUROCLIO HIP BiH –...

Više >

Evaluacija podučavanja baziranog na ishodima učenja

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2019. godine pokrenulo je Pilot program podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Cilj projekta bio je razvijanje kompetencija nastavnika i unapređenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika. Sve...

Više >

Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH

Publikacija "Je li pravda u Bosni i Hercegovini zaista slijepa? - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH" (Izvještaj) (Report) rezultat je FOD BiH projekta istraživanja problema neprimjerenog utjecaja političkih i ekonomskih elita na...

Više >

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne" (bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na monitoringu preko 12.000 konkretnih...

Više >

Fond otvoreno društvo

Fond otvoreno društvo BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja djeluje u okviru međunarodne mreže Fondacija otvoreno društvo, te se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

Maršala Tita 19/3
71000 Sarajevo, BiH
T/F: 033 44 44 88 (0 / 202)
osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

Petra Kočića 53
78000 Banja Luka, BiH
T/F: 051 32 26 51
amra@osfbih.org.ba
Ovaj website koristi kolačiće!

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete s Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.