COVID-19: DONACIJE UGROŽENIM I MARGINALIZIRANIM GRUPAMA

Potaknuti krizom izazvanom pandemijom korona virusa, koja je stavila kapacitete bh. društva na veliki test, FOD BiH je odlučio doprinijeti normalnom funkcionisanju društva i pomoći ugroženim i marginaliziranim društvenim grupama koje najviše osjete ove promjene. Tokom 2020. godine osigurali smo pomoć čija je ukupna vrijednost preko 861.000 USD. Sredstva su dodijeljena za ukupno 43 organizacije i ustanove koje rade s ovim grupama. Pomoć je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.

Više >>

Publikacija "Je li pravda u Bosni i Hercegovini zaista slijepa? - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH" (Izvještaj) (Report) rezultat je FOD BiH projekta istraživanja problema neprimjerenog utjecaja političkih i ekonomskih elita na rad sudija i tužilaca, posebno kada je riječ o suzbijanju korupcije na visokom nivou. Za potrebe istraživanja je pripremljena specifična metodologija koja ispituje proceduralne i institucionalne puteve ostvarivanja neprimjerenog utjecaja, kao i neposrednu praksu i konkretne slučajeve neprimjerenog utjecaja na pravosuđe u BiH.

Projekat istraživanja je proveden uz angažman većeg broja lokalnih istraživača i spoljnih saradnika. Tokom istraživanja, intervjuisano je 13 sudija i tužilaca na svim nivoima pravosudja u BiH, konsultovano je preko 50 različitih studija i publikacija o stanju u pravosuđu, te je obavljeno 27 različitih sastanaka, prezentacija i učešća na lokalnim i međunarodnim konferencijama. Takođe, u istraživanju su korištene 22 priče i materijali Centra za istraživačko novinarstvo BiH, uz njihovu direktnu podršku i ekspertizu.

Izvještaj praktično pokazuje da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini u stanju institucionalne zarobljenosti. Analizom se dokazuje da su vanjski akteri u poziciji da efikasno kontroliraju funkcioniranje pravosuđa, da je vanjska kontrola povezana sa unutrašnjim mehanizmima neprimjerenog utjecaja, te da nedostatak kapaciteta unutar samog pravosuđa zapravo otvara dodatni prostor za zarobljenost pravosuđa. Istovremeno, izvještaj nudi konkretne zaključke i preporuke za prevazilaženje utvrđenog stanja zarobljenosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini.


 

Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH

Publikacija "Je li pravda u Bosni i Hercegovini zaista slijepa? - Izvještaj o zarobljenom pravosuđu u BiH" (Izvještaj) (Report) rezultat je FOD BiH projekta istraživanja problema neprimjerenog utjecaja političkih i ekonomskih elita na rad sudija...

Više >

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne" (bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na monitoringu preko 12.000 konkretnih postupaka javnih...

Više >

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne" (bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na monitoringu preko 12.000 konkretnih...

Više >

Fond otvoreno društvo

Fond otvoreno društvo BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja djeluje u okviru međunarodne mreže Fondacija otvoreno društvo, te se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

Maršala Tita 19/3
71000 Sarajevo, BiH
T/F: 033 44 44 88 (0 / 202)
osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

Petra Kočića 53
78000 Banja Luka, BiH
T/F: 051 32 26 51
amra@osfbih.org.ba
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.