OSFLogo tr

Mit i stvarnost civilnog društva

(Žarko Papić, Tatjana Slijepčević (et. al.), Mit i stvarnost civilnog društva, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, Sarajevo, 2011)

mit i stvarnost civilnog drustvaStudija je urađena u okviru projekta Uloga civilnog društva u jačanju socijalne inkluzije i smanjenju siromaštva, fokusirana je većinom na nevladin sektor i djelomično medije. Civilno društvo i NVO sektor se najvećim dijelom razvijao u periodu 1992.-1995. godine pod utjecajem međunarodne politike. U tom procesu nisu uzete u obzir specifičnosti Bosne i Hercegovine, a to je karakter socijalnog sistema u bivšoj socijalističkoj republici BiH, gdje se od države očekivalo da riješi sve probleme kako građana tako i poslovnog sektora. Slično tome, danas građani BiH očekuju da međunarodna zajednica riješi njihove probleme, a državni lideri i stanovništvo ostaju pasivni. Smanjenje međunarodne pomoći dovelo je do situacije da su se mnogi NVO-i našli u velikim problemima prilikom tranzicije sa međunarodnih izvora financiranja na lokalni. Ako Bosna i Hercegovina hoće da se oslobodi ove kulture ovisnosti, mora postojati radikalna promjena u načinu razmišljanja koja će preferirati organizovani kolektivizam kao način djelovanja.

Analiza u ovoj studiji je praćena holističkim pristupom brojnim problemima kao što su siromaštvo, socijalna isključenost, BiH sistem socijalne zaštite, ranjive grupe, veličina, struktura i izvori financiranja NVO sektora i medija. Na toj osnovi, pristupi su razvijeni tako da mogu ojačati ulogu NVO-a (partnerstvo sa javnim institucijama, umrežavanje NVO-a, neophodne pravne promjene, najbolje prakse u BiH itd.).

 


 

Kuma savremene umjetnosti u BiH

Kuma internacionalni centar za vizualne umjetnosti iz postkonfliktnih društava je bh. neprofitna organizacija. Jedna od aktivnosti koju provodi je Internacionalna ljetna škola. Ovog ljeta druga po redu. Claudia Zini, osnivačica Kume i pokretačica škole. Više >

Poziv za učešće na treningu i finansiranje projekata praćenja javnih nabavki u BiH

Koalicija Balkan Tender Watch-BTW (osnovana 2012, finansira se od strane EU) bori se protiv korupcije s namjerom da na Zapadnom Balkanu stvori čvrstu antikorupcijsku zajednicu. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo iz. Više >

Husnija Kamberović: Nama ne treba bolja prošlost, već bolja budućnost

Udruženje za modernu historiju Sarajevo organizator je trećeg History Festa koji je održan u više bh. gradova od 28. maja do 2. juna ove godine. Održan je niz panel diskusija, promocija knjiga, tribina, radionica. Više >

Poziv za učešće na treningu i finansiranje projekata praćenja javnih nabavki u BiH

Koalicija Balkan Tender Watch-BTW (osnovana 2012, finansira se od strane EU) bori se protiv korupcije s namjerom da na Zapadnom Balkanu stvori čvrstu antikorupcijsku zajednicu. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo iz. Više >

Husnija Kamberović: Nama ne treba bolja prošlost, već bolja budućnost

Udruženje za modernu historiju Sarajevo organizator je trećeg History Festa koji je održan u više bh. gradova od 28. maja do 2. juna ove godine. Održan je niz panel diskusija, promocija knjiga, tribina, radionica. Više >


 

FOD BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

 


 

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

 

Adresa: Maršala Tita 19/3
  71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 44 44 88 / 0
Fax: 033 44 44 88 / 202
E-mail: osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

 

Adresa: Petra Kočića 53
  78000 Banja Luka, BiH
Tel/Fax: 051 32 26 51
E-mail: amra@osfbih.org.ba
Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.
Ok Ne slažem se!