OSFLogo tr

Podrška osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama u vrijeme pandemije

SUMERO je Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine koji je formalno uspostavljen 2000. godine. Brojne projekte implementirao je uz finansijsku podršku OSF MHI (Open Society Fund – Mental Health Initiative) koja je administrirana preko Fondacije Otvoreno društvo BiH.

Sumero je tako od 2012 do 2015 implementirao projekat “Razvoj službi za stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku u FBiH”. Ovaj projekat predstavljao je prvu etapu u procesu deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama (DI proces). U ovoj etapi ključni izazov bio je uspostaviti model servisa podrške koji je s jedne strane usklađen sa UN Konvencijom, pozitivnom praksom i smjernicama iz EU te, s druge strane, usklađen sa domaćim propisima i postavljen na održivim osnovama. Na kraju 2015. godine, Sumero je državi ponudio prilagođena rješenja i alternativu postojećem, institucionalnom vidu podrške.

Nastavkom podrške OSF MHI kroz projekat “Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije u BiH, SUMERO je u periodu 2016-2018 implementirao drugu etapu DI procesa, gdje je u određenim dijelovima zemlje proces praktično pokrenut ili intenziviran kroz povećanje broja korisnika servisa podrške u zajednici, rad na kvaliteti podrške, širenje saradnje s akterima socijalne zaštite itd.  U ovoj etapi predstavili su i model održivosti, kroz preusmjeravanje javnog finansiranja iz ustanova na usluge u zajednici.

Sumero2 Organski uzgoj povrca

U protekle dvije godine, odnosno od početka 2019. godine, 50 novih osoba uključeno je u servise podrške za život u zajednici. Danas je ukupno 135 osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama uključeno u Sumerov program, uz jednak odnos deinstitucionaliziranih osoba i onih za koje je preveniran odlazak u institucije.

 

Broj je velik s obzirom na to da je postignut zalaganjem samo Sumera, ali je mali s obzirom na ukupan broj institucionaliziranih ili onih kojima prijeti institucionalizacija. Odgovornost za to snosi država, tačnije pasivnost struktura vlasti: „Bosna i Hercegovina je prihvatila biblioteku međunarodnih konvencija, povelja i drugih instrumenata o promociji i zaštiti ljudskih prava. Jedna od konvencija koju je BiH, bez ikakvih rezervi i izuzetaka,  potpisala i ratifikovala još 2010. godine jeste UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom garantuje svim osobama sa invaliditetom u BiH, pa tako i osobama s intelektualnim teškoćama, zabranu diskriminacije, nezavisno življenje i uključenost u zajednicu. Na osnovu UN konvencije, država BiH i niži nivoi vlasti su donijeli veliki broj provedbenih akata, zakona, strategija, pravilnika i sl.

 

Međutim, stvarnost ljudskih prava osoba s invaliditetom nam ukazuje da je njihova implementacija neprihvatljivo spora. Jos uvijek je najveći broj osoba s intelektualnim onesposobljenjima u BiH smješteno u institucijama zatvorenog tipa, rasutim širom države, koje im onemogućavaju potpuno ostvarenje zagarantovanih ljudskih prava. Još uvijek izvještaji nadležnih UN komiteta, ali i lokalnih nevladinih organizacija i medija ukazuju na sistematsko kršenje ljudskih prava osoba s intelektualnim poteškoćama. Još uvijek osobe s invaliditetom ne znaju svoja međunarodno priznata prava i obaveze... Ukratko, mislim da smo još uvijek daleko od obavezne jednakosti osoba s intelektualnim poteškoćama i njihovog nezavisnog života u lokalnoj zajednici“, kaže Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo BiH.

 

Sumero3 Pravo na sportKako je veliki broj donatora napustio ovu oblast, zagovaranje za prava osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama je postala većinom aktivnost samih osoba intelektualnim onesposobljenjima (tzv. samozagovaranje) i organizacija koje ih okupljaju, odnosno o ćijim ljudskim pravima se brinu.

„Problem je što je adresara tih zagovaračkih aktivnosti u našoj državi mnogo, radi veoma komplikovane unutrašnje strukture države. Naime, imamo najmanje 20 ministarstva na različitim nivoima koja su direktno nadležna za sve vrste podrške ovoj populaciji i njihovim organizacijama. Da ne spominjemo stalne fluktuacije nadležnih osoba u tim ministarstvima (svaka promjena vlasti dovodi do postavljenja novih ministara i  niže administracije, koje ne interesuju ranije preuzete obaveze). Ipak, posvećen rad organizacija osoba s intelektualnim onesposobljenjima nekako uspijeva, općinu po općinu, grad po grad, ministarstvo po ministarstvo, ubijediti da se pomoć prema njima u nekim lokalnim zajednicama i institucionalizira. Neophodna je pomoć međunarodnih organizacija i institucija, kao i lokalnih organizacija civilnog društva, medija i svih građana, u ovim zagovaračkim aktivnostima. Ako bi išta u ovoj državi trebalo da bude potpuno depolitizirano, to je pitanje ljudskih prava generalno, a osoba s intelektualnim poteškoćama posebno“, kaže Miraščija.

 

S pojavom pandemije, samostalan život osoba s teškoćama je dodatno otežan. Razloga za to je nekoliko. Ionaki mali interes, kad je u pitanju vlast, dodatno je smanjen. Čak je u nekim slučajevima briga o osobama s mentalnim i intelektualnim teškoćama i otežana, upravo zahvaljujući državnim organima. Kao primjer može se navesti naredba Štaba civilne zaštite Federacije BiH kojom se zabranjuju izlasci i posjete svim štićenicima ustanova socijalne zaštite. S druge strane, smještaj osoba s invaliditetom u ustanove je zaustavljen, čak i za hitne slučajeve. Tek tri mjeseca nakon uvođenja vanredne situacije, ustanove za smještaj osoba s invaliditetom u vrlo malom kapacitetu ponovo otvaraju vrata novim korisnicima. Prema informacijama koje je Sumero prikupio sa terena, u periodu mart-maj 2020. godine povećan je broj osoba s invaliditetom zatečenih u beskućništvu ili u akutnoj potrebi za podrškom uslijed nemogućnosti pristupa socijalnim, zdravstvenim i društvenim uslugama u zajednici.

 

Ipak, Sumero su pojedini centri za socijalni rad prepoznali kao kredibilnog partnera u brizi za ovu populaciju. Dokazuje to Kanton Sarajevo, gdje je određeni period Sumero bio jedini pružalac podrške koji može obezbijediti smještaj i ključne potrebe novih korisnika.

„Obavještavam Vas da se do uspostavljanja kapaciteta za hitne smještaje u kantonalnim javnim ustanovama socijalne zaštite za ovu vrstu usluge možete obratiti Sumero centru za podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Sumero već aktivno pruža podršku Kantonalnom centru za socijalni rad i kantonalnim javnim

ustanovama kako bi Kanton Sarajevo ponovo imao kapacitete u ovu svrhu, koji su privremeno onemogućeni uslijed pojave stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Kantona Sarajevo“, stajalo je u obavijesti Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo za osam opštinskih službi socijalne zaštite koja datira od 30. marta 2020. godine.

Osim u Kantonu Sarajevo, Sumerov program do danas je prihvaćen u javnim sistemima socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kanton i Srednjobosanskom kantonu. te djelimično u USK i TK.

 

Osim problema sa podrškom države, važno je naglasiti da je i interes donatora također na niskom nivou, ali se problemi ogledaju i u činjenici da pandemijske okolnosti same po sebi otežavaju život osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama.

„Učinci restrikcija i ograničenja koji su prvo nastali karantenom i zatvaranjem svih servisa i usluga u zajednici osjetni su tokom cijele 2020. godine. U svakodnevnom životu korisnika podrške, to je značilo prestanak odlaska na sportske treninge, značajno umanjena fizička aktivnost, zatvorenost i tjeskoba, reducirane ili potpuno ukinute rutinske aktivnosti koje ispunjavaju dan poput odlaska u šoping, odlaska na kafu s prijateljima, prisustvo edukacijama poput stranih jezika, profesionalnog osposobljavanja itd. Za pružaoce podrške, osjetno je povećano profesionalno sagorijevanje i potrebna količina napora, energije i strpljenja da se obave ili organizuju dotad rutinske stvari, poput nabavke hrane i kućnih potrepština za stambene jedinice, popravke kvarova u domaćinstvu i sl. Naročit je izazov asistencija korisnicima za brigu o zdravlju, redovni pregledi i odlasci ljekaru, obezbjeđivanje propisanih lijekova, hitne situacije poput težih epileptičnih napada, akutnih stanja osoba s mentalnim teškoćama itd“, kaže Haris Haverić iz Sumera.

 

Sumero4 Pravo na uređenje životnog prostora

Ipak, identifikacijom potreba, izazova i mogućih rješenja u novonastaloj situaciji, izradom plana i planskim djelovanjem u odnosu na vanredne prilike te jačanjem digitalnih rješenja značajno su se ojačali kapaciteti za asistenciju pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti u domaćinstvu, zadovoljavanje ključnih životnih potreba, kao i kapaciteti za edukaciju, savjetovanje, razgovore, praćenje mentalnog zdravlja, zdravstvenih potreba, potreba za nabavkama, održavanjem i popravkama u domaćinstvu, sigurnu socijalnu interakciju itd. 

Zahvaljujući višegodišnjoj podršci OSF MHI, koja nije izostala ni u vrijeme pandemije, omogućena je stabilnost uspostavljenih kapaciteta DI procesa te povoljan ambijent i uslovi za rad na povećanju održivosti.

 

Bitno je naglasiti da je do kraja 2020. godine dostignuta održivost servisa podrške od 85-90%, kroz ugovorni odnos s državom i domaćinski pristup u korištenju raspoloživih resursa. Zavisnost od projekata u postotku 10-15% odnosi se na razvojne programe, uvođenje inovativnih praksi, start-up troškove te rad Sumero centra za osnaživanje u Sarajevu.

Ipak, u cijeloj priči ne smije biti zanemarena javnost koja je senzibilizirana za problem osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama. Jedna od stvari koje su najviše uticale na njeno senzibiliziranje je slučaj zlostavljanja djece i odraslih štićenika u zavodu „Pazarić“.  Nakon objave video snimka krajem 2019. godine koji prikazuje loš tretman djece i odraslih štićenika u ovoj ustanovi zatvorenog tipa u FBiH, dolazi do snažne i burne reakcije građana, ljudskopravaških organizacija te institucija međunarodne zajednice.

 

U kontekstu pristupačnosti životu u zajednici osobama s invaliditetom, iz ovog slučaja izdvaja se sljedeće:

  • Stanje i tretman institucionaliziranih osoba u BiH ponovo dolazi na dnevni red zakonodavne i izvršne vlasti;
  • Proces deinstitucionalizacije u BiH ponovo dolazi u fokus javnosti;
  • Evropska unija traži adekvatan odgovor nadležnih vlasti i naglašava da podržava BiH u naporima na transformaciji institucija socijalne zaštite i jačanju modela alternativne socijalne zaštite utemeljenih u zajednici za djecu bez roditeljskog staranja i djecu i odrasle s invaliditetom;
  • Vijeće Evrope adresira vlast u BiH pozivom na akciju i sprovođenje reformi koje se direktno tiču pristupačnosti samostalnom životu osoba s invaliditetom, naglašavajući da nije izrađena nikakva sveobuhvatna strategija deinstitucionalizacije u BiH, bez obzira na pozive vlastima koje su u tom smislu uputili Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i Komitet UN-a za prava osoba s invaliditetom.

Sve to govori da probleme osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama, ma kakve okolnosti bile, niko neće moći gurnuti pod tepih.

Sumero sa svojim partnerima, naravno, ostaje dosljedan u provedbi procesa deinstitucionalizacije i razvoja servisa podrške za život osoba s invaliditetom u svojim lokalnim zajednicama.


 

Objavljena publikacija "Da javne nabavke u BiH postanu javne"

Publikacija"Da javne nabavke u BiH postanu javne"(bs-en) je projektna studija informativnog i edukativnog karaktera jer donosi detaljan pregled prakse javnih nabavki u BiH i nalaze zasnovane na...

Više >

Podrška osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama u vrijeme pandemije

Sumerov medijski nastup - zagovaranje prava

SUMERO je Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine koji je formalno uspostavljen 2000. godine. Brojne projekte implementirao je uz finansijsku podršku...

Više >

Romske priče – jedan od najznačajnijih izdavačkih poduhvata u protekle dvije decenije

Iz štampe je izašla knjiga Romske priče (Zbirka I). U tvrdi uvez ukoričene su 864 stranice koje sadrže 187 priča na romskom jeziku i njihov prevod na...

Više >

Više od 40 romske djece online nastavu uspješno pohađa zahvaljujući doniranim laptopima

U jeku pandemije, pred kraj prošle školske godine, Udruženje Obrazovanje gradi BiH dodijelilo je 45 laptopa djeci romske nacionalnosti. Projekt je finansirao Fond otvoreno društvo BiH. Radi...

Više >

Aktivnosti Step by Stepa u vrijeme korone: #Nastavnici su važni

Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizacija je čiji rad već niz godina podržava Fond Otvoreno društvo BiH. Misija Centra je usavršavanje profesionalaca iz oblasti odgoja...

Više >

Civil Society Scholar Awards

TheCivil Society Scholar Awardssupport doctoral students and university faculty to undertake academic projects that will enrich socially-engaged research and critical scholarship in their home country or region. Civil...

Više >

Podrška osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama u vrijeme pandemije

Sumerov medijski nastup - zagovaranje prava

SUMERO je Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine koji je formalno uspostavljen 2000. godine. Brojne projekte implementirao je uz finansijsku podršku OSF MHI (Open Society Fund –...

Više >

Romske priče – jedan od najznačajnijih izdavačkih poduhvata u protekle dvije decenije

Iz štampe je izašla knjiga Romske priče (Zbirka I). U tvrdi uvez ukoričene su 864 stranice koje sadrže 187 priča na romskom jeziku i njihov prevod na bosanski. Knjiga je izašla zahvaljujući finansijskoj...

Više >

Više od 40 romske djece online nastavu uspješno pohađa zahvaljujući doniranim laptopima

U jeku pandemije, pred kraj prošle školske godine, Udruženje Obrazovanje gradi BiH dodijelilo je 45 laptopa djeci romske nacionalnosti. Projekt je finansirao Fond otvoreno društvo BiH. Radi se o djeci srednjoškolskog uzrasta, različitih...

Više >

Aktivnosti Step by Stepa u vrijeme korone: #Nastavnici su važni

Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizacija je čiji rad već niz godina podržava Fond Otvoreno društvo BiH. Misija Centra je usavršavanje profesionalaca iz oblasti odgoja i obrazovanja u BiH u cilju...

Više >

Civil Society Scholar Awards

TheCivil Society Scholar Awardssupport doctoral students and university faculty to undertake academic projects that will enrich socially-engaged research and critical scholarship in their home country or region. Civil Society Scholars are selected on the...

Više >

FOD BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.


 

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

 

Maršala Tita 19/3

71000 Sarajevo, BiH

033 44 44 88 / 0
033 44 44 88 / 202
osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

 

Petra Kočića 53

78000 Banja Luka, BiH

051 32 26 51
amra@osfbih.org.ba

COVID-19 - BRZI ODGOVOR

Ukupna vrijednost pomoći iznosi preko 700.000 KM. Sredstva su dodijeljena za ukupno 33 organizacije i ustanove koje rade s ovim grupama. Pomoć je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.

Više >>


 

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.