OSFLogo tr

FOD BiH: Da javne nabavke budu javne

Fond Otvoreno društvo BiH prezentirao je 9.2.2020., rezultate svog projekta „Da javne nabavke budu javne“. Projekat je proveden u saradnji s partnerskim organizacijama: Transparency International BiH, U.G. Tender Banja Luka, Eda Banja Luka i Fondacija Media Centar Sarajevo.

Projekat je počeo 2017, a trajat će još ovu godinu. Cilj je dokumentovati kršenja Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako bi se zagovarala puna transparentnost postupaka. Praćeno je 11.362 postupka javnih nabavki u I fazi (od planiranja do ugovaranja) i 291 postupak u II fazi (ugovaranje i implementacija). Ukupna vrijednost praćenih javnih nabavki iznosi preko četiri milijarde KM.

Zaključci do kojih se došlo je da su postupci javnih nabavki u BiH netransparentni, da neravnopravno tretiraju i diskriminiraju učesnike u postupku, ne potiču aktivnu i fer konkurenciju te su neefikasni i neekonomični.

Nalazi istraživanja pokazuju da Bosna i Hercegovina godišnje gubi ogromne iznose javnih sredstava kroz postupke javnih nabavki - od četiri do pet stotina miliona KM.

 

Servis javni – nabavke netransparentne

JN MervanM.

Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo prezentirao je kako se prema javnim nabavkama odnosi Javni radio-televizijski servis u BiH, odnosno njegove sastavnice: BHRT, Radio-televizija Republike Srpske i Federalna televizija.

Rukovodstvo BHRT-a u 2017., 2018. i 2019. nije uopšte objavljivalo plan javnih nabavki te je tako kršilo Zakon o javnim nabavkama BiH.

Objavili su plan tek za 2019, ali nepotpuno, i to tek nakon prijava Transparency Internationala prema Agenciji za javne nabavke i pokrenutog prekršajnog postupka.

Za 2020. su takođe objavili nepotpun plan javnih nabavki navodeći samo postupke „velike vrijednosti“ za koje je predviđeno pokretanje otvorenih postupaka čime se simulira transparentnost.

Javno planirana su samo 43 od najmanje 247 postupaka predviđenih javnih nabavki u 2020.

Objavljena je djelimična vrijednost javnih nabavki. Ona iznosi 5.520.100 KM, što je samo dio ukupnih sredstava koja namjeravaju utrošiti, a niko sa sigurnošću ne može utvrditi kolika je njihova stvarna planirana vrijednost.

U RTRS-u stanje je još alarmantnije. Ta kuća će u 2020. godini pokrenuti ukupno 293 postupka javnih nabavki i to:

  • 163 postupka direktnog sporazuma (postupak za čije je pokretanje dovoljna jedna ponuda),
  • 77 postupaka konkurentskog zahtjeva (postupak za čije pokretanje se traže tri ponude),
  • 5 pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja (najnetransparentniji postupak prema Zakonu o javnim nabavkama BiH),
  • samo 29 nabavki će se obaviti putem otvorenog postupka.

Ono što je na RTRS-u izraženo je tzv. cijepanje nabavki. Kao ilustraciju, Miraščija je naveo primjer sedam direktnih sporazuma u vrijednosti od 5.900 KM za: rezervne dijelove za predajnike, rezervne dijelove za linkove, rezervne dijelove za repetitore, rezervne dijelove – konvertore, rezervne dijelove za satelitski sistem, rezervne dijelove – napajanja, te rezervne dijelove za prijemnike. Ono što je ovdje zanimljivo je činjenica da bi jedan otvoreni postupak za nabavku svih navedenih rezervnih dijelova u vrijednosti od 7x5.900 KM, odnosno u vrijednosti od 41.300 KM bio svrsishodniji. RTRS bi dobio veću vrijednost za utrošeni novac. Brojni su, kaže Miraščija, isti ili slični primjeri cijepanja predmeta nabavki, npr. nabavka tablet i laptop uređaja, raznih elektronskih aparata, potrošnih materijala, itd.

Kad je u pitanju Radio-televizija Federacije BiH, javno su dostupni svi planovi javnih nabavki od 2015. do 2020. godine.

Pored planova nabavki, na njihovoj web stranici dostupna je i sva dokumentacija propisana Zakonom o javnim nabavkama.

 

Za jedan fening izbjegnuto kršenje zakona

JN AleksandraM.

Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH, kroz navedeni period analize, kad su u pitanju nabavke informatičke opreme, poštivanje Zakona ocijenila je nešto boljim nego prethodnih godina. Ona je navodila primjere kritičnih praksi. Jedan od zanimljivijih odnosi se na nabavku printera za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Nabavljeni su postupkom konkurentskog zahtjeva. Prema Zakonu o javnim nabavkama: “Ugovorni organ provodi postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u slučaju da je procijenjena vrijednost nabavke robe ili usluge manja od iznosa od 50.000,00 KM.” Da bi proveli konkurentski, a ne otvoreni postupak, ugovorni organ, tj. KCUS, nabavku printera učinio je doslovno za jedan fening manjom od 50.000 KM.

Načini na koje se najčešće pogoduje ponuđačima iz IT sektora su kvalifikacioni uslovi koji su takvi da odgovaraju najčešće jednom od njih ili rokovi za dostavu ponuda koji nerijetko traju sedam dana što je većini ponuđača, osim onom koga se prije upozori o uslovima tendera, prekratko za sastavljanje ponude.

Trifunović kao manu nabavki iz IT sektora navodi i cijenu. Čak u 88% slučajeva bude izabran ponuđač koji je najjeftiniji iako to najčešće i nije u ekonomskom smislu najpovoljnije.

 

Pogodovanja ponuđačima

JN AleksandarD

Aleksandar Draganić iz Agencije za razvoj preduzeća EDA pokazao je također neke kritične prakse za koje je opravdano sumnjati da se radi o zloupotrebi javnih nabavki. Naveo je primjer pogodovanja ponuđaču. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose raspisala je u isto vrijeme dvije nabavke kroz otvoreni postupak. Radilo se o digitalizaciji analognih katastarskih planova u prvoj i drugoj fazi.

Segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman vidljiv je u zahtjevima za profesionalnu i tehničku sposobnost. Tražilo se da ponuđač ima implementirane sljedeće sertifikovane sisteme upravljanja, odnosno standard ISO 9001, ISO 10002, ISO 27001, ISO 22301 ili ekvivalentne sertifikate; da ključno osoblje (dva izvršioca) moraju imati najmanje 10 godina radnog iskustva, geodetske licence prvog reda, te učešće u projektima sličnim po obimu i traženoj vrsti usluge; da ima u prethodne tri godine minimalno jedan ugovor vrijednosti najmanje 240.000,00 KM (bez PDV-a) za nabavku u prvoj fazi, te minimalno jedan ugovor vrijednosti najmanje 170.000,00 KM (bez PDV-a) za nabavku u drugoj fazi.

JN IgorV

Igor Vukajlović iz Udruženja građana Tender, skrenuo je pažnju na još jedan tipičan primjer kršenja Zakona o javnim nabavkama. Radi se o upućivanju na tačno određenog proizvođača u nabavci. Tako je Grad Banja Luka raspisao nabavku za pauk vozilo.

U zahtjevu za nabavku propisane su tehničke specifikacije koje odgovaraju samo jednom proizvođaču. Radilo se o firmi IVECO.

 

Izborna godina

Primjeri koje su izlagači iznosili na prezentaciji su bili ilustracija za zaključke istraživanja. Ti zaključci, pored onih navedenih u uvodu teksta, su sljedeći:

  • Kršenje Zakona o javnim nabavkama, odnosno nezakonito postupanje U.O. u postupcima javnih nabavki se ponavlja u svim fazama  postupka,
  • Zakon o javnim nabavkama krše ugovorni organi na svim administrativnim nivoima vlasti,
  • Veliko je nepovjerenje privrednih subjekata/ponuđača u sistem javnih nabavki i primjetna je kartelizacija tržišta javnih nabavki.

U 2017. fokus istraživanja bio je na ugovornim organima; u 2018. na ponuđačima; u 2019. na stvarnim potrebama građana; 2020. fokus je na svrsishodnosti nabavki.

Ovo je izborna godina. Pretpostavka je, na osnovu prethodnih izbornih godina, da će dobar dio novca od javnih nabavki služiti za predizbornu kampanju strankama čiji kadrovi upravljaju procesima javnih nabavki.

 


 

Aktivnosti Step by Stepa u vrijeme korone: #Nastavnici su važni

Centar za obrazovne inicijative Step by Step organizacija je čiji rad već niz godina podržava Fond Otvoreno društvo BiH. Misija Centra je usavršavanje profesionalaca iz oblasti odgoja... Više >

Civil Society Scholar Awards

TheCivil Society Scholar Awardssupport doctoral students and university faculty to undertake academic projects that will enrich socially-engaged research and critical scholarship in their home country or region. Civil... Više >

FOD BiH: Da javne nabavke budu javne

Fond Otvoreno društvo BiH prezentirao je 9.2.2020., rezultate svog projekta „Da javne nabavke budu javne“. Projekat je proveden u saradnji s partnerskim organizacijama: Transparency International BiH, U.G... Više >

Aryeh Neier Fellowship Announcement 2021-2022

The Open Society Justice Initiative, a program of the Open Society Foundations, is pleased to invite applications for its 2021-2022 Aryeh Neier Fellowship Program. The deadline for... Više >

SALZBURG MEDICAL SEMINARS INTERNATIONAL PROGRAM 2020 - Call for Applications

  THE SOROS FOUNDATIONS & THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION   Physicians from Bosnia-Herzegovina are invited to week long post-graduate seminars to be held in Salzburg, Austria. For information about seminars... Više >

INTERVJU S HEDINOM TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ: Pisat ću dok me ima, da se čuje romski glas

Hedina Tahirović-Siejrčić, poznata bosanskohercegovačka romologinja, objavila je dvije knjige: “Romani Čhib - Posebni osvrti na jezik i kulturu Roma” i “Jezik i književnost Roma u prevodu na Zapadnom... Više >

ZAGOVARANJE MEDIJSKE INKLUZIJE

Inicijativa i civillna akcija (ICVA) u BiH djeluje više od 20 godina. Njeni članovi rade pod sloganom: „U ime onih koji ne mogu sami“. Fokus djelovanja im... Više >

Civil Society Scholar Awards

TheCivil Society Scholar Awardssupport doctoral students and university faculty to undertake academic projects that will enrich socially-engaged research and critical scholarship in their home country or region. Civil Society Scholars are selected on the... Više >

FOD BiH: Da javne nabavke budu javne

Fond Otvoreno društvo BiH prezentirao je 9.2.2020., rezultate svog projekta „Da javne nabavke budu javne“. Projekat je proveden u saradnji s partnerskim organizacijama: Transparency International BiH, U.G. Tender Banja Luka, Eda Banja Luka... Više >

Aryeh Neier Fellowship Announcement 2021-2022

The Open Society Justice Initiative, a program of the Open Society Foundations, is pleased to invite applications for its 2021-2022 Aryeh Neier Fellowship Program. The deadline for applications is March 24, 2020. The... Više >

SALZBURG MEDICAL SEMINARS INTERNATIONAL PROGRAM 2020 - Call for Applications

  THE SOROS FOUNDATIONS & THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION   Physicians from Bosnia-Herzegovina are invited to week long post-graduate seminars to be held in Salzburg, Austria. For information about seminars, dates, and deadlines, and for  application... Više >

INTERVJU S HEDINOM TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ: Pisat ću dok me ima, da se čuje romski glas

Hedina Tahirović-Siejrčić, poznata bosanskohercegovačka romologinja, objavila je dvije knjige: “Romani Čhib - Posebni osvrti na jezik i kulturu Roma” i “Jezik i književnost Roma u prevodu na Zapadnom Balkanu – poezija u autoprevodu”. Knjige... Više >

ZAGOVARANJE MEDIJSKE INKLUZIJE

Inicijativa i civillna akcija (ICVA) u BiH djeluje više od 20 godina. Njeni članovi rade pod sloganom: „U ime onih koji ne mogu sami“. Fokus djelovanja im je zagovaranje izmjena politika i praksi... Više >


 

FOD BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

 


 

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

 

Maršala Tita 19/3

71000 Sarajevo, BiH

033 44 44 88 / 0
033 44 44 88 / 202
osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

 

Petra Kočića 53

78000 Banja Luka, BiH

051 32 26 51
amra@osfbih.org.ba

COVID-19 - BRZI ODGOVOR

Ukupna vrijednost pomoći iznosi preko 700.000 KM. Sredstva su dodijeljena za ukupno 33 organizacije i ustanove koje rade s ovim grupama. Pomoć je usmjerena na omogućavanje njihovih redovnih aktivnosti, koje su u ovom trenutku pod velikim pritiskom zbog povećane potrebe za ovakvim uslugama.

Više >>


 

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.