OSFLogo tr

Prikaz predstave All Inclusive

Četvoro performera pričaju lične priče o svojim tijelima. Dvije osobe su s invaliditetom a dvije ritmičke gimnastičarke. Na vizualnom planu ta tijela su kontrapunkti jedna drugima. Međutim, kroz njihove ispovijesti razlike među njima, one po osnovu invaliditeta, postaju neprimjetne.

Da bi se to postiglo, potrebno je raskrinkati invaliditet kao društveni konstrukt. To je na početku predstave uradila Merima Dervović, jedna od glumica u predstavi, također osoba s invaliditetom, ali i historičarka umjetnosti. Prezentirala je tretman osoba s invaliditetom u umjetnosti kroz historiju. Radi se o negativnoj stereotipizaciji. Osobe s invaliditetom bile su sve – od demonskih likova do prosjaka i nikad ništa sa čime bi se ljudi rado identificirali. Ili, kako kaže Ena Kurtalić, jedna od glumica u predstavi: “Dugo vremena su OSI bile potpuno marginalizirane i nevidljive. Služile su tek za zabavu ili su bile prikazane na jedan jako nefer način. Umjetnost je, umjesto približavanja, potencirala razliku između OSI i tipičnih osoba i udaljavala ih od kulturnih institucija, umjetničkih škola i ‘daski koje život znače’. Samim tim su dugo vremena bili van očiju javnosti i umjetnosti i mislim da je to stvorilo i neki strah kod umjetnika, ali i običnog čovjeka. Strah od nepoznatog.”

Predstava All Inclusive stoga je čin promjene umjetničke prakse. Predstava istovremeno i uključuje osobe s invaliditetom, kao glumce, i govori o njihovim problemima. Naime, umjetnika koji imaju neki vid i stepen invaliditeta kroz povijest umjetnosti, a i danas, ima, međutim i oni rijetko govore o vlastitom problemu kroz vlastitu umjetnost. Osim, dakle, što je potrebno umjetnost otvoriti za učešće osoba s invaliditetom, potrebno ju je otvoriti i za invaliditet kao temu, ali prije svega kod umjetnika probuditi svijest za važnost te teme i mogućnosti njene umjetničke obrade.

Najčešća konotacija koju riječ invaliditet podrazumijeva jest ograničenje. Umjetnost u kojoj je invaliditet najveća prepreka je ples. I upravo je ples najzastupljeniji u predstavi All Inclusive te u najvećoj mjeri služi razbijanju predrasuda i stereotipa o osobama s invaliditetom. Kurtalić o plesu kaže: “Amila (Terzimehić, op.a.) i ja smo htjele raditi predstavu koja će preispitati šta je to ples i kakvo tijelo je plesačko tijelo. Predstavu koja će govoriti o tijelima koja su na krajnjim tačkama spektruma, atletskim i marginaliziranim. Pronaći šta je to što nas zbližava, a ne udaljava. Šta nas čini ljudskim bićima.”

all inclusive

Jasmin Džemiđić, također osoba s invaliditetom, ističe ples kao poseban izazov kad je u pitanju njegov angažman u ovoj predstavi. Jednu pouku izvukao je za sebe lično: “Svako novo iskustvo je pomak naprijed u profesionalnom smislu. A od životnih stvari što se tiče, naučio sam koliko sam zapravo zapostavio svoje tijelo. I to mi je pomoglo da shvatim koliko moram raditi na istom.”

Za njega, tijelo nikad nije bilo ograničavajući faktor, pa ni s obzirom na ples. Plesao je, kaže, i prije. Međutim, osobe s invaliditetom često su sputane i ne stiču iskustva koja žele, a mogle bi ih steći da nije ubjeđivanja u suprotno: “OSI konstantno bivaju ubjeđivane da ne mogu mnoge stvari, ne samo kad je u pitanju ples. Nakon takve vrste pritiska okoline ne bi me čudilo da ima OSI koje su demoralisane u svakom pogledu, ali zato smo par nas tu, svako u svojoj branši, da mijenjamo te stvari, i iskreno se nadam da će predstava All Inclusive imati veliki uticaj ne samo na OSI, nego i na tipične osobe jer je zaista svima namijenjena.”

Njegovo iskustvo svjedoči da se umjetnošću mogu postići promjene. Jasmin se već dugo bavi stand up komedijom, to mu je donijelo popularnost te veliki broj medijskih nastupa kroz koje često pokušava osvijestiti ljude za probleme osoba s invaliditetom: “Svoj najveći uspjeh sam doživio kada je neki momak stao pored mene s autom i rekao da zbog mojih zamjerki u vezi s parkiranjem na trotoar to više ne radi. Ja o tom govorim kad god sam negdje u medijima. Mala, ali ipak pobjeda.”

Četvrta glumica u predstavi je Amila Terzimehić. Predstava je njena magistarska teza i uz Enu Kurtalić potpisana je kao njena autorica. Kao i Ena, u predstavi je ritmička gimnastičarka, čime se i bavila u životu. Ja sam željela da istražujem sliku tijela kroz postmoderno pozorište, gdje je svako tijelo dobro došlo, svako je posebno, jedinstveno, nosi svoju priču, koja je i jedina takva. Nismo htjeli pričati ovu priču bez Jasmina i Merime jer smatram da smo na sceni svi jednaki. I u tome je ljepota postmodernog pozorišta. Nismo htjeli nikog niti veličati niti umanjivati neke sposobnosti. Tražili smo gdje se to razilazimo a gdje spajamo. A trenutaka gdje se spajamo je više jer svi smo sve.“

Ono najzanimljivije u predstavi gdje se ta tijela spajaju je trauma. U dijelovima kad govore o svojim tijelima, šta vole da rade, a šta ne, koliko imaju ožiljaka, koliko su operacija pretrpjeli, Jasmin i Merima u tim, za tijelo traumatičnim iskustvima, prednjače. Međutim, oni to s nevjerovatnom lakoćom iznose publici, bez ogorčenja, bez patosa, tako da publika to prihvata bez vidnog uzbuđenja i emotivne reakcije.

Tijela Amile i Ene su za mainstream savršena tijela. Idealna težina na idealnu visinu, savršena okretljivost i gipkost, tijela na kojima se zavidi. Ipak, kroz njihove tačke u predstavi, gdje je jedna u ulozi ritmičke gimnastičarke a druga u ulozi njene trenerice, trauma najviše dolazi do izražaja.

Radi se o konstantno discipliniranim tijelima, tijelima bez slobode. Ta tijela postaju savršena iz želje za bezuslovnim pokoravanjem i zadovoljenjem htijenja autoriteta. U predstavi taj autoritet predstavlja trenerica. Trpnja, napor i patnja koje ta tijela podnose su izvorište traume koja je označila cijelu predstavu.

I to je najveći kvalitet te predstave. Ona jeste predstava o osobama s invaliditetom, ali jednako tako i predstava o tipičnim osobama. Jedne ne možemo shvatiti mimo odnosa s drugima, a taj odnos ne ogleda se samo kroz mogućnosti tih tijela. On se ogleda i kroz traumu. Predrasude koje tipične osobe gaje prema osobama s invaliditetom baziraju se nerijetko na odnosu prema njihovim tijelima na koja gledaju kao na prizore patnje. To je ono što je pogrešno. Ona mogu biti prizori i izvori užitka, baš kao što tijela tipičnih osoba mogu biti izvorišta traume i patnje. Poboljšanje odnosa između tipičnih i OSI-ja krije se u osvještavanju toga. Njihova tijela su jedna drugima ogledala.

Predstava All Inclusive značajna je i kad se gleda čisto s teatarskog aspekta.

Ona je kombinacija tehnika fizičkog i ekspresivnog teatra. Tijelo je u predstavi glavni izražajni instrument, otud je to fizički teatar. S druge strane, performeri su koristili lične priče, čak i istraživanje u vezi sa svojim tijelima, te je otud to i ekspresivni teatar.

Takve predstave su rijetkost u pozorištima u BiH i nema sumnje da je mnogim gledaocima to bio prvi susret s tom vrstom teatra. Predstava je premijerno izvedena na sceni sarajevskog Pozorišta mladih 15 septembra ove godine, a zbog svega navedenog performeri se nadaju da to neće ostati njeno jedino izvođenje.

Realizaciju predstave finansijski je podržao Fond otvoreno društvo BiH.


 

SALZBURG MEDICAL SEMINARS INTERNATIONAL PROGRAM 2020 - Call for Applications

  THE SOROS FOUNDATIONS & THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION   Physicians from Bosnia-Herzegovina are invited to week long post-graduate seminars to be held in Salzburg, Austria. For information about seminars... Više >

SOS za BiH rijeke

UG „Eko akcija“ je kroz projekat "SOS za BiH rijeke" kreirala prvu sveobuhvatnu i javnosti dostupnu bazu podataka o malim hidroelektranama (MHE) u BiH. U ovoj bazi... Više >

INTERVJU S HEDINOM TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ: Pisat ću dok me ima, da se čuje romski glas

Hedina Tahirović-Siejrčić, poznata bosanskohercegovačka romologinja, objavila je dvije knjige: “Romani Čhib - Posebni osvrti na jezik i kulturu Roma” i “Jezik i književnost Roma u prevodu na Zapadnom... Više >

ZAGOVARANJE MEDIJSKE INKLUZIJE

Inicijativa i civillna akcija (ICVA) u BiH djeluje više od 20 godina. Njeni članovi rade pod sloganom: „U ime onih koji ne mogu sami“. Fokus djelovanja im... Više >

Restriktivni poziv za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva od koalicije Balkan Tender Watch

Centar za građanske komunikacije (CCC), Fondacija za otvoreno društvo Kosovo (KFOS), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) i Fondacija... Više >

Kurikulum koji nastavi historije nameće humanističke ciljeve

U Sarajevu je 8. 11. održana promocija Alternativnog kurikuluma za historiju/istoriju/povijest u BiH s pod naslovom: Doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama... Više >

Prikaz predstave All Inclusive

Četvoro performera pričaju lične priče o svojim tijelima. Dvije osobe su s invaliditetom a dvije ritmičke gimnastičarke. Na vizualnom planu ta tijela su kontrapunkti jedna drugima. Međutim... Više >

SOS za BiH rijeke

UG „Eko akcija“ je kroz projekat "SOS za BiH rijeke" kreirala prvu sveobuhvatnu i javnosti dostupnu bazu podataka o malim hidroelektranama (MHE) u BiH. U ovoj bazi se mogu naći detaljni podaci o... Više >

INTERVJU S HEDINOM TAHIROVIĆ-SIJERČIĆ: Pisat ću dok me ima, da se čuje romski glas

Hedina Tahirović-Siejrčić, poznata bosanskohercegovačka romologinja, objavila je dvije knjige: “Romani Čhib - Posebni osvrti na jezik i kulturu Roma” i “Jezik i književnost Roma u prevodu na Zapadnom Balkanu – poezija u autoprevodu”. Knjige... Više >

ZAGOVARANJE MEDIJSKE INKLUZIJE

Inicijativa i civillna akcija (ICVA) u BiH djeluje više od 20 godina. Njeni članovi rade pod sloganom: „U ime onih koji ne mogu sami“. Fokus djelovanja im je zagovaranje izmjena politika i praksi... Više >

Restriktivni poziv za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva od koalicije Balkan Tender Watch

Centar za građanske komunikacije (CCC), Fondacija za otvoreno društvo Kosovo (KFOS), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) i Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FOD Srbija)... Više >

Kurikulum koji nastavi historije nameće humanističke ciljeve

U Sarajevu je 8. 11. održana promocija Alternativnog kurikuluma za historiju/istoriju/povijest u BiH s pod naslovom: Doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama. Izdavač kurikuluma je EUROCLIO-HIP BiH -... Više >

Prikaz predstave All Inclusive

Četvoro performera pričaju lične priče o svojim tijelima. Dvije osobe su s invaliditetom a dvije ritmičke gimnastičarke. Na vizualnom planu ta tijela su kontrapunkti jedna drugima. Međutim, kroz njihove ispovijesti razlike među njima... Više >


 

FOD BiH je nezavisna i neprofitna fondacija koja se zalaže za izgradnju bosanskohercegovačkog društva zasnovanog na principima društvene pravde, punog poštovanja ljudskih prava, transparentnog i odgovornog rada institucija, i aktivnog učešća građana u javnom životu.

 


 

Kontakti

 

Kancelarija Sarajevo:

 

Adresa: Maršala Tita 19/3
  71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 44 44 88 / 0
Fax: 033 44 44 88 / 202
E-mail: osf@osfbih.org.ba

 

Kancelarija Banja Luka:

 

Adresa: Petra Kočića 53
  78000 Banja Luka, BiH
Tel/Fax: 051 32 26 51
E-mail: amra@osfbih.org.ba

International Fellows Programs 2020 - Call for Applications

CPCS 2020

 

The Center of Philanthropy& & Civil Society announce Call for applications for decisionmakers, emerging leaders and new community foundation practitioners for 2020 year. For more details please clickhere.

Ovaj Website koristi kolačiće i prikuplja informacije o posjetiocima. Klikom na dugme OK potvrđujete da se slažete sa Uslovima korištenja i Izjavom o privatnosti.