Fondacije otvoreno društvo

Open Society 25 Years after the Fall of the Berlin Wall

 

Upravni odbor FOD BiH

 

  1. Dženana Husremović, Predsjedavajuća
  2. Selma Spahić, Članica
  3. Sevima Sali Terzić, Članica
  4. Amna Popovac, Članica
  5. Nebojša Milanović, Član
  6. Ivan Lovrenović, Član
  7. Ivana Marić, Članica

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

Puls Logo

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

 Zajednica neistomišljenika

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

BalkanWatch  otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

Javne nabavke  Otkucaji.Net