Fondacije otvoreno društvo

Novosti - Pristup pravdi

 

 

Upravni odbor FOD BiH

 

  1. Dženana Husremović, Predsjedavajuća
  2. Selma Spahić, Članica
  3. Amna Popovac, Članica
  4. Ivan Lovrenović, Član
  5. Ivana Marić, Članica
  6. Zlatiborka Popov Momčinović, Članica

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net