Fondacije otvoreno društvo

Radno intenzivni projekat u BiH (MILP BH)

Osnovni cilj „Radno intenzivnog projekta u Bosni i Hercegovini“ (MILP BH) je da obezbijedi privremeno zapošljavanje i privremeni dohodak nezaposlenim i ugroženim osobama u bh. općinama koje su najviše pogođene ekonomskom krizom. Treba napomenuti da je osmišljen tako da transfer dohotka siromašnima bude realiziran u kratkom roku. Zamišljen je kao instrument politike kojim bi se rješavala strukturna priroda problema nezaposlenosti u BiH.

Na osnovu definisanih kriterija selekcije (stopa nezaposlenosti, rast stope nezaposlenosti, prosječna neto primanja) kao potencijalni korisnici projekta indentifikovano je 20 BH općina: Lopare, Sapna, Donji Vakuf, Žepče, Cazin, Petrovo, Novi Grad, Prozor – Rama, Bileća, Bosanska Krupa, Nevesinje, Prijedor, Čelić, Kalesija, Branutac, Višegrad, Maglaj, Srebrenik, Novi Travnik i Busovača.

Nakon prezentacija MILP BH, sve identifikovane općine su izrazile spremnost da učestvuju u projektu i potpisale su Memorandum o razumijevanju, čime je započeta implementacija projekta.

S obzirom da je osnovni zadatak MILP BH da kreira prilike za privremeno zapošljavanje kroz radno-intenzivne infrastrukturne i ekološke projekte, u obzir se uzimaju samo oni projekti koji mogu da obezbijede visoko učešće nekvalifikovane radne snage (troškovi nekvalifikovane snage moraju da iznose najmanje 40% ukupnih projektnih troškova). Također, neophodno je da lokalne zajednice obezbijede lokalno sufinanciranje (minimum 30% od sredstava koja obezbjeđuje Krizni fond). Radno-intenzivni projekti sa većim procentom lokalnog sufinanciranja se posebno ohrabruju i vrednuju.

Sljedeći infrastrukturni projekti se uzimaju u obzir za financiranje:

 • popravka makadamskih puteva ili asfaltiranje cesta;
 • gradnja ili obnavljanje vodovodne/sanitarne ili kanalizacione mreže;
 • obnova ili izgradnja sistema vodosnabdijevanja;
 • čišćenje i uređivanje prenosne elektro mreže;
 • obnavljanje sistema za navodnjavanje;
 • uređivanje kanala i brana;itd

Sljedeći projekti koji se tiču zaštite životne sredine se uzimaju u obzir za financiranje:

 • čišćenje i uređivanje obala rijeka;
 • uređivanje parkova i ostalih javnih područja;
 • pošumljavanje;
 • uređivanje pješačkih prelaza, trotoara;
 • čišćenje ilegalnih deponija; itd.

Redovni poslovi održavanja (kao što su transport gradskog otpada ili redovno održavanje infrastrukture), razminiranje i radovi koji nisu od zajedničkog interesa, se ne uzimaju u razmatranje.

Svaku projektnu aplikaciju vrednuje MILP BH kako bi se ustanovilo da li ista zadovoljava minimum zahtjeva. Prije samog finalnog odobravanja, svi projekti se ocjenjuju sa aspekta održivosti, dizajna i predračuna troškova. Konačno, da bi projektna aplikacija bila odobrena za financiranje neophodno je da bude obezbijeđeno lokalno sufinanciranje (minimum 30% sredstava koja obezbjeđuje Krizni fond).

Prilike za privremeno zapošljavanje će biti javno objavljene u skladu sa projektnim specifikacijama. Isključivo osobe koje su registrovane kod lokalnih biroa rada u opštinama mogu biti privremeno radno angažovane kroz MILP BH projekte. MILP BH se fokusira na nezaposleno i marginalizovano stanovništvo, a posebno na:

 • nezaposlene (koji su spremni i mogu da rade);
 • uglavnom nekvalifikovanu radnu snagu;
 • osobe koje ne primaju socijalnu pomoć;
 • siromašne;
 • osobe sa invaliditetom;
 • mlade.

Kako bi se izvršio adekvatan izbor radnika koji će biti privremeno radno angažovani neophodne su bliske konsultacije s relevantnim lokalnim organizacijama. U tom cilju u toku faze regrutovanja radne snage MILP BH uključuje predstavnike lokalnih agencija za zapošljavanje i centara za socijalni rad. Lokalne agencije za zapošljavanje dostavljaju listu nezaposlenih osoba s kvalifikacionom strukturom, dok centri za socijalni rad dostavljaju rang listu osoba kojima je privremeni dohodak najpotrebniji.

MILP BH je dizajniran kao dvogodišnji projekt, tako da sve projektne aktivnosti trebaju biti okončane do kraja 2012. godine.

Pregled projekta po općinama u kojima je do sada implementiran >>

Evaluacija projekata (.pdf) -- (ENG ver.)

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net