Fondacije otvoreno društvo

Gradonačelnici Zenice, Bijeljine i Tuzle potpisali memorandume o uvođenju metodologije Građanskog budžeta


Potpisivanjem memoranduma zvanično je uspostavljeno partnerstvo na uvođenju "Građanskog budžeta" u Zenici, Bijeljini i Tuzli.  Građanski budžet, kao posebnu vrstu budžetskog dokumenta, priprema gradska uprava u konsultacijama sa građanima, na način prihvatljiv i razumljiv za građane prosječnog obrazovanja i zainteresovanosti i kao takav, po sadržaju i načinu predstavljanja, treba da doprinese većoj informisanosti građana i njihovom većem učešću u definisanju budžetskih prioriteta, kao i planiranju, raspodjeli i trošenju budžetskih sredstava. Ovu inicijativu, koja se realizuje u okviru napora Fonda otvoreno društvo za povećanjem odgovornosti i transparentnosti BiH vlasti, implementira razvojna agencija Eda iz Banja Luke.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net