Fondacije otvoreno društvo

Vodič kroz komunalne usluge

Šta su to komunalne usluge?

Ko je nadležan za pružanje komunalnih usluga?

Kako se finansiraju komunalne usluge? Kako se formiraju i kolike su cijene komunalnih usluga?

Ovo su neka od najvažnijih pitanja na koja se odgovori mogu naći u „Vodiču kroz komunalne usluge“, koji je pripremljen u popularnom formatu namijenjen građanima, korisnicima javnih usluga iz oblasti komunalnih djelatnosti u 6 opština.

Ovaj vodič je rezultat projekta „Javno o javnim uslugama u BiH“ koji MDP Inicijative iz Doboja uz podršku FOD BiH implementira u 6 BiH opština.

Više detalja o projektu možete naći ovdje: http://www.mdpinicijative.ba/nasi-projekti/projekti-u-toku/358-projekat-javno-o-javnim-uslugama, dok primjer Vodiča (za opštinu Teslić) možete pogledati ovdje.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net