Fondacije otvoreno društvo

Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga

U kojoj mjeri su građani zadovoljni/nezadovoljni javnim uslugama na lokalnom nivou?

U toku je prezentacija rezultata istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama koje je provedeno u 25 opština Bosne i Hercegovine:

 

 • Derventa,
 • Gračanica,
 • Centar - Sarajevo,
 • Ilidža,
 • Jablanica
 • Konjic,
 • Maglaj,
 • Modriča,
 • Mostar,
 • Novi Grad - Sarajevo,
 • Novo Sarajevo - Sarajevo,
 • Prijedor,
 • Srebrenik,
 • Stari Grad - Sarajevo,
 • Šamac,
 • Teslić,
 • Travnik,
 • Tuzla,
 • Visoko, 
 • Vogošća,
 • Zenica, 
 • Živinice,
 • Zvornik,

 

Istraživanje je realizovano u okviru navedenog projekta, a inicirano je i podržano od strane Fonda otvoreno društvo BiH. Projekat se realizuje u saradnji sa 21 domaćom organizacijom civilnog društva.

Izvještaje i rezultate istraživanja možete pogledati ili preuzeti ovdje.

 

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net